หลักการก่อเกิด ถ่ายเท พลังธาตุ

หลักเบญจธาตุ ก่อเกิด

สำหรับผู้ศึกษาไม่ว่าจะระดับเริ่มต้น หรือระดับสูง จำเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักธาตุทั้ง5 หรือหลักเบญจธาตุ หากไม่เข้าใจก็ไม่สามารถศึกษาโหราศาสตร์จีนแขนงใดได้แตกฉานไม่ว่าจะเป็น ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม

ตามหลักของจีน จะแบ่งธาตุออกเป็น 5 ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ

( ธาตุของไทยจะเป็นธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศธาตุ รวมเป็น 5 ธาตุ เช่นเดียวกัน แต่บางท่านยังเพิ่ม วิญญาณธาตุเข้าไปด้วยกลายเป็น 6 ธาตุ แต่ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกันเพียง 4 ธาตุ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ขออย่าได้นำหลักธาตุของไทยมาปะปนกันกับของจีนจะเกิดความสับสน )

ตามหลักโหราศาสตร์จีน กล่าวถึงหลักการก่อเกิดธาตุ หรือ ธาตุส่งเสริม ซึ่งกันและกัน ดังนี้

  • ธาตุดิน ก่อเกิด ธาตุทอง
  • ธาตุทอง ก่อเกิด ธาตุน้ำ
  • ธาตุน้ำ ก่อเกิด ธาตุไม้
  • ธาตุไม้ ก่อเกิด ธาตุไฟ
  • ธาตุไฟ ก่อเกิด ธาตุดิน

หรืออาจจะท่องเรียงกันไปว่า ดิน - ทอง - น้ำ - ไม้ - ไฟ ท่องไปจนขึ้นใจ

สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมาก ในการเสริมธาตุ หรือ ลดทอนพลังธาตุ เช่น ในด้านฮวงจุ้ย?การปรับแก้ไขฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง จะใช้หลักเบญจธาตุในการปรับแก้ไข นั่นคือการปรับแก้โดยใช้หลักพลังงานจากธรรมชาติ มิได้ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยันต์ฮู้ต่างๆ ในการปรับแก้ไขฮวงจุ้ย ... หากใครใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยันต์ฮู้ต่างๆ ในการปรับแก้ไขฮวงจุ้ย ก็คาดเดาได้ว่าคนนั้นคงจะเดินผิดเส้นทางของฮวงจุ้ยที่แท้จริงซึ่งยึดถือพลังงานของธรรมชาติเป็นหลักในการปรับสภาพสิ่งแวดล้อม

ถ้าพิจารณาตามหลักฤกษ์ยาม ก็อาจพิจารณาในการหาวันที่ธาตุของวันมาส่งเสริมดิถีธาตุของบุคคล สิ่งนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานของเบญจธาตุด้วยเช่นกัน

ที่มาบทความ: ฮวงจุ้ย GMA http://www.gma108.com/node/18

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: