ฮวงจุ้ย ผังเหอถู

กำเนิด ผังเหอถู ซึ่งใช้ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย โหราศาสตร์จีน

ผังเหอถู หรือ ผังแม่น้ำ เป็นผังพลังงานด้านฮวงจุ้ยอันดับต้นๆ ที่ผู้ศึกษาฮวงจุ้ยควรรู้จัก

hertu.jpg

ตำนานกล่าวว่า พบผังนี้ที่ริมแม่น้ำ โดยปรากฏอยู่บนม้ามังกร ซึ่งเป็นสัตว์วิเศษชนิดหนึ่ง

นักวิชาการสมัยใหม่ เชื่อกันว่าตำนานนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนสมัยนั้น เกิดความเชื่อถือและยอมรับนับถือในความสำคัญของผังนี้ เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะเผยแพร่ภูมิปัญญาที่คิดค้นขึ้นมาได้

ความสำคัญของ ผังเหอถู

นักวิชาการจำนวนมาก สันนิษฐานว่า ผังเหอถูนี้เป็นผังที่ให้กำเนิด หรือ พัฒนาต่อมา กลายเป็น ผังก่อนฟ้า มีลักษณะแสดงออกถึงพลังธรรมชาติ และการก่อกำเนิดธาตุ

  • ทิศที่อยู่ตรงข้ามกันเป็นธาตุตรงข้ามกัน แสดงถึงความสมดุลย์
    • ทิศเหนือ - ใต้ เป็น ธาตุน้ำ และ ธาตุไฟ
    • ทิศตะวันออก - ตะวันตก เป็นธาตุไม้ และ ธาตุทอง
    • ศูนย์กลางเป้นธาตุดิน
  • วัฏจักรแห่งการก่อเกิดธาตุ เริ่มจากศูนย์กลางเป็นธาตุดิน เวียนไปก่อเกิดธาตุทอง (ตะวันตก) เวียนไปก่อเกิดธาตุน้ำ (เหนือ) เวียนไปก่อเกิดธาตุไม้ (ตะวันออก) เวียนไปก่อเกิดธาตุไฟ (ใต้) เวียนกลับเข้าศูนย์กลาง คือ ธาตุดิน