ห้องนอน ของหอพัก

กระดาน วิเคราะห์ ฮวงจุ้ย: 

ห้องนอนที่นอนอยู่ เป็นทั้งห้องนอน ห้องอ่านหนังสือ ห้องเล่นคอม กว้างประมาณ3*5 ตรางเมตร ข้างหลังห้องตรงกับ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประตู้อยู่ทาง ด้านขาวตนับจากทิศตะวันออตกเฉียงเหนือ ประมาณมุมห้อง จัดห้องยังให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านการงาน การเรียน เเละความรัก
ขอบคุณครับ

หลักวิชาฮวงจุ้ยมีอยู่หลายระบบ ระบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ทำด้วยตนเองได้ แนะนำลองดูฮวงจุ้ยระบบบ้านแปดทิศ มีบทความเขียนไว้ให้แล้วในเว็บไซต์ฮวงจุ้ยอินเตอร์

ขอบคุณครับ

ฮ้วงจุ้ยบ้านทาวเฮาส์