ฮวงจุ้ยลิ่วฝา 6 กฎบัญญัติ

ฮวงจุ้ยลิ่วฝา กฎ 6ข้อ

ฮวงจุ้ยลิ่วฝา 6 กฎบัญญัติ

จากบทความสำนักฮวงจุ้ย มีสำนักหนึ่งที่เราไม่เคยกล่าวถึง และมีบางท่านสอบถามมาคือ สำนักฮวงจุ้ย 6 กฎบัญญัติ หรือ เฉวียนคงลิ่วฝา หรือ ลิ่วฟ่า

เป็นสำนักฮวงจุ้ยสำนักหนึ่ง ในระบบเฮี้ยงคง (เหี่ยงคง หรือ เฉวียนคง xuan kong )

สำนักฮวงจุ้ยเฮี้ยงคง 6 เคล็ดวิธี คือ xuan kong liu fa ลิ่วฝา หรือ ลิ่วฟ่า คำว่า ลิ่ว แปลว่า หก (นับจำนวนเท่ากับหก) ฝา คือ กฎ ข้อบัญญัติ หลักการ  จึงเรียกว่า 6 หลัก 6 เคล็ดวิธี หรือ 6 ข้อบัญญัติ แต่หากเรียกทับศัพท์ว่า ลิ่วฝา ก็น่าจะง่ายดี

โดยสำนักลิ่วฝา ได้นำหลักการฮวงจุ้ยระบบเฮี้ยงคงมาจัดแบ่งให้ชัดเจนเป็น กฎ หรือ หลักการ 6 ข้อ

  1. หลักเฮี้ยงคง   เวลาและสถานที่ การกำหนดไท่จี๋
  2. หลักพลังอิมเอี้ยง  ชายและหญิง สนับสนุนก่อเกิด
  3. หลักการ มังกรทอง กำหนดทิศทางใน 8 ยุค ( ไม่มียุค 5 )
  4. หลักการ ลำดับดวงดาว ของดาวเหนือ
  5. หลักการ ประตูเมือง
  6. หลักการ ดาวประจำปี หรือ เรียกว่า ไท่ส่วย

ดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวถึงต่อไป

 

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: