ฮวงจุ้ย ซาฮะสี่เก็ก San He

ฮวงจุ้ย ซาฮะสี่เก็ก San He ซาฮะสี่ไต่เก็ก หลักวิชาฮวงจุ้ยขั้นสูงซึ่งเคยใช้กันเฉพาะในราชสำนักจีน ซำฮะ

สูตรหา นับอิม ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

 

สูตรหานับอิม ระบบฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

เราได้ทราบเกี่ยวกับธาตุนับอิม 30 ชุด 60 คู่ไปแล้ว ต่อไปที่เราควรทราบคือ หลักการช่วยคำนวณเพื่อกำหนดธาตุธาตุว่า นับอิมใดจะเป็นธาตุใด ซึ่งจะช่วยได้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถจำธาตุนับอิมได้

วิธีการหาธาตุนับอิม สามารถคำนวณได้ดังนี้

1.พิจารณาจากพลังฟ้า แล้วกำหนดคะแนน
-? กะ หรือ ? อิก นับคะแนน 1 คะแนน
-? เปี้ย หรือ ?เต็ง นับคะแนน 2 คะแนน
-? โบ่ว หรือ ? กี้ นับคะแนน 3 คะแนน
-? แก หรือ ? ซิง นับคะแนน 4 คะแนน
-? หยิ่ม หรือ ? กุ่ย นับคะแนน 5 คะแนน

2. พิจารณาจากพลังดิน แล้วกำหนดคะแนน
- ? จื้อ หรือ ? ทิ่ว หรือ ? โง่ว หรือ ? บี่ นับคะแนน 1 คะแนน
- ? อิ้ง หรือ ? เบ้า หรือ ? ซิม หรือ ? อิ้ว นับคะแนน 2 คะแนน
- ? ซิ้ง หรือ ? จี๋ หรือ ? สุก หรือ ? ไห นับคะแนน 3 คะแนน

3. เอาคะแนนจากพลังฟ้า พลังดิน มาบวกกัน ถ้าผลลัพธ์เกินกว่า 5 ให้ลบด้วย 5 นำเลขเศษที่เหลือไปเทียบหาธาตุนับอิมดังนี้ โดยกำหนด
เศษ 1 คือ ธาตุไม้
เศษ 2 คือ ธาตุทอง
เศษ 3 คือ ธาตุน้ำ
เศษ 4 คือ ธาตุไฟ
เศษ 5 คือ ธาตุดิน

ตัวอย่าง
?? โบ่วโง่ว คือ 3+1 เป็น 4 (ไม่ถึง 5 ไม่ต้องลบ นำไปเทียบเศษได้เลย) ได้เศษ 4 คือ ธาตุไฟ ?? โบ่วโง่ว คือ ไฟบนฟ้า

?? หยิ่มซิม คือ 5 + 2 เป็น 7 ( เกิน 5 ต้องลบด้วย 5 จะเหลือเศษ 2 ) ได้เศษ 2 คือ ธาตุทอง ?? หยิ่มซิม คือ ทองคมดาบ

ธาตุของนับอิม สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในระบบฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม เช่น ฮวงจุ้ย 60 มังกร ที่คนส่วนใหญ่อาจได้ยิน ได้อ่านมาบ้างนั้น เป็นวิชาฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก โดยแบ่งองศา 360 องศา ออกเป็น 60 ส่วนย่อย ส่วนละ 6 องศา แต่ละองศาคือ มังกร ซึ่งธาตุของมังกรจะแบ่งออกตามธาตุของนับอิม มีจำนวนทั้งสิ้น 60 มังกร หรือ 60 นับอิม

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 

นับอิม ชุด1 ฮวงจุ้ย ซาฮะสี่เก็ก

ธาตุนับอิม ซึ่งมีการใช้ใน ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก ชุดที่ 1

1.กะจื้อ-อิกทิ่ว ?? - ?? ทองในทะเล

2 เปี้ยอิ้ง-เต็งเบ้า ?? - ??  ไฟในเตา

3.โบ่วซิ้ง-กี้จี๋ ?? - ?? ไม้ในป่าใหญ่

4.แกโง่ว-ซิงบี่ ?? - ?? ดินข้างทาง

5.หยิ่มซิม-กุ่ยอิ้ว ?? - ?? ทองคมดาบ

นับอิมโหงวเฮ้ง หรือ ห้าธาตุนับอิม มีบทบาทในการใช้งานทั้งด้าน ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม โดยเฉพาะฮวงจุ้ยในระบบซาฮะสี่เก็กจะมีการใช้งานมากทั้ง วงฟ้า วงดิน วงคน 60มังกร 72มังกร 120มังกร (ฮุงกิม)

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 

ธาตุนับอิม ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

ฮวงจุ้ย นับอิม

ธาตุนับอิม ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

จากบทความ พลังงานฟ้าดิน 60 คู่ เราได้ทราบถึงแนวทางการจับคู่ของพลังงานฟ้าดินออกเป็น 60 คู่ เรียกกันว่า 60กะจื้อ หรือ 60 นับอิม นับอิมเป็นธาตุปฏิสนธิที่เกิดจากพลังฟ้าดินมาจับคู่สัมพันธ์กัน ซึ่งจะมีการใช้งานมากในระบบฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

เช่น กะจื้อ เดิม กะคือธาตุไม้ จื้อคือธาตุน้ำ พอจับคู่นับอิม มีพลังธาตุปฏิสนธิใหม่ กลายเป็นนับอิมธาตุทอง

นับอิมจะมีทั้งหมด 30 ชุด ใน 1ชุด จะมีธาตุ 2 คู่ รวมทั้งหมดเป็น 60 คู่

1.กะจื้อ-อิกทิ่ว ?? - ?? ทองในทะเล
2. เปี้ยอิ้ง-เต็งเบ้า ?? - ?? ไฟในเตา
3.โบ่วซิ้ง-กี้จี๋ ?? - ?? ไม้ในป่าใหญ่
4.แกโง่ว-ซิงบี่ ?? - ?? ดินข้างทาง
5.หยิ่มซิม-กุ่ยอิ้ว ?? - ?? ทองคมดาบ
6.กะสุก-อิกไห ?? - ?? ไฟบนภูเขา
7.เปี้ยจื้อ-เต็งทิ่ว ?? - ?? น้ำในห้วย
8.โบ่วอิ้ง-กี้เบ้า ?? -?? ดินกำแพงเมือง
9.แกซิ้ง-ซิงจี๋ ?? - ?? ทองตะกั่ว
10.หยิ่มโง่ว-กุ่ยบี่ ?? - ?? ไม้ต้นหลิว
11.กะซิม-อิกอิ้ว ?? - ?? น้ำในบ่อ
12.เปี้ยสุก-เต็งไห ?? - ?? ดินบนบ้าน
13. โบ่วจื้อ-กี้ทิ่ว ?? - ?? ไฟอสุนีย์
14.แกอิ้ง-ซิงเบ้า ?? - ?? ไม้ต้นสน
15.หยิ่มซิ้ง-กุ่ยจี๋ ?? - ?? น้ำสายยาว
16.กะโง่ว-อิกบี่ ?? - ?? ทองในทราย
17.เปี้ยซิม-เต็งอิ้ว ?? -?? ไฟเนินเขา
18.โบ่วสุก-กี้ไห ?? - ?? ไม้ที่ราบ
19.แกจื้อ-ซิงทิ่ว ??-?? ดินฝาผนัง
20.หยิ่มอิ้ง-กุ่ยเบ้า ?? - ?? ทองคำเปลว
21.กะซิ้ง-อิกจี๋ ?? - ?? ไฟในโคม
22.เปี้ยโง่ว-เต็งบี่ ?? -?? น้ำบนฟ้า
23.โบ่วซิม-กี้อิ้ว ?? - ?? ดินในทุ่ง
24.แกสุก-ซิงไห ?? - ?? ทองปิ่นปักผม
25.หยิ่มจื้อ-กุ่ยทิ้ว ?? - ?? ไม้ต้นหม่อน
26.กะอิ้ง-อิกเบ้า ?? -?? น้ำในคลอง
27.เปี้ยซิ้ง-เต็งจี๋ ?? - ?? ดินกลางทราย
28.โบ่วโง่ว-กี้บี่ ?? - ?? ไฟบนฟ้า
29.แกซิม-ซิงอิ้ว ??- ?? ไม้ทับทิม
30.หยิ่มสุก-กุ่ยไห ?? - ?? น้ำทะเล

ธาตุนับอิม มีการใช้ครบถ้วนในทาง ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ซึ่งจะเป็นระบบของตัวมันเอง

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 

เลือกบ้านตามหลักฮวงจุ้ย 12 ปีเกิด ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

บ้านคน 12 ราศี

สำหรับบุคคลที่เลือกซื้อบ้าน ใครๆก็อยากได้บ้านดีตามหลักฮวงจุ้ย แต่เรามักจะพยายามเน้นค้นหาว่าบ้านทิศไหนดี จนอาจลืมไปว่า " ก่อนที่จะดีได้ ต้องหลบร้ายให้ได้ก่อน " และเป็นกฎข้อแรกๆของหลักฮวงจุ้ยเลยที่จะต้องหลบเลี่ยงสิ่งไม่ดีก่อน 

คำแนะนำตามหลักฮวงจุ้ยที่จะพบบ่อยๆคือ ข้อห้ามในการเลือกซื้อบ้าน หรือ สร้างบ้าน ที่ปะทะ หรือ ชงกับปีเกิดตนเอง ซึ่งเป็นหลักการใน ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก ... บางคนสงสัยว่า เรากำลังเอาความลับซินแสฮวงจุ้ยมาเปิดเผยหรือเปล่า ... คำตอบคือ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ซินแสฮวงจุ้ยใช้กันก็จริงอยู่ แต่ไม่ใช่ความลับที่เปิดเผยไม่ได้ ในหนังสือฮวงจุ้ยภาษาไทยบางเล่มก็มีพิมพ์เผยแพร่ จึงไม่ใช่ประเด็นเรื่องความลับของซินแสฮวงจุ้ยแต่อย่างใด ... หลักการนี้จะพิจารณาจากปีเกิดของตัวบุคคล เทียบกับทิศบ้านในระบบ 24 ทิศทาง ดังนี้

ข้อห้ามในการเลือกบ้าน สำหรับบุคคล 12 ปีเกิดนักษัตรต่างๆ มีดังนี้

คนเกิดปีชวด ตามหลักฮวงจุ้ย ห้ามซื้อบ้าน หรือ สร้างบ้าน ที่นั่งทิศ โง่ว ? องศา 172.5 – 187.5 องศา

คนเกิดปีฉลู ตามหลักฮวงจุ้ย ห้ามซื้อบ้าน หรือ สร้างบ้าน ที่นั่งทิศ บี่ ? องศา 202.5 – 217.5 องศา

คนเกิดปีขาล ตามหลักฮวงจุ้ย ห้ามซื้อบ้าน หรือ สร้างบ้าน ที่นั่งทิศ ซิม ? องศา 232.5 – 247.5 องศา

คนเกิดปีเถาะ ตามหลักฮวงจุ้ย ห้ามซื้อบ้าน หรือ สร้างบ้าน ที่นั่งทิศ ทิศอิ้ว ? องศา 262.5 – 277.5 องศา

คนเกิดปีมะโรง ตามหลักฮวงจุ้ย ห้ามซื้อบ้าน หรือ สร้างบ้าน ที่นั่งทิศ ทิศสุก ?องศา 292.5 – 307.5 องศา

คนเกิดปีมะเส็ง ตามหลักฮวงจุ้ย ห้ามซื้อบ้าน หรือ สร้างบ้าน ที่นั่งทิศ ไห ? องศา 322.5 – 337.5 องศา

คนเกิดปีมะเมีย ตามหลักฮวงจุ้ย ห้ามซื้อบ้าน หรือ สร้างบ้าน ที่นั่งทิศ จื้อ? องศา 352.5 – 7.5 องศา

คนเกิดปีมะแม ตามหลักฮวงจุ้ย ห้ามซื้อบ้าน หรือ สร้างบ้าน ที่นั่งทิศ ทิ่ว? องศา 22.5 – 37.5 องศา

คนเกิดปีวอก ตามหลักฮวงจุ้ย ห้ามซื้อบ้าน หรือ สร้างบ้าน ที่นั่งทิศ อิ้ง ? องศา 52.5 – 67.5 องศา

คนเกิดปีระกา ตามหลักฮวงจุ้ย ห้ามซื้อบ้าน หรือ สร้างบ้าน ที่นั่งทิศ เบ้า ? องศา 82.5 – 97.5 องศา

คนเกิดปีจอ ตามหลักฮวงจุ้ย ห้ามซื้อบ้าน หรือ สร้างบ้าน ที่นั่งทิศ ซิ้ง ? องศา 112.5 – 127.5 องศา

คนเกิดปีกุน ตามหลักฮวงจุ้ย ห้ามซื้อบ้าน หรือ สร้างบ้าน ที่นั่งทิศ จี๋ ?องศา 142.5 – 157.5 องศา

 

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 
ฮวงจุ้ยบ้าน: 

Pages