ประตูห้องน้ำชั้นล่างหันออกหน้าบ้านและทุบเปลี่ยนประตูไม่ได้ แก้ไขอย่างไรดี

กระดาน วิเคราะห์ ฮวงจุ้ย: 

ประตูห้องน้ำชั้นล่างหันออกหน้าบ้านและไม่สารถทุบเปลี่ยนประตูให้หันไปทางทิศอื่นได้เลยเพราะติดห้องข้างๆหมด มีวิธีแก้ไขอย่างไรดีโดยไม่ต้องทุบห้องข้างๆ