ปฏิทิน ปฏิทินจีน ฤกษ์มงคล วันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์64ข่วย ฮวงจุ้ยดี

ปฏิทินจีนแบบฉีกรายวัน ปฏิทินจีน พ.ศ. 2554 / 54 / 2011

คู่มือการอ่าน ปฏิทินจีน แบบรายวัน (แบบเบื้องต้น)
ปฏิทินจีน พ.ศ. 2555 - 2556 / 2012 - 2013

ปฏิทินจีน ฤกษ์ดี วันมงคล รายเดือน พ.ศ. 67  2567 / 2024
เกี่ยวกับปฏิทินจีน ปัจจุบันเรามีแจก แนะนำการอ่านแบบรายวัน ขอให้อ่านเพิ่มเติมจากลิงค์ข้างบน หรือ คลิกที่รูปภาพข้างบน

เกี่ยวกับความหมายของวันต่างๆ อ่านรายละเอียดได้ที่บทความ http://fengshuiinter.com/node/172

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2567 / 2024
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B 
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก  1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 / 24 / 30
วันร่ำรวย      13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 14 / 17
วันอสูรภัย  8 / 20
 
วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2567 / 2024
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B 
วันเทียงเต็ก *
วันง่วยเต็ก  5 / 11 / 21
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 / 24 / 30
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ  4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 19 / 20
วันอสูรภัย 17 / 29
 
วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2567 / 2024
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B 
วันเทียงเต็ก 7 / 17 / 27
วันง่วยเต็ก  6 / 16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 7 / 13/ 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ  2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 15 / 18
วันอสูรภัย 15 / 27 
 
วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  เมษายน พ.ศ. 2567 / 2024
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B 
วันเทียงเต็ก  8/ 18 / 28
วันง่วยเต็ก   8/ 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 7 / 13 / 19 / 25
วันร่ำรวย      11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 20 / 21
วันอสูรภัย  3 / 12 / 24
 
วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2567 / 2024
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B 
วันเทียงเต็ก 4
วันง่วยเต็ก  3 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย      15 / 27
ฤกษ์ออกรถ  6 / 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 16 / 19
วันอสูรภัย 1 / 10 / 22
 
วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 / 2024
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B 
วันเทียงเต็ก 13 / 23
วันง่วยเต็ก  12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 13 / 19 / 25
วันร่ำรวย      2 / 5 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ  14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 20 / 21
วันอสูรภัย  6 / 18

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2567 / 2024
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B
วันเทียงเต็ก 7 / 17 / 27
วันง่วยเต็ก  7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 6 / 16 / 18 / 28 / 30
วันร่ำรวย      6 / 9 / 21
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 16 / 19
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 / 2023
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B
วันเทียงเต็ก 4 / 13 / 23
วันง่วยเต็ก  4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 7 / 17/ 19 / 29
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ  19
วันห้ามเยี่ยมไข้  8 / 17 / 20
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กันยายน พ.ศ. 2566 / 2023
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B
วันเทียงเต็ก 2
วันง่วยเต็ก  1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 8 / 1 / 20 / 30
วันร่ำรวย      11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 9 / 18 / 21
วันอสูรภัย 18 / 30

 

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2566 / 2023
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B
วันเทียงเต็ก 4 / 13 / 23
วันง่วยเต็ก  4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 3 / 13 / 15 / 25 / 27
วันร่ำรวย      15 / 27
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้ 12 / 24 / 25
วันอสูรภัย 7 / 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2566 / 2023
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B
วันเทียงเต็ก 15 / 25
วันง่วยเต็ก  7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  8  / 10 / 20 / 22
วันร่ำรวย      4 / 19 / 31
ฤกษ์ออกรถ  1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 11 / 20 / 23
วันอสูรภัย  5 / 14 / 26

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2566 / 2023
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B
วันเทียงเต็ก 2
วันง่วยเต็ก  1 / 7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 4 / 14 / 16 / 26 / 28
วันร่ำรวย      10 / 22
ฤกษ์ออกรถ  7 / 19
วันห้ามเยี่ยมไข้ 13 / 25 / 26
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2566 / 2023
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B
วันเทียงเต็ก 4 / 13 / 23
วันง่วยเต็ก  4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  9 / 11 / 21 / 23
วันร่ำรวย      14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้ 12 / 21 / 24
วันอสูรภัย 9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  เมษายน พ.ศ. 2566 / 2023
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B
วันเทียงเต็ก 14 / 24
วันง่วยเต็ก  14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 5 / 15 / 17 / 27 / 29
วันร่ำรวย      2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 14 / 26 / 27
วันอสูรภัย 6 / 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2566 / 2023
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - 
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - 
วันเทียงเต็ก -
วันง่วยเต็ก  7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  10 / 12 / 22 / 24
วันร่ำรวย    9 / 21
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้ 13 / 22 / 25
วันอสูรภัย 16 / 28
 

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 / 2023

ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - 
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - 
วันเทียงเต็ก 1 / 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  1 / 7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 4 / 14 / 16 / 26 / 28
วันร่ำรวย    10 / 22
ฤกษ์ออกรถ  7 / 19
วันห้ามเยี่ยมไข้ 13 / 25 / 26
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566 / 2023
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  -
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B -
วันเทียงเต็ก 1 / 12 / 22
วันง่วยเต็ก  4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  9 /11 / 21 / 23
วันร่ำรวย    14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้  12 / 21 / 24
วันอสูรภัย  9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2565 / 2022

ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - 
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - 
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก  7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 6 / 16 / 18 / 28 / 30
วันร่ำรวย    3 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ  6 / 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 15 / 27 / 28
วันอสูรภัย 7 / 19 / 31

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 / 2022
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  -
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B -
วันเทียงเต็ก 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  10 / 12 / 22 / 24
วันร่ำรวย    6 / 9 / 21
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้ 13 / 22 / 25
วันอสูรภัย 7 / 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2565 / 2022
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  -
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B -
วันเทียงเต็ก 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก  4 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 7 / 17 / 19 / 29 / 31
วันร่ำรวย    13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 16 / 28 /29
วันอสูรภัย 5 / 14 / 26

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กันยายน พ.ศ. 2565 / 2022
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  -
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B -
วันเทียงเต็ก 7
วันง่วยเต็ก  6 / 14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 11 / 13 / 23 / 25
วันร่ำรวย    1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ  19
วันห้ามเยี่ยมไข้ 14 / 23 / 26
วันอสูรภัย  2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 / 2022
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  -
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B -
วันเทียงเต็ก 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 8 / 18 / 20 / 30
วันร่ำรวย    5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ  17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้  17 / 29 / 30
วันอสูรภัย  9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 / 2022
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  -
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B -
วันเทียงเต็ก 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 3 / 13 / 15 / 25 / 27
วันร่ำรวย    12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  6 / 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 16 / 25 / 28
วันอสูรภัย 7 / 19 / 31

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2565 / 2022
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  -
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B -
วันเทียงเต็ก -
วันง่วยเต็ก  12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 9  / 19 / 21
วันร่ำรวย    15 / 27
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้  18 / 30
วันอสูรภัย  16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 / 2022
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  -
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B -
วันเทียงเต็ก 8  / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 4 / 14 / 16 / 26 / 28
วันร่ำรวย    4/ 7 / 19 / 31
ฤกษ์ออกรถ  1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้  1 / 2 / 17 / 26 / 29
วันอสูรภัย  5 / 14 / 26

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  เมษายน พ.ศ. 2565 / 2022
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  -
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B -
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก  1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  8 / 10 / 20 / 22
วันร่ำรวย    10 / 22
ฤกษ์ออกรถ  7 / 19
วันห้ามเยี่ยมไข้ 19
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2564 / 2021

ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B -
วันเทียงเต็ก 3 / 17 / 27
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  8 / 12 / 20 / 24
วันร่ำรวย    11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 20
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 / 2021

ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - 3 / 7
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - **
วันเทียงเต็ก 4 / 13 / 23
วันง่วยเต็ก  4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 6 / 14 / 18 / 26 / 30
วันร่ำรวย    14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 3 / 18 / 27 / 30
วันอสูรภัย 9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 / 2021

ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - 17 / 20
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - **
วันเทียงเต็ก  15 / 25
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 9 / 13 / 21 / 25
วันร่ำรวย    3 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ  6 / 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 21
วันอสูรภัย 19 / 31

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564 / 2021

ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - **
วันเทียงเต็ก  2
วันง่วยเต็ก  1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 7 / 15 / 19/ 27
วันร่ำรวย    6 / 9 / 21
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 4 / 19 / 28
วันอสูรภัย 7 / 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2564 / 2021
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - **
วันเทียงเต็ก  4 /  13 / 23
วันง่วยเต็ก  4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 10 / 14 / 22 / 26
วันร่ำรวย    13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 22
วันอสูรภัย 5 / 14 / 26

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 / 2021
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - **
วันเทียงเต็ก 15 / 25
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 9 / 17 / 21 / 29
วันร่ำรวย    2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ  8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 6 / 21 / 30
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564 / 2021
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - **
วันเทียงเต็ก 2
วันง่วยเต็ก  1 / 7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 11 / 15 / 23 / 27
วันร่ำรวย    5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ  17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 23
วันอสูรภัย 9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 / 2021

ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - **
วันเทียงเต็ก 4 / 13 / 23
วันง่วยเต็ก  4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 10 / 18 / 22 / 30
วันร่ำรวย    12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 7 / 22 / 31
วันอสูรภัย 7 / 19 / 31

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  เมษายน พ.ศ. 2564 / 2021

ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - 3
วันเทียงเต็ก 14 / 24
วันง่วยเต็ก  14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 12 / 16 / 24 / 28
วันร่ำรวย    15 / 27
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 4 / 24
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2564 / 2021

ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - 14 / 24 / 28 / 29
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - 25 / 26 / 30
วันเทียงเต็ก ***
วันง่วยเต็ก  7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 11 / 19 / 23 / 31
วันร่ำรวย    4 / 7 / 19 / 31
ฤกษ์ออกรถ  1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 8 / 23
วันอสูรภัย 5 / 14 / 26

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 / 2021
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - **
วันเทียงเต็ก 1 / 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  1 / 7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  11 / 15 / 23 / 27
วันร่ำรวย    8 / 20
ฤกษ์ออกรถ  5 / 17
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 23
วันอสูรภัย 9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563 / 2020
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - **
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 /18 /24 / 30
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ  4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้  2 / 5 /25
วันอสูรภัย 17 / 29

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 / 2020
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B 3 / 5 / 7
วันเทียงเต็ก 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 /24 / 30
วันร่ำรวย     4 / 19
ฤกษ์ออกรถ  1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 8 / 23
วันอสูรภัย 5 / 14 / 26

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563 / 2020
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B 8 / 10 / 14 / 18 / 21 / 24
วันเทียงเต็ก 10/20/30
วันง่วยเต็ก  4 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 7 /13/ 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย      8 / 11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 6 / 26
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563 / 2020
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  4
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B  6
วันเทียงเต็ก 7
วันง่วยเต็ก  6 / 14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 7 /13 / 19 / 25
วันร่ำรวย      14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 9 / 24
วันอสูรภัย 9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 / 2020
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  9 / 22 / 25
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B 7 / 11 / 15 / 19
วันเทียงเต็ก  8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 8 /14 / 20/ 26
วันร่ำรวย   3 / 18 / 30   
ฤกษ์ออกรถ  6 / 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 7 / 27
วันอสูรภัย 19 / 31

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / 2020
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  4
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B  6
วันเทียงเต็ก 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 9 / 15 /21 / 27
วันร่ำรวย   10 / 22   
ฤกษ์ออกรถ  4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 10 / 11 / 26
วันอสูรภัย 17 / 29

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563 / 2020
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  8 / 17 / 25 / 26
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B 6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 23
วันเทียงเต็ก -
วันง่วยเต็ก  12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 9 / 15 /21 / 27
วันร่ำรวย     13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 8 / 28
วันอสูรภัย 5 / 14 / 26

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 / 2020
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - **
วันเทียงเต็ก 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  4 /10 /16 / 22 / 28
วันร่ำรวย      2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ  8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 11 / 12 / 27
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  เมษายน พ.ศ. 2563 / 2020
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  7 / 11 / 24 / 27
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B 9 / 13 / 17 / 21
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก  1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 10 / 16 /22 / 28
วันร่ำรวย     8 /20
ฤกษ์ออกรถ  5 / 17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 9 / 29
วันอสูรภัย 9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2563 / 2020
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - **
วันเทียงเต็ก 5
วันง่วยเต็ก  4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย      12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 12 / 13 / 28
วันอสูรภัย 7 / 19 / 31

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 / 2020
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - **
วันเทียงเต็ก  14 / 24
วันง่วยเต็ก  13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 10 / 16 /22 / 28
วันร่ำรวย      14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  2/ 11 /23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 9 / 29
วันอสูรภัย 15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 / 2020

ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  - **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B - **
วันเทียงเต็ก 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  8 / 18 /28
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 10 / 18 / 22 / 30
วันร่ำรวย    3 / 18 / 30  
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 12 / 13 / 28
วันอสูรภัย 4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A / **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B / **
วันเทียงเต็ก 4 / 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  3 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 5 / 13 / 17 / 25 / 29
วันร่ำรวย      7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ  19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 11 / 31
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2571 พ.ศ.2572 พ.ศ. 2573 พ.ศ. 2574 พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2576 พ.ศ. 2577 พ.ศ. 2578 พ.ศ.2579 พ.ศ. 2580
 

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A / 3
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B / 3
วันเทียงเต็ก 5 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 11 / 19 / 23
วันร่ำรวย      13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  7 / 16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 13 / 14 / 29
วันอสูรภัย 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A / 3 / 19 / 29
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B / 9 / 13 / 17 / 19 / 20 / 24 / 29
วันเทียงเต็ก 16 / 26
วันง่วยเต็ก  16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 6 / 14 / 18 / 26 / 30
วันร่ำรวย      2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 9 / 12
วันอสูรภัย 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กันยายน พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A 8 / 17 / 26
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B / **
วันเทียงเต็ก 3
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  8 / 12 / 20 / 24
วันร่ำรวย      5 / 20
ฤกษ์ออกรถ  2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 14 / 15 / 30
วันอสูรภัย 6 / 15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B **
วันเทียงเต็ก 5 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 7 / 15 / 19 / 27 / 31
วันร่ำรวย      12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 10 / 13
วันอสูรภัย 4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B **
วันเทียงเต็ก 16 / 26
วันง่วยเต็ก  16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 10 / 14 / 22 / 26
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ  19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 16 / 17
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A / 1
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B / 1 / 6
วันเทียงเต็ก 3
วันง่วยเต็ก  2 / 8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 8 / 16 / 20 / 28
วันร่ำรวย      4 / 7 / 19
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 11 / 14
วันอสูรภัย 8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  7 / 22
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B 7 / 12 / 16 / 20 / 22 / 23 / 27
วันเทียงเต็ก 5 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 11 / 15 / 23 / 27
วันร่ำรวย      11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 17 / 18
วันอสูรภัย 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A **
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B **
วันเทียงเต็ก 15 / 25
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 9 / 17 / 21 / 29
วันร่ำรวย      14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 12 / 15
วันอสูรภัย 15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2562 / 2019
ฤกษ์ 64 ข่วย A/  3 / 4
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B / **
วันเทียงเต็ก 1
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 12 / 16 / 24 / 28
วันร่ำรวย      3 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 18 / 19
วันอสูรภัย 4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 / 2019

ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A 5 / 14 / 23
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B / **
วันเทียงเต็ก 2 / 9 / 19
วันง่วยเต็ก  2 / 8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 8 / 16 / 20 / 28
วันร่ำรวย      4 / 7 / 19
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 11 / 14
วันอสูรภัย 8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 / 2019

ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ A  1 / 4 / 11 / 26 / 28 / 31
ฤกษ์ 64 ข่วย แบบ B 11 / 18 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 31
วันเทียงเต็ก 2 / 13 / 23
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย      11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 17 / 18
วันอสูรภัย 6 / 18 / 30

 

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 13 / 23
วันง่วยเต็ก  16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย     15 / 27
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 13 / 16
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก  9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย    3 / 18 / 30  
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 18 / 19
วันอสูรภัย 4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก  5 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 / 24 / 30
วันร่ำรวย      7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ  19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 14 / 17
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561 / 2018
วันง่วยเต็ก  7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 28 / 24 / 30
วันร่ำรวย     13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  7 / 16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 19 / 20
วันอสูรภัย 8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 7 / 13 / 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย    2 / 17 / 29  
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 15 / 18
วันอสูรภัย 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก  3 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  2/ 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย     6 / 9 / 21
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้ 9 / 21 / 22
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561 / 2018
วันง่วยเต็ก  13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย      12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 16 / 19
วันอสูรภัย 4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ  7 / 19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 10 / 22 / 23
วันอสูรภัย  2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  เมษายน พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย      4 / 7 / 19
ฤกษ์ออกรถ  16 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 17 / 20
วันอสูรภัย 8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2561 / 2018
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย      11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 11 / 23 / 24
วันอสูรภัย 6 / 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 4 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย     12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 16 / 19
วันอสูรภัย 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561 / 2018
วันเทียงเต็ก 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 7 / 17 / 19 / 29 / 31
วันร่ำรวย  1 / 16 / 28    
ฤกษ์ออกรถ  7 / 19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 10 / 22 / 23
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 4 / 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  3 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 12 / 14 / 24 / 26
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ  17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้ 9 / 18 / 21
วันอสูรภัย  9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก  5 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 8 / 18 / 20 / 30
วันร่ำรวย      11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 11 / 23 / 24
วันอสูรภัย  18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 16 / 26
วันง่วยเต็ก  16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 3 / 13 / 15 / 25/ 27
วันร่ำรวย    15 / 27  
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้  10 / 19 / 22
วันอสูรภัย 7 / 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 3
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 9 / 19 / 21
วันร่ำรวย      3 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 12 / 24 / 25
วันอสูรภัย  4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 5 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 4 / 14 / 16 / 26 /28
วันร่ำรวย      7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ  19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้  11 / 20 / 23
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก  16 / 26
วันง่วยเต็ก   16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  9 / 11 / 21 / 23
วันร่ำรวย      14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้  14 / 26 / 27
วันอสูรภัย  9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 3
วันง่วยเต็ก  2 / 8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 5 / 15 / 17 / 27 / 29
วันร่ำรวย      2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้  12 / 21 / 24
วันอสูรภัย  6 / 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก  5 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  5 / 1 3 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  10 / 12 / 22 / 24
วันร่ำรวย      9 / 21
ฤกษ์ออกรถ  3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้ 15 / 27 / 28
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 5 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก  5 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  4/6/ 16 / 18 / 28 / 30
วันร่ำรวย      12 / 24
ฤกษ์ออกรถ   9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 13 / 22 / 25
วันอสูรภัย  4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 1
วันง่วยเต็ก  8 / 18 /28
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 11 / 13 / 23 / 25
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ   7 / 19 /31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 16 / 28 /29
วันอสูรภัย  2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 2 / 9 / 19
วันง่วยเต็ก  2 / 8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 5 / 15 / 17 / 27
วันร่ำรวย      2 / 5 / 17
ฤกษ์ออกรถ   14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้  12 / 21 / 24
วันอสูรภัย  6 / 18

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2560 / 2017
วันเทียงเต็ก 2 / 13 / 23
วันง่วยเต็ก   5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  10 / 12 / 22 / 24
วันร่ำรวย      9 / 21
ฤกษ์ออกรถ   3/ 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้  15 / 27 / 28
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 13 / 23
วันง่วยเต็ก   16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 7 /17 / 19 /29 / 31
วันร่ำรวย      13 / 25
ฤกษ์ออกรถ   1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้  14 / 23 / 26
วันอสูรภัย  5 / 14 / 26

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก   8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 11 / 13 / 23 / 25
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ   7 / 19
วันห้ามเยี่ยมไข้  16 / 28 / 29
วันอสูรภัย 2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก   5 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 8 /18 / 20 / 30
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ   17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้  15 / 24 / 27
วันอสูรภัย   9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน  พ.ศ. 2559 / 2016
วันง่วยเต็ก   7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 12 / 14 / 24 / 26
วันร่ำรวย     11 / 23
ฤกษ์ออกรถ   5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้  17 / 29 / 30
วันอสูรภัย 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก   8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 9 / 19 / 21 / 31
วันร่ำรวย      15 / 27
ฤกษ์ออกรถ   3 / 12 / 24
วันห้ามเยี่ยมไข้  1 / 16 / 25 / 28
วันอสูรภัย 7 / 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก   3 / 11 / 21 / 31
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 4 / 14  / 16 / 26 / 28
วันร่ำรวย      4 / 7 / 19 / 31
ฤกษ์ออกรถ   1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้  19 / 31
วันอสูรภัย 5 / 14 / 26

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2559 / 2016
วันง่วยเต็ก  13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  8 / 10 / 20 / 22
วันร่ำรวย      10 / 22
ฤกษ์ออกรถ   7 / 19
วันห้ามเยี่ยมไข้  1 / 2 / 17 / 26 / 29
วันอสูรภัย  2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก   8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 5 / 15 / 17 / 27 /29
วันร่ำรวย      14 / 26
ฤกษ์ออกรถ   17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้  20
วันอสูรภัย  9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก   2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  9 / 11 / 21 / 23
วันร่ำรวย      2 / 5 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ  14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้  2 / 3 / 18 / 27 / 30
วันอสูรภัย  6 / 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 1
วันง่วยเต็ก   5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 6 / 16 / 18 / 28 / 30
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ   7 / 19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้  1 / 21
วันอสูรภัย 16 / 28

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 / 2016
วันเทียงเต็ก 5 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก   4 / 14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  9 / 11 / 21 / 23
วันร่ำรวย     11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  2 / 3 / 18 / 27
วันอสูรภัย  3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก  6 / 15 /25
วันง่วยเต็ก   6 / 14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 8 / 16 / 20 / 28
วันร่ำรวย      7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ   4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้  2 / 22
วันอสูรภัย 17 / 29

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 4
วันง่วยเต็ก   3 / 11 / 21
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 9 / 17 / 21 / 29
วันร่ำรวย      2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ   8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  3 / 23
วันอสูรภัย  3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 17 / 27
วันง่วยเต็ก   17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 11 / 19 / 23 / 31
วันร่ำรวย      13 / 25
ฤกษ์ออกรถ   7 / 16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้  2 / 5 / 25
วันอสูรภัย 8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 15 / 25
วันง่วยเต็ก   14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  8 / 12 / 20 / 24
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ   2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  3 / 6 / 26
วันอสูรภัย  15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 6 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก 6 / 16 / 26  
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 6 / 14 / 18 / 26 / 30
วันร่ำรวย      11 / 23
ฤกษ์ออกรถ   8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  8 / 9 / 24
วันอสูรภัย   3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 2
วันง่วยเต็ก   1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 9 / 13 / 21 / 25
วันร่ำรวย      15 / 27
ฤกษ์ออกรถ   6 / 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้  4 / 7 / 27
วันอสูรภัย   1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2558 / 2015
วันเทียงเต็ก 3 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก   14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 7 / 13 / 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ   2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  3 / 6 / 26
วันอสูรภัย 15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก 1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก   1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย      15 / 27
ฤกษ์ออกรถ   18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้  4 / 7 /27
วันอสูรภัย 1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก   6 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย      4 / 19 / 31
ฤกษ์ออกรถ   7 / 16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้  10 / 11 / 26
วันอสูรภัย   20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน  พ.ศ. 2557 / 2014
วันง่วยเต็ก   16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย      7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ   4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้   5 / 8 / 28
วันอสูรภัย         17 / 29

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก     1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก       1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์      4 / 10 / 16 /22 / 28
วันร่ำรวย         14 / 26
ฤกษ์ออกรถ     2/ 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  11 / 12 / 27
วันอสูรภัย        6 / 15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก       12 / 22
วันง่วยเต็ก        4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์      5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย          3 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ      9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้  7 / 10 / 30
วันอสูรภัย        4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2557 / 2014
วันง่วยเต็ก   14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย      9 / 21
ฤกษ์ออกรถ   6 / 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้  12 / 13 / 28
วันอสูรภัย  1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก 1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก   1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 /24 / 30
วันร่ำรวย      13 / 25
ฤกษ์ออกรถ   16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้  8 / 11 / 31
วันอสูรภัย  8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน เมษายน  พ.ศ. 2557 / 2014
วันเทียงเต็ก  11 / 21
วันง่วยเต็ก   3 / 11 / 21
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 / 24 / 30
วันร่ำรวย      1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ   4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้  1 / 13 / 14 / 29
วันอสูรภัย      5 / 17 / 29

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 / 2014
วันง่วยเต็ก   14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 7 / 13 / 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ   2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  9 / 12
วันอสูรภัย    15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  5 / 9 / 19 / 29
วันง่วยเต็ก   4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์  3 / 5 / 15 / 17 / 27 / 29
วันร่ำรวย      2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ   5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้  2 / 14 / 15 / 30
วันอสูรภัย   18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  6 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก   6 / 14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  9 / 11 / 21 / 23
วันร่ำรวย      5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ   2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  9 / 12
วันอสูรภัย   6 / 15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  17 / 27
วันง่วยเต็ก   1 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  4 / 6 / 16 / 18 / 28 / 30
วันร่ำรวย     12 / 24
ฤกษ์ออกรถ   9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 15 / 16 / 31
วันอสูรภัย   4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  4
วันง่วยเต็ก   3 / 11 / 21
วันผู้อุปถัมภ์  10 / 12 / 22  / 24
วันร่ำรวย     15 / 27
ฤกษ์ออกรถ   18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 10 / 13
วันอสูรภัย   1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  6 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก   6 / 14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 7 / 17 / 19 / 29 / 31
วันร่ำรวย      4 / 19 / 31
ฤกษ์ออกรถ   7 / 16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 16 / 17
วันอสูรภัย   8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  7 / 17 / 27
วันง่วยเต็ก   7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 12 / 14 / 24 / 26
วันร่ำรวย     11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 12 / 15
วันอสูรภัย   18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  4
วันง่วยเต็ก    3 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 8 / 18 / 20 / 30
วันร่ำรวย     14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 17 / 18
วันอสูรภัย   15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  15 / 25
วันง่วยเต็ก    14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 3 / 13 / 15 / 25 / 27
วันร่ำรวย     3 / 6 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 13 / 16
วันอสูรภัย   4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก  6 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก    6 / 16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์  7 / 9 / 19 / 21
วันร่ำรวย     9 / 21
ฤกษ์ออกรถ  6 / 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 18 / 19
วันอสูรภัย   1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก 2
วันง่วยเต็ก  1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 4 / 14 / 16 / 26 / 28
วันร่ำรวย     13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 14 / 17
วันอสูรภัย   8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก 3 / 10 / 20
วันง่วยเต็ก  3 / 9 / 19
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 8 / 18 / 20
วันร่ำรวย     14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 17 / 18
วันอสูรภัย   15 / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556 / 2013
วันเทียงเต็ก 3 / 14 / 24
วันง่วยเต็ก  14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์  1 / 3 / 13 / 15 / 25 / 27
วันร่ำรวย     3 / 6 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 13 / 16
วันอสูรภัย   4 / 13 / 25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 14 / 24
วันง่วยเต็ก  7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์  8 / 10 / 20 / 22
วันร่ำรวย     10 / 22
ฤกษ์ออกรถ  7 / 19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 19 / 20
วันอสูรภัย   2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก   1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์  2 / 4 /14 / 16 / 26 / 28
วันร่ำรวย     13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 14 / 17
วันอสูรภัย   8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 / 2012
วันง่วยเต็ก   16 / 26
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 5 / 15 / 17
วันร่ำรวย     5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ  2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6  / 15 / 18
วันอสูรภัย   6 / 15  / 27

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก   6 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์ 9 / 11 / 21 / 23
วันร่ำรวย     2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ  5 / 14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 20 / 21
วันอสูรภัย   18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก   1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์ 10 / 22 / 22 / 24
วันร่ำรวย     12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  9 / 21
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 21 / 22
วันอสูรภัย   4 / 13 /25

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก  4 / 12 /22
วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 7 /17 / 19 / 29 / 31
วันร่ำรวย     1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ  7 / 19 / 31
วันห้ามเยี่ยมไข้ 8 / 17 / 20
วันอสูรภัย   2 / 11 / 23

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 / 2012
วันง่วยเต็ก  14 / 24
วันผู้อุปถัมภ์ 1 / 11 / 13 / 23 / 25
วันร่ำรวย     4 / 7 / 19
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้ 10 / 22 / 23
วันอสูรภัย   8 / 20

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 / 2012
วันเทียงเต็ก 1 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก  1 / 9 / 19 / 29
วันผู้อุปถัมภ์ 6 / 8 / 18 / 20 / 30
วันร่ำรวย     11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  14 / 26
วันห้ามเยี่ยมไข้ 9 / 18 / 21
วันอสูรภัย   6 / 18 / 30

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 7 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก  7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 7 / 11 / 19 / 23
วันร่ำรวย     4 / 19
ฤกษ์ออกรถ  1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 12 / 21 / 24
วันอสูรภัย   9 / 21

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 18 / 28
วันง่วยเต็ก  2 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 6 / 14 / 18 / 26 / 30
วันร่ำรวย     8 / 11 / 23
ฤกษ์ออกรถ  20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 14 / 26 / 27
วันอสูรภัย   3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี ฮวงจุ้ยดี เดือน กันยายน  พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 5
วันง่วยเต็ก  4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์ 8 / 12 / 20 / 24
วันร่ำรวย     14 / 26
ฤกษ์ออกรถ  17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้ 11 / 20 / 23
วันอสูรภัย   5 / 14 / 26

วันมงคล วันดี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 7 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก  7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 7 / 15 / 19 / 27 / 31
วันร่ำรวย     3 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ  6 / 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 15 / 27 / 28
วันอสูรภัย   19 / 31

วันมงคล วันดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก  8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 10 /14 / 22 / 26
วันร่ำรวย     7 / 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ   4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 14 / 23 / 26
วันอสูรภัย     17 / 29

วันมงคล วันดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 5
วันง่วยเต็ก  4 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 4 / 8 / 16 / 20 / 28
วันร่ำรวย     13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 16 / 28 / 29
วันอสูรภัย    5 / 14 / 26

 
วันมงคล วันดี เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 6 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 11 / 15 / 23 / 27
วันร่ำรวย     2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ 8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 15 / 24 / 27
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 7 / 17 / 27
วันง่วยเต็ก  7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 9 / 17 / 21 / 29
วันร่ำรวย     8 / 20
ฤกษ์ออกรถ 5 / 17 / 29
วันห้ามเยี่ยมไข้ 17 / 29 / 30
วันอสูรภัย 9 / 21

วันมงคล วันดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 3
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 4 / 12 / 16 /24 / 28
วันร่ำรวย     12 / 24
ฤกษ์ออกรถ  15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 16 / 25 / 28
วันอสูรภัย 7 / 19 / 31

 
วันมงคล วันดี เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 4 / 11 / 21
วันง่วยเต็ก  4 / 10 / 20
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 8 / 16 / 20 / 28
วันร่ำรวย 13 / 25
ฤกษ์ออกรถ 1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 16 / 28
วันอสูรภัย 14 / 26
 
วันมงคล วันดี เดือน มกราคม   พ.ศ. 2554 / 2011
วันเทียงเต็ก 4 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 4/ 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย 2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ 8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 15 / 24 / 27
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 1 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก 8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย 6 / 9 / 21
ฤกษ์ออกรถ 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้ 18 / 30 / 31
วันอสูรภัย 1 / 10 / 22

 
วันมงคล วันดี เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 2 / 11 / 21
วันง่วยเต็ก 2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 11 / 17 / 23 / 29
วันร่ำรวย 12 / 24
ฤกษ์ออกรถ 6 / 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 16 / 25 / 28
วันอสูรภัย 19

 

วันมงคล วันดี เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 13 / 23
วันง่วยเต็ก 7 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์ 6 / 12 / 18 / 24 / 30
วันร่ำรวย 1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ 4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 19 / 31
วันอสูรภัย 8 / 17 / 29
 
วันมงคล วันดี เดือน กันยายน  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก
วันง่วยเต็ก 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์ 6 / 12 / 18 / 24 / 30
วันร่ำรวย 4 / 19
ฤกษ์ออกรถ 1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 2 / 17 / 26 / 29
วันอสูรภัย 5 / 14 / 26
 
วันมงคล วันดี เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 2 / 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก 2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 1 / 7 / 13 / 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย 11 / 23
ฤกษ์ออกรถ 8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 20
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24
 
วันมงคล วันดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 13 / 23
วันง่วยเต็ก 5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย 15 / 27
ฤกษ์ออกรถ 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 4 / 19 / 28 / 31
วันอสูรภัย 1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 / 2010

วันง่วยเต็ก 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย 3 / 6 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 21
วันอสูรภัย 7 / 19

วันมงคล วันดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 2 / 11 / 21 /31
วันง่วยเต็ก 2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ 4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 5 / 20 / 29
วันอสูรภัย 17 / 29

 
วันมงคล วันดี เดือนเมษายน  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก 4 / 12 / 22
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย 13 / 25
ฤกษ์ออกรถ 1 / 10 / 22
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 22
วันอสูรภัย 14 / 26
 

วันมงคล วันดี เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2553 / 2010

วันง่วยเต็ก 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 4 / 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย 2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ 8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 6 / 21 / 30
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 6 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก 5 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย 3 / 6 / 18
ฤกษ์ออกรถ 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 21
วันอสูรภัย 7 / 19

วันมงคล วันดี เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 / 2010
วันเทียงเต็ก 10 / 20 /30
วันง่วยเต็ก 2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 10 /14 / 22 / 26
วันร่ำรวย 10 / 22
ฤกษ์ออกรถ 4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 5 / 20 / 29
วันอสูรภัย 17 / 29

วันมงคล วันดี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552 / 2009

วันเทียงเต็ก 6 / 10 / 20 / 30
วันง่วยเต็ก 5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 9 /17/ 21 / 29
วันร่ำรวย 14 / 26
ฤกษ์ออกรถ 2 / 11 /23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 23
วันอสูรภัย 6 / 15 / 27

 
วันมงคล วันดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก 7 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก 7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 3 / 11 / 15 / 23 / 27
วันร่ำรวย 2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ 8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 6 / 21 / 30
วันอสูรภัย 3 / 12 / 24
 
วันมงคล วันดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก 18 / 28
วันง่วยเต็ก 2 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์ 6 / 10 / 18 / 22 / 30
วันร่ำรวย 6 / 9 / 21
ฤกษ์ออกรถ 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้ 1 / 4 / 24
วันอสูรภัย 1 / 10 / 22
 
วันมงคล วันดี เดือน กันยายน พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก 5
วันง่วยเต็ก 4 / 12 /22
วันผู้อุปถัมภ์ 4 / 12 / 16 / 24 / 28
วันร่ำรวย 12 / 24
ฤกษ์ออกรถ 6 / 15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้ 6 / 7 / 22
วันอสูรภัย 19
 
วันมงคล วันดี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก 7 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก 7 / 15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์ 7 / 11 / 19 / 23 / 31
วันร่ำรวย 1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ 4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 5 / 25
วันอสูรภัย 17 / 29

วันมงคล วันดี เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 / 2009 
วันเทียงเต็ก   8 / 18 / 28
วันง่วยเต็ก     8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์    2 / 6 / 14 / 18 / 26 / 30
วันร่ำรวย        5 / 8 / 20
ฤกษ์ออกรถ    2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  8 / 9 / 24
วันอสูรภัย       6 / 15 / 27

 

วันมงคล วันดี เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2552 / 2009 
วันเทียงเต็ก   5
วันง่วยเต็ก     4 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์    8 / 12 / 20 / 24
วันร่ำรวย        11 / 23
ฤกษ์ออกรถ    8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  3 / 6 / 26
วันอสูรภัย       3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552 / 2009 
วันเทียงเต็ก   6 / 16 / 26
วันง่วยเต็ก    15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์    3 / 7 / 15 / 19 / 27 / 31
วันร่ำรวย        15 / 27
ฤกษ์ออกรถ    6 / 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้  9 / 10 / 25
วันอสูรภัย       1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก   7 / 17 / 27
วันง่วยเต็ก     7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์    1 / 9 / 13 / 21 / 25
วันร่ำรวย        3 / 6 / 18 / 30
ฤกษ์ออกรถ    15 / 27
วันห้ามเยี่ยมไข้  4 / 7 / 27
วันอสูรภัย       7 / 19

วันมงคล วันดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552 / 2009 
วันเทียงเต็ก   3
วันง่วยเต็ก    2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์    4 / 8 / 16 / 20 / 28
วันร่ำรวย      10 / 22 
ฤกษ์ออกรถ    4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้  10 / 11 / 26
วันอสูรภัย     17 / 29 

 

 

วันมงคล วันดี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก   11 / 21
วันง่วยเต็ก     10 / 20
วันผู้อุปถัมภ์    1 / 8 / 12 / 20 / 24
วันร่ำรวย        11 / 23
ฤกษ์ออกรถ    8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  3 / 6 /26
วันอสูรภัย    3 / 12 / 24

 

วันมงคล วันดี เดือน มกราคม พ.ศ. 2552 / 2009
วันเทียงเต็ก   4 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก     15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์    2 / 8 / 14 / 20 /26
วันร่ำรวย        15 / 27
ฤกษ์ออกรถ    6 / 18 / 30
วันห้ามเยี่ยมไข้  9 / 10 / 25
วันอสูรภัย     1 / 10 / 22

วันมงคล วันดี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก   1 / 15 / 25
วันง่วยเต็ก     8 / 18 / 28
วันผู้อุปถัมภ์    3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย        4 / 7 / 19 / 31
ฤกษ์ออกรถ    16 / 28
วันห้ามเยี่ยมไข้  5 / 8 / 28
วันอสูรภัย     8 / 20

วันมงคล วันดี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก   2 / 11 / 21
วันง่วยเต็ก     2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์    3 / 9 / 15 / 21 / 27
วันร่ำรวย        10 / 22
ฤกษ์ออกรถ    4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้  10 / 11 / 26
วันอสูรภัย     17/ 29

วันมงคล วันดี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก   13 / 23
วันง่วยเต็ก     7 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์    4 / 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย        14 / 26
ฤกษ์ออกรถ    2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้  6 / 9 / 29
วันอสูรภัย     6 / 15 / 27

วันมงคล วันดี เดือน กันยายน พ.ศ. 2551

วันง่วยเต็ก      7 / 17 / 27
วันผู้อุปถัมภ์    4 / 10 / 16 / 22 / 28
วันร่ำรวย        2 / 17 / 29
ฤกษ์ออกรถ    8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้  11 / 12 / 27
วันอสูรภัย       3 / 12 / 24

วันมงคล วันดี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก 2 / 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์  5 / 11 / 17 / 23 / 29 
วันร่ำรวย   6 / 9 /21
ฤกษ์ออกรถ    18 /30
วันห้ามเยี่ยมไข้  7 / 10 / 30
วันอสูรภัย    1 / 10 / 22

 
วันมงคล วันดี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก 13 / 23
วันง่วยเต็ก  5 / 13 / 23
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 / 24 / 30 
วันร่ำรวย   13 / 25
ฤกษ์ออกรถ  16 / 28 
วันห้ามเยี่ยมไข้  1 / 13 / 14 / 29
วันอสูรภัย  8 / 20
 
 
 
 
วันมงคล วันดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก  0
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์  6 / 12 / 18 / 24 / 30 
วันร่ำรวย   1 / 16 / 28
ฤกษ์ออกรถ    4 / 13 / 25
วันห้ามเยี่ยมไข้  8 / 11
วันอสูรภัย    17 / 29
 
 
 
วันมงคล วันดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก 2 / 11 / 21 / 31
วันง่วยเต็ก  2 / 10 / 20 / 30
วันผู้อุปถัมภ์   1 / 7 / 13 / 19 / 25 / 31
วันร่ำรวย  5 / 8 /20
ฤกษ์ออกรถ   2 / 11 / 23
วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 14 /15 /30
วันอสูรภัย   15 / 27
 
 
 
วันมงคล วันดี เดือน เมษายน พ.ศ. 2551
วันเทียงเต็ก 12 / 22
วันง่วยเต็ก  4 / 12 /22
วันผู้อุปถัมภ์   1 / 7 / 13 / 19 / 25
วันร่ำรวย  11 / 23
ฤกษ์ออกรถ   8 / 20
วันห้ามเยี่ยมไข้ 9 / 12
วันอสูรภัย   3 / 12 / 24
 
 
 
วันมงคล วันดี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551
วันง่วยเต็ก  15 / 25
วันผู้อุปถัมภ์   2 / 8 / 14 / 20 / 26
วันร่ำรวย  15 / 27
ฤกษ์ออกรถ 6 / 18 /30 
วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 15 / 16 / 31
วันอสูรภัย   1 / 10 / 22

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2571 พ.ศ.2572 พ.ศ. 2573 พ.ศ. 2574 พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2576 พ.ศ. 2577 พ.ศ. 2578 พ.ศ.2579 พ.ศ. 2580

มุมฮวงจุ้ย: 

Comments

เพิ่มเติม เดือนมีนาคม ตามคำขอ สำหรับผู้เตรียมไป เทศกาล เช็งเม้ง

ฤกษ์ยาม ปี2550


ในบทความจะแสดงรายละเอียด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ๆ คือ

 • ฤกษ์ดี หรือ ฤกษ์มงคล / ฤกษ์ร้าย หรือ ฤกษ์อัปมงคล
 • ทิศทางต้องห้าม หรือ ทิศควรระวัง ทิศอันตราย
07year1.jpg

ฤกษ์ดี หรือ ฤกษ์มงคล / ฤกษ์ร้าย หรือ ฤกษ์อัปมงคล จะแสดงผลในแบบฤกษ์ทั่วไป ที่ไม่เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล โดยอยู่ในรูปแบบ ปฏิทิน ซึ่งคุณสามารถจะพิมพ์ออกมา ใช้จดนัดหมายต่างๆในแต่ละเดือนได้ ว่าวันใดจะเป็นวันที่คุณควรนัดหมายงานสำคัญ

ทิศทางต้องห้าม หรือ ทิศควรระวัง ที่ทำไว้ให้ได้แก่ ทิศ ดาวเบญจภูติ ( โหงวอึ้ง )ทิศแตก ( ส่วยผัวะ )และ ทิศอสูร ( ซาสัวะ )โดยอยู่ในรูปแบบรูปภาพ

 • จัตุรัส 9 ช่อง ที่อยู่ตรงกลาง สีแดงจะเป็นตำแหน่งทิศทางของดาวเบญจภูติ ประจำเดือน
 • วงกลมรอบใน ส่วนที่แสดงสีแดง เป็นทิศทาง ของ ทิศแตก หรือ ส่วยผัวะ ประจำเดือน
 • วงกลมรอบนอก ส่วนที่แสดงสีแดง เป็นทิศทาง ของ ทิศอสูร หรือ ซาสัวะ ประจำเดือน
 • วงที่มีตัวเลข คือ เลของศา สำหรับ ทิศแตก และ ทิศอสูร และส่วนสีแดงแสดงทิศประจำปี
 • วงนอกสุด บอกเขตของ 8ทิศ ใหญ่ สำหรับเตือน ทิศทางของดาวเบญจภูติ และส่วนสีแดงแสดงทิศประจำปี
 • การดูทิศทางต้องห้าม ประจำปี ให้ดูที่ผังประจำปี ดูวงรอบนอก
 • การดู ทิศทางต้องห้าม ประจำเดือน ให้ดูที่ผังประจำเดือนนั้นๆ โดยดูวงรอบใน
 • การอ่านปฏิทิน ให้ดูความหมายศัพท์จากลิงค์ คำศัพท์ ฤกษ์ยาม

ปี 2550

07year.jpg

ตำแหน่ง ดาวเบญจภูติ อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง

ทิศแตก หรือ ส่วยผัวะ อยู่ ช่วงองศา 135 - 165 ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง

ทิศอสูร หรือ ซาสัวะ ประจำปี อยู่ทิศตะวันตก ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเช่นกัน

ผลของดาวเบญจภูติ ทิศแตก และทิศอสูร ประจำปี จะมีผลทั้งปี ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2551

เดือน มีนาคม 2550

07march.jpg

ฤกษ์ยามมงคล เดือนมีนาคม (คลิก)

เดือน เมษายน 2550

07april.jpg

ตำแหน่ง ดาวเบญจภูติ อยู่ทิศเหนือ( จัตุรัสสีแดง )ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง

ทิศอสูร หรือ ซาสัวะ ประจำปี อยู่ทิศใต้( สีแดง )ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเช่นกัน

ผลของดาวเบญจภูติ และทิศอสูร ประจำปี จะมีผลทั้งเดือน ตั้งแต่ 4 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ฤกษ์ยามมงคล เดือนเมษายน (คลิก)

เดือน พฤษภาคม 2550

07may.jpg

ตำแหน่ง ดาวเบญจภูติ อยู่ทิศตกเฉียงใต้( จัตุรัสสีแดง )ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง

ทิศอสูร หรือ ซาสัวะ ประจำปี อยู่ทิศตะวันออก( สีแดง )ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเช่นกัน

ผลของดาวเบญจภูติ และทิศอสูร ประจำปี จะมีผลทั้งเดือน ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ฤกษ์ยามมงคล เดือนพฤษภาคม (คลิก)

เดือน มิถุนายน 2550

07jun.jpg

ตำแหน่ง ดาวเบญจภูติ อยู่ทิศตะวันออก( สีเหลือง)ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง

ทิศอสูร หรือ ซาสัวะ ประจำปี อยู่ทิศเหนือ( สีแดง )ทิศนี้ควรหลีกเลี่ยง ทำการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเช่นกัน

ผลของดาวเบญจภูติ และทิศอสูร ประจำปี จะมีผลทั้งเดือน ตั้งแต่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ฤกษ์ยามมงคล เดือนมิถุนายน (คลิก)

เดือน กรกฎาคม 2550

07jul.jpg
 • วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
 • วันอวยเต็ก 1 / 9 19 / 29
 • วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 4 / 14 / 16 / 26 / 28
 • วันร่ำรวย 4 / 19 / 31
 • ฤกษ์ออกรถ 1 / 10 / 22
 • วันห้ามเยี่ยมไข้ 7 / 19 / 20

เดือน สิงหาคม 2550

07aug.jpg
 • วันเทียงเต็ก 17 / 27
 • วันอวยเต็ก 16 / 26
 • วันผู้อุปถัมภ์ 7 / 9 / 19 / 21 / 31
 • วันร่ำรวย 15 / 27
 • ฤกษ์ออกรถ 3 / 12 / 24
 • วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 13 / 16

เดือน กันยายน 2550

07sep.jpg
 • วันเทียงเต็ก 6
 • วันอวยเต็ก 5 / 13 / 23
 • วันผู้อุปถัมภ์ 2 / 12 / 14 /24 / 26
 • วันร่ำรวย 11 / 23
 • ฤกษ์ออกรถ 5 / 14 / 26
 • วันห้ามเยี่ยมไข้ 5 / 17 / 18

เดือน ตุลาคม 2550

07oct.jpg
 • วันเทียงเต็ก 9 / 19 / 29
 • วันอวยเต็ก 3 / 9 / 19 / 29
 • วันผู้อุปถัมภ์ 6 / 8 / 18 / 20 / 30
 • วันร่ำรวย 5 / 20
 • ฤกษ์ออกรถ 8 / 17 / 29
 • วันห้ามเยี่ยมไข้ 3 / 12 / 15

เดือน พฤศจิกายน 2550

07nov.jpg
 • วันเทียงเต็ก 17 / 27
 • วันอวยเต็ก 16 / 26
 • วันผู้อุปถัมภ์ 1 / 11 / 13 / 23 / 25
 • วันร่ำรวย 1 / 16 / 28
 • ฤกษ์ออกรถ 19
 • วันห้ามเยี่ยมไข้ 4 / 16 / 17

เดือน ธันวาคม 2550

07dec.jpg
 • วันเทียงเต็ก 7 / 11 / 21 / 31
 • วันอวยเต็ก 6 / 14 / 24
 • วันผู้อุปถัมภ์ 5 / 7 / 17 / 19 / 29 / 31
 • วันร่ำรวย 13 / 25
 • ฤกษ์ออกรถ 1 / 10 / 22
 • วันห้ามเยี่ยมไข้ 2 / 11 / 14

(บทความจะเพิ่ม ครั้งละ 2 เดือนล่วงหน้า โดยประมาณ)?

ผมเกิดวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2535 ประมาณบ่าย3 จะออกรถ Altis 1.8Eสีบรอน ควรออกวันไหนดีครับ และควรออกทางทิศไหน เค้าจะมาส่งรถให้ที่บ้าน วันที่เร็วที่สุด Mr.fotname_man@hotmail.com

เว็บนี้ดีมาก ๆ ค่ะ ช่วยเป็นไกด์นำทางให้เดินหรือทำอะไรในช่วงจังหวะและเวลาที่ดี

จะออกรถใหม่ ควรออกวันไหนถึงจะดี ในเดือนเมษยายน 2550

ควรทำอย่างไรให้ค้าขายดีค่ะ

ถ้าจะเข้าทำงานที่ใหม่ในเดือนพฤษภาคม ช่วงประมาณ 2 สัปดาห์สุดท้าย ควรจะเป็นวันไหนดีค่ะ รบกวนช่วยตอบที่sarni29@yahoo.com ขอบคุณมากค่ะ

จะออกรถใหม่ในเดือนพค.50 และมิย.50 ให้ออกวันไหนดี เป็นฤกษ์ที่ดีที่สุด

จะแต่งงานค่ะ แต่ไม่ทราบว่าจะเป็นวันไหนดี คือว่าแฟนจะมาเมืองไทยระหว่าง วันที่ 4 กค. - 4 สค. ในระว่างเดือน กค.นี้ จะเป็นวันไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดคะ หญิง สร้อยดาว จอมแปง เกิดวันเสาร์ 10 ตค 2524 ชาย Sebastien Fillion เกิดวันศุกร์ 21 พค 2519 รบกวนตอบเมลล์ด้วยนะคะ yingsoidao@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

ขอทราบฤกษ์ที่เหมาะสมกับเราด้วยนะค่ะ 1. สุทธภา เกิดวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2521 2. วินัย เกิดวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2519 ไม่ทราบว่าเดือน 6 หรือ เดือน 8 ไทย มีวันที่เหมาะสมไหมค่ะ รบกวนตอบให้ที่ sutthapa@tipco.net นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอทราบฤกษ์ที่เหมาะสมกับเราด้วยค่ะ 1. ญ. สมพร วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2513 2. ช. วิโรจน์ วัน....ที่ 19 พฤศจิกายน 2512 ไม่ทราบว่าปีนี้ จะมีฤกษ์แต่งงานวันไหนดีค่ะ รบกวนตอบให้ที่ sumo438@hotmail.com ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ซื้อปฏิทินฤกษ์ไทยมาเปิดดู ฤกษ์ปลูกเรือน บอกว่าเดือนเลขคู่จึงสร้างได้ แต่ถ้าเราต้องการรีบสร้าง และช่วงนี้ไม่มีฤกษ์เลย การเอาวันเดือนปีเวลาเกิดไปดูแล้ว จะได้ฤกษ์ที่ดีหรือไม่คะ เวลาเลือกวัน ควรเลือกให้ดีทั้งไทยทั้งจีนหรือเปล่าคะ ช่วยแนะนำด้วยคะว่า ทำงัยดี

ในความเห็นทั่วไป เกี่ยวกับฤกษ์ การรอนิดหน่อย หรือ รอเดือนหนึ่งเพื่อให้ได้ฤกษ์นั้น ผมเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ การหาฤกษ์เฉพาะบุคคลโดยทั่วไปย่อมดีกว่าฤกษ์แบบทั่วไป การหาฤกษ์ให้ดีในหลายระบบ โดยปกติหาได้ แต่ ส่วนใหญ่จะมีฤกษ์ไม่มากและต้องรอนาน ฤกษ์ไทยนั้น ผมไม่รู้ลึกแบบถึงแก่น ของดออกความเห็น

ขอทราบฤกษ์ที่เหมาะสมกับเราด้วยนะคะ 1. (ญ)สุภาภรณ์ เกิดวันพฤหัสที่ 2 มีนาคม 2521 2. (ช)ธีรพงศ์ เกิดวันพุธ(เช้า)ที่ 26 พฤษภาคม 2519 ไม่ทราบว่าเดือน 12 ไทย (ประมาณเดือนพฤศจิกายน) หรือเดือนธันวาคม มีวันที่เหมาะสมไหมคะ รบกวนตอบให้ที่ pingenv@gmail.com นะคะ ขอบคุณค่ะ ?

กำหนดคลอด 4 ก.ค. ครับ แต่ด้องผ่าคลอด ขอวันและเวลาดีดีหน่อยครับ อยากให้อยู่ช่วง ก.ค. ครับ

เนื่องจากอยากได้ฤกษ์งาม ยามดี ที่จะวางจำหน่าย ซีดี ภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับ sanleang3@hotmail.com sanleang3@yahoo.com

แม่เกิด 29 ส.ค.2516 พ่อเกิด 4 พ.ย.2514

ไม่ทราบว่า ร้านค้าที่ตั้งอยู่ระหว่างกลางพอดี มีทั้งหมด 3 ห้อง จะมีผลกระทบอะไรกับยอดขายหรือเปล่า สงสัยมานานแล้ว ดีที่เวปนี้เปิดโอกาสให้ศึกษาอี้จิ้งเบื้องต้น ขอบคุณค่ะ

ไม่ทราบว่า ร้านค้าที่ตั้งอยู่ระหว่างกลางพอดี มีทั้งหมด 3 ห้อง จะมีผลกระทบอะไรกับยอดขายหรือเปล่า สงสัยมานานแล้ว ดีที่เวปนี้เปิดโอกาสให้ศึกษาอี้จิ้งเบื้องต้น ขอบคุณค่ะ

คุณจตุพรให้ข้อมูลมาน้อยเกินไปนะครับ ต้องดูสภาพแวดล้อมด้วย เส้นทางสัญจร การไหลของคนเดินในละแวกนั้น เป็นร้านค้าในห้างก็ต้องดูวิธีการจัดวางแปลนโดยรวมของห้าง หากเป็นตึกแถวริมถนนก็ต้องดูเส้นทางเดินจราจร ฯลฯ บางตำราว่าอยู่ตรงกลางดีเป็นตำแหน่งหลัก มีบริวารขนาบซ้ายขวา แต่ไม่จำเป็นเสมอไป บางครั้งร้านริมอาจขายดีกว่า สรุปว่าต้องดูชัยภูมิครับ หากชี้แจงให้ละเอียดกว่านี้คงพอเห็นภาพชัดเจนขึ้น ถ้าให้ดีถ่ายรูปแล้วแนบมาสิครับจะได้ช่วยกันดู

ขอบคุณค่ะ สิ้นเดือนนี้กำลังจะไปดูร้านจะปรึกษาอีกครั้งหนึ่งนะคะ

คุณแม่ชื่อ น.ส.นิตยาภรณ์ กลางพรหม วันเกิด ศ.1 เม.ย.20 คุณพ่อชื่อ นายสาคร แสนทิพพายัพย์ วันเกิด ศ.8 ส.ค.18 ลูกสาวชื่อ ด.ญ.สิริยากร แสนทิพพายัพย์ วันเกิด ศ.5 ส.ค.48 ชื่อเล่นน้องแก้มใส อุลตร้าซาวด์ดูคุณหมอยืนยันว่าเป็นชาย 90% ตอนนี้อายุครรภ์ 5 เดือนกว่า กำหนดคลอด 30 พ.ย.50 คนแรกผ่าคลอด คนที่สองก็ต้องผ่าเหมือนกันแต่คุณหมอจะทำการผ่าก่อน ที่ถึงกำหนดให้เหตุผลว่าถ้าใกล้วันจริงแผลอาจจะฉีกได้ ต้องผ่าก่อนสัก 1-2 อาทิตย์ เท่าที่คุยกับครอบครัวไว้ ถ้าเป็นชายจะตั้งชื่อว่า ด.ช.กฤษฎากร แสนทิพพายัพย์ ชื่อเล่น น้องเกื้อ ถ้าเป็นหญิง ตั้งชื่อว่า ด.ญ.กิติกร ชื่อเล่น น้องอิงฟ้า กำหนดผ่า จ.19 พ.ย. 50 อยากจะขอคำปรึกษาให้ดูฤกษ์วันคลอดที่ดีให้ด้วยคะ ปล.ปกติก็ไม่ค่อยได้เข้าเล่น net เท่าไหร่ อยากรบกวนให้ช่วนตอบตาม Email ที่ให้มา เพราะถ้าจะให้เข้ามาอ่านกระทู้ในเว็บเกรงว่าจะเข้ามาหาไม่เจอ ขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยคะ กุ๊ 24/7/50

-ตัวผม เกิด 7 กรกฏาคม 2526 ปีกุน -แฟนผม เกด 19 ตุลาคม 2526 ปีกุน ผ่าคลอดครับ ช่วงวันที่ 24 กรกฏาคม 2550 ถึง วันที่ 12 สิงหาคม 2550 ครับ ควร ไปผ่าคลอดวันไหนครับ เวลาดีกี่โมงครับ ซาวแล้วเขาบอกเป็นลูกสาวครับ ผมขาดอะไรอีกหรือป่าวครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ปรัชญา ตอบที่เมลก็ได้ครับ noompath@hotmail.com

ตัวดิฉัน เกิด 18 ก.พ. 17 แฟน เกิด 15 พ.ค. 19 ผ่าคลอด ช่วงวันที่ 9 - 15 ก.พ. 53 อยากรบกวนอาจาร์ยช่วยดูวันคลอดกับเวลาคลอดให้ด้วยค่ะ ลูกดิฉันเป็นผู้ชายค่ะ รบกวนตอบกลับที่เมล์ pinkypumps@hotmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ

วันดี เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า มีวันอะไรบ่างค่ะ

วันดี เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า มีวันอะไรบ่างค่ะ

วันเกิดแม่ วันเสาร์ที่ 20 ธค 2523 ปีวอก วันเกิดพ่อ วันพุธที่ 19 เมย 2521 ปีมะเมีย อยากทราบฤกษืดีที่จะคลอดลูกเดือนตุลาคม 2550 ว่าควรจะเป็นวันไหน email.YAH_KIT @hotmail.com

ซื้อรถ BMW ปี 93 เป็นรถของน้องชาย แต่ใช้ชื่อของเราเป็นคนซื้อ อยากรู้ว่าต้องใช้ดวงของใครในการหาฤกษ์และสีถูกโฉลก ระหว่างน้องชาย และตัวเอง รบกวนช่วยหาคำตอบให้ด้วยค่ะ

1.ต้องการขายบ้าน ด้านหน้าเหมาะแก่การค้าขาย ในบ้านเหมาะเป็นหอพัก ติดป้ายขายวันไหนดี 2. ชาย 23สิงหาคม2521 หญิง 17กุมภาพันธ์2522 ไม่ทราบว่าปี พ.ศ.2551 มีวันดีสำหรับเราสองคนหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ดิฉันเกิด วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2515 ปีชวด แฟนเกิด วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2523 ปีวอก หมดนัดตรวจครรภ์อีกครั้งวันเสาร์ที่ 15 ก.ย. นี้ค่ะ อายุครรภ์ครบ 40 สัปดาห์ ซาวด์ดูแล้วเป็นเด็กผู้หญิง ขอวัน-เวลาผ่าตัดคลอดให้ด้วยค่ะ ตั้งชื่อเล่นให้ลูกว่า "หมิง" ค่ะ รู้สึกว่าจะแปลว่า แสงสว่าง ยามเช้า ปาฏิหารย์ ประมาณนี้ ถูกต้องหรือเปล่าคะ รบกวนขอคำแปลที่ถูกต้องให้ด้วยค่ะ รบกวนตอบมาที่ e-mail: chittima_tha@yahoo.com นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ดิฉันเกิด วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2515 ปีชวด แฟนเกิด วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2523 ปีวอก หมดนัดตรวจครรภ์อีกครั้งวันเสาร์ที่ 15 ก.ย. นี้ค่ะ อายุครรภ์ครบ 40 สัปดาห์ ซาวด์ดูแล้วเป็นเด็กผู้หญิง ขอวัน-เวลาผ่าตัดคลอดให้ด้วยค่ะ ตั้งชื่อเล่นให้ลูกว่า "หมิง" ค่ะ รู้สึกว่าจะแปลว่า แสงสว่าง ยามเช้า ปาฏิหารย์ ประมาณนี้ ถูกต้องหรือเปล่าคะ รบกวนขอคำแปลที่ถูกต้องให้ด้วยค่ะ รบกวนตอบมาที่ e-mail: chittima_tha@yahoo.com นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอฤกษ์งามยามดี วันดี ในเดือน ต.ค. 50 ค่ะ เน้นเรื่องของการทำธุรกิจร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ

รบกวนขอฤกษ์คลอดบุตร (เด็กผู้ชาย) ผ่าคลอดคะ ตั้งแต่ 23 พ.ย.50 ถึงวันที่ 7 ธ.ค. 50 ขอเป็นฤกษ์ที่ไม่ชงกับพ่อแม่นะคะ คุณพ่อเกิดวันเสาร์ ปีมะเส็ง (9 ก.ค. 20) คุณเกิดวันอาทิตย์ ปีมะเส็ง (23 ต.ค. 20) รบกวนตอบาง email : patricia5502@hotmail.com ขอบคุณมากคะ

สวัสดีค่ะ อยากจะรบกวนขอฤกษ์งามยามดีในการเกิดให้บุตรสาวคนที่ 2 ค่ะ ดิฉันเกิดวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2519 สามีเกิดวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2517 ลูกสาวคนแรกเกิดวันพุธที่ 19 มกราคม 2548 เวลา 14.36 น.คลอดธรรมชาติค่ะ แต่ลูกสาวคนที่ 2 กำหนดคลอดตามอายุครรภ์ 23 พ.ย.50 จะใช้วิธีผ่าคลอด เลยอยากได้ฤกษ์ที่เหมาะสมค่ะ รบกวนตอบทาง e-mail : jiratt_percha@hotmail.com ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงค่ะ

อยากทราบว่า วันที่ 9 กันยายน 2550 ช่วงเวลาประมาณ 17.00-19.00 น. เหมาะแก่การผ่าคลอดบุตรสาวหรือไม่ค่ะ ดิฉันเกิด 24/11/2514 สามีเกิด 06/01/15 บุตรชายคนแรก 24/04/44 รบกวนตอบทางE-MAIL: vipapon_w@yahoo.com ขอขอบพระคุณอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ ค่ะ

อยากทราบฤกษ์คลอดตั้งแต่ 24 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม ดิฉันเกิดวันเสาร์ที่ 18 เมษา 2513 สามีเกิดวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2512 วันที่เท่าไหร่ที่เหมาะสำหรับจะคลอด บุตรสาว คะ ช่วยตอบทาง E-Mail: yimkungja@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้า นะคะ

อยากทราบฤกษ์คลอดบุตร ตั้งแต่ 5 ตุลาคม ถึง 12 ตุลาคม ครับ ผมเองเกิดวันพฤหัส (พุธ กลางคืน) 28 กันยายน 2515 ภรรยาเกิด วันที่ 5 ตุลาคม 2523 วันที่เท่าไหร่ และเวลาใดครับ ที่เหมาะจะทำการคลอดยุตร ช่วยกรุณาตอบทาง E-mail:k6k4@hotmail.com ให้ด้วยครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

จะออกววันไหนได้บ้างค่ะ แล้วต้องดูชื่อใครให้ตรงกับสีรถ เป็นคนที่ขับ หรือ ชื่อคนซื้อค่ะ เพราะคนละคนกันจะต้องดูของใครค่ธ ตอบให้ด้วยนะค่ะ ช่วยตอบทางเมล์ด้วยค่ะ pronchanid@hotmail.com

คุณหมอซาวนด์แล้ว ตอนนี้อายุครรภ์ 33 สัปดาห์ แต่เด็กยังไม่กลับหัวลงค่ะ และตัวโตจ่ำม้ำ ถ้า 36 - 37 สัปดาห์ ยังไม่ยอมกลับหัว หรือตัวโตมาก คุณหมอจะให้ผ่าคลอดค่ะ คาดว่าจะเป็นต้นเดือนพฤศจิกายน 2550 นี้ อยากได้วันมงคล วันดี ให้ลูกเกิดมาลืมตาดูโลกค่ะ ช่วงวันที่ 1-12 พ.ย. มีวันไหนดี เป็นฤกษ์ดีในการคลอดบ้างคะ คุณหมอว่าจากผลการซาวนด์ น่าจะเป็นผู้หญิง 80 - 90 % ค่ะ คุณแม่เกิดวันพฤหัสบดี 10 ก.ค. 2518 คุณพ่อเกิดวันอังคาร 25 พ.ย. 2512 พี่สาวเกิดวันพฤหัสบดี 2 ส.ค. 2544 ค่ะ boon_pithak@hotmail.com

เรียนท่านซินแสที่เคารพ เนื่องจากว่าคนแรกต้องผ่าตัดคลอด เพราะว่าน้ำคร่ำแห้ง พอลูกคนที่ 2 นี้คุณหมอเลยบอกว่า ให้คุณแม่นัดมาว่าจะเลือกวันไหน ประมาณ วันที่ 10 ธันวาคม แต่ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม เพราะถ้าเกินนี้แผลอาจจะปริได้ รบกวนท่านช่วยดูให้หน่อยนะคะ ดิฉันเกิด วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2520 ส่วนสามี เกิดวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2519 รบกวนช่วยตอบทางอีเมล์ด้วยนะคะ Numwhan_m@hotmail.com ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ

จะโอนบ้านวันที่ 9/11/50 นี้แล้วอยากได้ฤกษ์ดีที่จะขนของเข้าบ้านค่ะ weerawan_jib@hotmail.com

รบกวนถามวันออกรถค่ะ เกิดวันอังคารที่ 12 เมษายน 2520 ประมาณตีสาม ต้องการออกรถวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2550 จะดีไหมคะ ถ้าไม่เหมาะ ควรเป็นวันที่เท่าไหร่ในเดือนเดียวกันหรือเดือนถัดไปได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะ และถ้าเลือกสีเทาหรือสีบรอนซ์เงินจะดีกว่ากันคะ

เรียน ท่านซินแสที่เคารพ เนื่องจากว่าดิฉันกำลังหากฤษ์ขึ้นบ้านใหม่ค่ะไม่ทราบว่าปี 2550 วันดี วันมงคล มีวันที่อะไรบ้างค่ะ คือ ดิฉันเกิดวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2525 แฟนเกิดวันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2520 รบกวนท่านช่วยดูให้ด้วยนะค่ะว่า ตั้งแต่ ตุลาคม 2550 - ธันวาคม 2550 สามารถขึ้นบ้านใหม่ได้ไหมค่ะ รบกวนช่วยตอบทางอีเมลล์นะค่ะ suwannapa@hjellegjerde.co.th

เจ้าของบ้านเกิดวันจันทร์ที่ 19 ธ.ค.2520 ปีมะเส็ง ดิฉันเกิดวันจันทร์ที่ 8 ธ.ค.2523 ปีวอก ซื้อบ้านร่วมกัน แต่ให้แฟนเป็นเจ้าของบ้าน อยากทราบว่าฤกษ์ย้ายบ้านที่เป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้านในเดือน พ.ย.2550 มีวันไหนบ้าน รบกวนตอบด้วยนะค่ะ อีเมลล์ www.rt.2004@thaimail.com ขอบคุณมากค่ะ

คือ ยังไม่ทราบเพศลูกค่ะ แล้ววันที่3/11/50 จะไปหาหมอครั้งสุดท้าย อยากจะจองผ่าคลอดแต่ไม่รู้วันไหนดี ท่านช่วยตอบด้วยนะค่ะ ดิฉันเกิด 24/7/2525 แฟนเกิด 28/2/2519 ค่ะ รบกวนตอบมาที่ src_ple@hotmail.com

อยากทราบว่า

บ้านมือสองบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3ห้องนํา ต้นไม้เจ้าของเดิมปลูกอยู่ทางทิศตะวันออก มีต้นขนุน มะม่วง แต่ต้นไม้ได้เบนเอียงออกจากตัวบ้านจะทำอย่างไรในการแก้ฮวงจุ้ย ที่เชียงใหม่สามารถดูฮวงจุ้ยและซื้อสิ่งมงคงที่ไหน ขอดูฤกษ์เข้าบ้าน เวลา และวันทีในเดือนพฤศจิกายน นายวิชัย สิทธิฟอง 12 สิงหาคม 2504 นางพิมพา สิทธิฟอง 15 กุมภาพันธ์ 2502 ส่งมาที่ ku_wichai@hotmail.com

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ปีนี้ บ้านหันหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือระวังจะเสียเงินซ้ำซ้อน ซ่อมแซมบานปลาย จะมีปัญหาจุกจิกมาก ถ้าเลี่ยงได้ควรซื้อบ้านหันทิศนี้หลังตรุษจีนปีหน้า ถ้ารอไม่ไหว คงต้องดูฤกษ์ช่วย เซ็นสัญญาในวันดี ย้ายเข้าวันดีพอแก้ไขได้ระดับหนึ่งครับ ปกติอาจารย์จะไม่ให้ฤกษ์เฉพาะบุคคลในบอร์ด เนื่องจากไม่สามารถตอบได้อย่างทั่วถึง ถ้าช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น ให้ดูวันดีจากปฎิทินจีนไปก่อน ฤกษ์เหล่านี้เป็นฤกษ์ดีสำหรับทุกคน เรื่องของสิ่งของมงคลนั้น ไม่จำเป็น ฮวงจุ้ยดีไม่ได้หมายความว่าบ้านเต็มไปด้วยสิงห์โต ยันต์ ระฆังลม ปี่เซี้ย ฯลฯ แต่ถ้าหากว่ามีประดับบ้านแล้วสบายใจไม่ว่ากัน ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของพลังงานและการปรับกระแสพลังให้เหมาะสมกับสถานที่และผู้อยู่อาศัย ควรให้ความสำคัญกับบริเวณรอบบ้าน ประตูบ้านเป็นหลักครับ ฮวงจุ้ยดีโดยไม่ใช้วัตถุมงคลเลยก็มีครับ

ดิฉันเกิด 12 เมษายน 2515 สามีเกิด 29 พฤศจิกายน 2512 อยากได้ฤกษ์ผ่าคลอดลูกชายภายในเดือน พฤศจิกายน 2550 ค่ะ ซึ่งกำหนดคลอด 40 สัปดาห์ วันที่ 10 ธ.ค. 2550 ค่ะ ถ้าภายในเดือน พฤศจิกายน ไม่ได้ ก็ต้น ๆ ธันวาคม 2550 ก็ได้ค่ะ ppatchar@jasmine.com รบกวนส่งฤกษ์มาที่ เมล์ ข้างบนนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เดือน ธ.ค. วันที่ 13 วันร่ำรวย จะทำพิธีเข้าบ้านใหม่(บ้านเก่าแต่เจ้าของใหม่)ได้หรือเปล่า แล้วถ้าเป็นวันที่14(ฮวยเต็ก)จะทำได้หรือเปล่า ควรจะเลือกวันไหนดี... จะต้องเซ็นสัญญาซื้อขายในวันที่11(เที้ยวเต็ก)ขอท่านซินแสทั้งหลายช่วยแนะนำด้วย เพราะอยู่ไกลปืนเที่ยงเหลือเกิน ช่วยแนะนำพิธีการเข้าบ้านใหม่(บ้านเก่าแต่เจ้าของใหม่)ด้วยครับ

ฤกษ์เทียงเต็ก อวยเต็ก คือ ฤกษ์ดีแบบทั่วไป เป็นค่าเฉลี่ย แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะดีหมด การดูฤกษ์ว่า ในกลุ่มฤกษ์ดีนั้น ฤกษ์ใดดีกว่า ควรนำปัจจัยอื่นมาเสริม เช่น ดีกับบุคลนั้นหรือไม่ ดีกับบ้านนั้นหรือไม่ การเข้าบ้านจะทำพิธี หรือ ไม่ทำพิธี นั้นแล้วแต่ความเชื่อ แต่จะมีสิ่งหนึ่งที่ตรงกัน คือ การเข้าบ้านต้องมีการทำอาหาร ต้องมีการนอน จึงจะถือว่าเป็นการเข้ามาอยู่อาศัย สิ่งที่เสริมมาคือ บางคนก็เลี้ยงพระ ไหว้เจ้าที่ ทำพิธีต่างๆตามความเชื่อ

ผมเกิดวันจันทร์ที่3กพ.2507ปีเถาะ,เวลาเกิด19.00น.ได้ขอเช่าที่ของพี่สาวเพื่อต้องการปลูกสร้างบ้านและออฟฟิศทำงานในที่เดียวกันโดยเป็นธุรกิจร้านรับซื้อ-ขายพลาสติกรีไซเคิล(ของเก่า) เป็นอาคารชั้นเดียวอยู่ทางด้านหน้าส่วนซ้ายของที่ดินและมีโรงเก็บของอยู่ด้านหลังของที่ดิน หน้าที่ดินหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ดิน97.90ตร.วา รูปร่างที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้ากว้าง23.5ม.ลึก15ม. ผมอยากขอฤกษ์ที่ดีในการปลูกสร้างในเดือนธันวานี้ และได้ติดต่อช่างรับเหมาก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว กำลังรอฤกษ์ที่ดีเพื่อเริ่มปลูกสร้าง

ขอฤกษ์เปลี่ยนนามสกุลค่ะ เดือนธันวาคม ด้วยค่ะ รบกวนส่งมาที่ Chanya45@gmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ

แนะนำให้ขอฤกษ์จากผู้ตั้งชื่อให้ครับ การเปลี่ยนชื่อ ไม่ทำให้ฮวงจุ้ยเปลี่ยน การเปลี่ยนชื่อ ไม่ทำให้ดวงชะตาเกิดเปลี่ยนแปลง แต่ทำแล้วสบายใจ ก็ทำไปเถิดครับ

อยากดูปฏิทินจีน ปี 2551 หาวันดีเปิดอพาร์ทเมนต์(เดือน ม.ค. 51) และฤกษ์คลอดหลานชายค่ะ กำหนดเดือนปลายเดือนก.พ.51 (พ่อกับแม่ เกิดปีขาลทั้งคู่) norla nongluk_mhee@yahoo.com

เกิดวัน จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2510 จองสีบร์อนเงินไว้แล้ว อยากรับวันจันทร์ 7 มค. 51 นี้ ได้ดีหรือไม่คะ สีโฉลกไหมคะ ขอบพระคุณค่ะ

ตัวเลขวันมงคลที่ระบุไว้เป็นวันทางจันทรคดิหรือสุริยะคติ ครับ

วันที่ฤกษ์มงคล เป็นสุริยคติ ตามปกติที่เราคุ้นเคยครับ

เกิดวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2519 ปีมะโรง บ้านเลขที่ 111/11 ครับควรย้ายเข้าวันไหนดีในเดือนนี้ขอหลังวันที่ 15 ครับ

ขอฤกษ์ผ่าคลอดแม่เกิด1-3-197เวลา20:37 พ่อเกิด28-1-1963 ผ่าคลอดตั้งแต่วันที่7-15 กุมภา 2551 เวลากี่โมงคะ ขอบคุณคะ ส่งมาที่p7326230@hotmail.com

ดิฉันจะออกรถใหม่ช่วงปลายเดือนกุมภา หรือมิถุนาน่ะค่ะ วันไหนดีค่ะ เกิดวันที่5 พ.ย. 2512 เวลา 0.35 น. (วันที่4 เข้าวันที่5) ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ส่งที่ ytnoon@yahoo.com นะคะ

ขอวันดี เพื่อนำมาเปลี่ยนชื่อในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หรือมีนาคมก็ได้ค่ะ รบกวนด้วยน๊ะค่ะ ตอบที่ jitpalo@thaimail.com ขอบคุณค่ะ

ดิฉันกำลังจะสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น กำลังอยู่ระหว่างการยื่นแบบขออนุญาติและยื่นกู้ธนาคารคาดว่าจะรู้ผลว่าก่อสร้างได้ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน 2551 จึงขอถามดังนี้ 1.ถ้าทราบผลว่ากู้ได้ อยากจะรีบรื้อถอนบ้านเก่าเพื่อสร้างใหม่ทันทีเลย อยากทราบวันที่เหมาะกับการรื้อบ้านคือวันอะไร ในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายนนี้ 2.วันที่เริ่มสร้างหรือลงเสาเอก วันที่เท่าไรจึงจะดี ในระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคมนี้ ดิฉันเกิดวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2515 ปีชวด ส่วนสามีเกิดวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2510 ปีมะแม โฉนดที่ดินเป็นชื่อดิฉัน แต่กู้ร่วมกัน รบกวนท่านซินแสช่วยตอบที่ preamchit@hotmail.com ได้ไหมค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้ามาก..มากค่ะ

สามีจะออกรถใหม่คะ คาดว่าจะได้รับรถประมาณเดือนมีนาคม 2551 นี้ ไม่ทราบว่าจะออกรถวันที่เท่าไร เวลาไหนดีคะ สามีเกิด ปีขาล วันที่ 28 กันยายน 2505 รถสีบรอนซ์ทอง พยายามศึกษาจากปฏิทินจีน 2551 ที่ download มา ก็ไม่ค่อยเข้าใจ จึงอยากจะรบกวนหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

วันมงคล วันดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 วันเทียงเต็ก 0 คือวันที่เท่าไหร่คะ ขอบคุณค่ะ (กำลังเลือกวันไปโอนมอบบ้านค่ะ)

สำหรับเปิดร้านใหม่ครับ อยากทราบ

ขอฤกษ์คลอดบุตรชาย ลูกคนแรกครับ ใช้วิธีผ่าตัด ช่วงวันที่ 15-25 ก.ค.51 ครับ พ่อเกิด 14 มิ.ย 2517 วันศุกร์ ปีขาล แม่เกิด 31 ตุ.ค. 2525 วันอาทิตย์ ปีจอ

จะผ่าคลอดประมาณวันที่ 17-23 สิงหาคม นี้ค่ะ เป็นเด็กผู้ชาย แม่เกิด 16 สิงหาคม 2527 พ่อเกิด 27 กรกฎาคม 2528 ค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

หมอให้คลอดวันที่ 24 ก.ค.2551 จะคลอดวันใดดีครับ

อิสรีย์ เกิดวันเสาร์ ปีมะโรง จะออกรถในปลายเดือนก.ค. หรือต้นเดือนสิงหาคม วันไหนดีค่ะ รบกวนตอบที่ commercial@thaipublicport.com ขอบคุณมากค่ะ อิสรีย์

เนื่องจากภรรยาของผมจะคลอดบุตรวันที่ 26 สิงหาคม ด้วยการผ่าคลอดแต่ไม่ทราบว่าวันที่ 26สิงหาคมนั้นเป็นวันดีหรือเปล่า หรือไม่ท่านมีวันไหนที่ดีกว่าช่วยแนะนำด้วยครับ ( เป็นลูกชายนะครับ) วันเกิดพ่อ จันทร์ที่.5 พค.2523 , วันเกิดแม่ พุธที่ 9 พย.2526 ขอบคุณครับ Email : somchai51143@drpr.co.th

ดิฉันจะย้ายเข้าอยู่บ้านที่มีคนอยู่ในบ้านแล้วต้องดูวันย้ายเข้าหรือเปล่าค่ะเกิดวันพุธกลางคืน12กค2504และมีพี่แม่หลานอีก2คนต้องใช้วันเดือนปีเกิดด้วยไหมค่ะ

อยากทราบว่าควรเป็นวันที่เท่าไรดีค่ะ เจ้าของที่จะเปิดกิจการเกิดวันพฤหัสบดี และ วันอาทิตย์ ควรใช้วันที่ตรงกับหัวข้อไหนดีค่ะ วันร่ำรวยหรือวันอะไร ช่วยทีนะคะ ตอบสั้นๆก็ได้ ขอบคุณค่ะ

kps_mee1@hotmail.com

อยากทราบว่าควรจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่และเข้าอยู่ วันไหนดี พอดีชื้อบ้านที่จังหวัดราชบุรี อยู่อำเภอเมืองค่ะ สถานที่บ้านเดิมที เป็นบ้านที่สร้างมาแล้ว 10 ปี แต่ไม่มีผู้อาศัย ปล่อยให้รกล้างมานาน สัตว์เลื้อยครานก็เยอะ บ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ ด้านหน้าบ้านจะมีภูเขา ห่างจากตัวบ้านประมาณ 2 กิโลเตร ตอนนี้ได้ปรับปรุงสภาพบ้านไหม่แล้ว และได้ไปนอนพักอาศัยบ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำบุญ ควรทำอย่างไรให้อยุ่แล้วร่มเย็นเป็นสุข ค้าขายร่ำรวย ขอขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ ลบกวนตอบมาที่เมล์นะค่ะ pinyapuch@gmail.com

ดิฉันเกิดวันที่ 19 เมษายน 2521 แฟนเกิด 14 มิถุนายน 2518(บ้านเป็นชื่อแฟนคะ) ตอนนี้ทำบ้านเสร็จแล้ว ขอฤกษ์ดีและเวลาดีทำพิธีเข้าบ้านภายในเดือนสิงหานี้คะ และรบกวนขอฤกษ์ดีและเวลาดีทำพิธีขึ้นบ้านใหม่หลังวันที่ 16 สิงหาคม เป็นต้นไปด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ

โต๊ะทำงานอยู่ใต้คานและใต้ห้องน้ำ มีวิธีช่วยแก้ไขอย่างไรบ้างมัยค่ะ ช่วยตอบด้วยที่ kan-1203@hotmail.com

อยากได้ฤกษ์และวันมงคล สำหรับเปิดกิจการร้านเสริมสวย เดือนสิงหาคมและกันยายน ขอบพระคุณมากครับ

อยากรบกวนขอฤกษ์วัน-เวลาเกิดของลูกชาย ช่วง 19 - 29 สิงหาคม 51 ไม่ทราบว่าควรเป็นวันใดดี สามีเกิด 4 ตุลาคม 2518 ปี เถาะ ดิฉันเกิด 13 มกราคม 2521 ปีมะเส็ง ค่ะ ขอพระคุณอย่างสูงค่ะ

อยากรบกวนขอฤกษ์วัน-เวลาเกิดของลูกชาย ช่วง 19 - 29 สิงหาคม 51 ไม่ทราบว่าควรเป็นวันใดดี สามีเกิด 4 ตุลาคม 2518 ปี เถาะ ดิฉันเกิด 13 มกราคม 2521 ปีมะเส็ง ค่ะ ขอพระคุณอย่างสูงค่ะ

จากข้อความด้านบน ขอความกรุณาช่วยตอบมาที่ nat_pr@icc.co.th ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

เรียนท่านซินแสที่เคารพ อยากจะรบกวนท่านซินแส ช่วยดูฤกษ์ผ่าคลอด (ลูกสาว)ระหว่างวันที่ 8-22 พฤศจิกายน 51 และเวลา ตกฟากด้วยค่ะ สามีเกิด 18 ธันวาคม 2519 ดิฉันเกิด 8 ตุลาคม 2519 ปีมะโรงค่ะ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ Email : venus_ant@thaimail.com

รบกวนขอฤกษ์แต่งงานปี 52 ด้วยนะคะ ไม่ทราบว่าจะพอมีบ้างมั๊ยคะ? ถ้าเป็นช่วงหลังเดือนเมษายนไปแล้ว และปีหน้าจะเป็นปีชง..จะมีปัญหารึเปล่าคะ?และมีทางแก้ไขหรือไม่คะ? ชาย) วโรภาส เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 11 ต.ค. 2522 หญิง) สุจิตรา เกิดวันเสาร์ ที่ 16 ก.พ. 2523 ขอความกรุณาตอบทางอีเมลที่ artijus_b@hotmail.com ด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ

เรียน ซินแสที่เคารพ ผมรบกวนขอฤกษ์ผ่าคลอดบุตรชาย ตั้งแต่วันที่ 6-10 ตุลาคม 2551 โดยผมเกิดวันเสาร์ 30 สิงหาคม 2512 ส่วนภรรยาเกิดวันจันทร์ 7 เมษายน 2523 ขอความกรุณารบกวนตอบทาง mailที่ finstold69@yahoo.com ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ขอฤกษ์ผ่าตัดคลอดบุตรหน่อยค่ะ ช่วงเดือนตุลาคม 2551 ช่วงวันที่ 4 ตุลาคม - 11 ตุลาคม 2551 พ่อเกิดวันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2524 แม่เกิดวันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2525 ขอขอบพระคุณค่ะ

เรียนซินแสที่เคารพ ขอรบกวนท่านซินแส กรุณาช่วยดูฤกษ์ผ่าคลอด(ลูกสาว) ระหว่างวันที่ 11 - 18 พฤศจิกายน 2551 และเวลาตกฟาก ด้วยครับ บิดาเกิดวันพุธ(กลางคืน) 15 พ.ค. 2517 มารดาเกิดวันจันทร์ 18 มิ.ย. 2516 รบกวนตอบมาทางเมล์นี้ครับ yai_takhli@hotmail.com ขอบพระคุณมากครับ ปล. จะกรุณาตั้งชื่อให้ด้วยได้ไหมครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ดิฉันรบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ ขอฤกษ์คลอดบุตรชายคนที่สอง กำหนดคลอดจริง 5 พ.ย.51 แต่หมอนัดผ่าตัดคลอดระหว่างวันที่ 22-30 ต.ค.51 ไม่ทราบว่าดิฉันควรจะคลอดวันไหนดีค่ะ ว่ามีวันไหนบ้าง บุตรคนแรกของดิฉันเป็นชายเกิดเมื่อ 16 มี.ค.50 ดิฉันเกิด 22 พ.ค.2522 สามีเกิด 12 มิ.ย.2518 ค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยตอบดิฉันด่วนด้วยนะคะที่ tookata2522@hotmail.com

เรียน ท่านซินแส ผมจะออกรถใหม่เดือนตุลาคมนี้ ขอความกรุณาท่านซินแสแนะนำวัน เวลาด้วยครับ ผมเกิดวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2502 เวลา 11.25 น. ภรรยาเกิดวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2597 เลือก รถสีเทาดำครับ

ดิฉันตั้งท้องได้ 9 เดิอนแล้วหมอนัดผ่าคลอดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 หรือเจ็บท้องเมื่อไรก็ไปผ่าได้ทันที(คุณหมอบอกคะ)อยากได้กฤษ์ผ่าที่วันดีๆนะคะ ดิฉันเกิดวันที่ 9 มีนาคม 2514 วันอังคาร ปีกุน ตกฟากเวลา ตี 5.30 น. สามีเกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2511 ปีวอก คะ มีกฤษ์ผ่าคลอดวันไหนที่ดีบ้างคะ เป็นลูกชายคนแรกคะ ขอรบกวรท่ารชินแสด้วยนะคะ ขอตอบทางอีเมล์นะคะ bigmango_nany@hotmail.com ขอบพระคุณอย่างสูงคะ 18 ตุลาคม 2551

เรียน ซินแสที่เคารพ รบกวนท่านซินแส ดูฤกษ์ ผ่าคลอดลูกชาย หมอนัดระหว่าง 7-15 พฤศจิกายน 51 และเวลาตกฟากด้วยครับ บิดาเกิด 14 มกราคม 2521 วันเสาร์ มารดาเกิด 14 กรกฏาคม 2523 วันจันทร์ รบกวนตอบทางเมล์ นี้ครับ surasan.th@gmail.com ขอบพระคุณมากครับ

มีฤกษ์ที่เหมาะในช่วงเดือนธันวาคมไหมคะ สำหรับเจ้าบ้านธาตุนำ ชาย เกิด พฤหัส 20 เมย 2515 และ ภรรยา ธาตุไม้ เกิด อาทิตย์ 14 กย 2518 หลังบ้านอิงทิศเหนือ ถ้าดูตามปฏิทินจีน แล้วชอบวันที่ 28 ธค 2551 เพราะตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 2 คำ เดือน 2 เพราะ ญาติคนไทยให้ย้ายเข้าเดือน คู่คะ

เรียน ซินแสที่เคารพ ขอให้ช่วยดูฤกษ์สำหรับผ่าคลอดลูกชายด้วยคะ หมอนัดช่วงวันที่ 12-18 มกราคม 2552 ขอเวลาที่ดีสำหรับผ่าด้วยคะ บิดาเกิด 13 พฤษภาคม 2509 วันศุกร์ ปีมะเมีย มารดาเกิด 5 พฤษภาคม 2509 วันพฤหัสบดี ปีมะเมีย รบกวนช่วยตอบด่วนทางเมล์นี้คะ neebc@yahoo.com ขอบคุณมากคะ

รบกวนขอฤกษ์ผ่าคลอดลูกชายค่ะ ประมาณวันที่ 15 ก.พ.52 เป็นต้นไปค่ะ บิดาเกิด 13 มกราคม 2518 วันจันทร์ ปีเถาะ มารดาเกิด 31 มีนาคม 2515 วันศุกร์ ปีชวดค่ะ รบกวนตอบทาง Mail :nutthayap@ttt.co.th ค่ะ

ขอฤกษ์วัน เวลาดี ผ่าคลอดลูกชายค่ะ กำหนดผ่าคลอดอยู่ในช่วง 16-20 กุมภาพันธ์ 2552 คุณแม่เกิด วันจันทร์ 26 กันยายน 2520 คุณพ่อเกิด วันศุกร์ 9 เมษายน 2519 ลูกสาวคนโต เกิดวันพฤหัส 6 ตุลาคม 2548 คุณหมอช่วยตอบ ผ่านทาง email: aumijang@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

พอดีคุณหมอนัดผ่าคลอดวันที่15-25มิถุนายน2552ขอวลาด้วยนะครับ พ่อเกิดวันที่ 26 พ.ค 2518 วันจันทร์ ปีเถาะ ชื่อ นรินทร อุดมเจตจำนง แม่เกิดวันที่ 15 พ.ค 2519 วันเสาร์ ปีมะโรง ชื่อ สุพพัตรา อุดมเจตจำนง ลูกคนแรก ลูกชาย ชื่อ ด.ช ธนาธิป อุดมเจตจำนง เกิดวันที่ 11 ก.ค 2546 วันศุกร์ ลูกคนที่สอง ลูกสาว ชือ ด.ญ ณิชศ์กมล อุดมเจตจำนง เกิดวั่นที่ 23 ก.พ 2549 วันพฤหัส คุณหมอครับช่วยดูลูกสองคนนี้ด้วยนะครับว่าดีไหม ขอบคุณมากครับ ช่วยตอบผ่านทาง email:by462157@hotmail.com ขอบคุณครับ

หมอกำหนดคลอดระหว่าง 2-18 มีนาคม 52 ค่ะ พ่อเกิดศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2520 ปีมะเส็ง แม่เกิดศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2522 ปีมะแม รบกวนขอฤกษ์ วันดี หรือวันใกล้เคียงดีๆ ก็ได้ค่ะ เพราะไม่รู้จะเจ็บท้องเมื่อไหร่ รบกวนส่งทาง email : chutiratp@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ

หมอให้กำหนดวันผ่าสัปดาห์หน้า คิดว่าจะผ่าวันพฤหัสดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรบ้าง รบกวนขอข้อแนะนำด้วยครับ รบกวนส่งทาง e-mail:joke25@hotmail.com ขอบคุณครับ

เรียนซินแส สามี เกิดวันที่ 26 มีนาคม 2517 ปีขาล , ภรรยา เกิด 16 ตุลาคม 2520 ปีมะเส็ง ไม่ทราบว่าถ้าต้องการมีบุตรคนแรก ซึ่งถ้าเกิดในปี 2553 จะดีไหมค่ะ บุตรจะเสริมดวงบิดา-มารดาหรือไม่ แล้วจะชงกับปีเกิดของบิดา - มารดาหรือเปล่าค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ทาง E-Mail Donlapa_pan@yahoo.co.th หรือ Donlapa.ph@rd.go.th ขอบคุณมากค่ะ

จะออกรถใหม่ค่ะ ชื่อดรุณี เกิดวันอาทิตย์ ที่19 ธันวาคม 2519 ปีมะโรง เพิ่งจองรถฮอนด้าซิตี้สีดำเมื่อ 25 มีนาคม 2552 จะรับรถเดือน มิย.52 ช่วยดูฤกษ์ให้ด้วยค่ะ ดูสีรถให้ด้วยค่ะ รบกวนส่งมาทาง s_daru@hotmail.com ช่วยบอกหรือแนะนำเรื่องสีรถด้วยค่ะ เพราะยังสามารถเปลียนได้อยู่ค่ะ

 เรียนซินแส

ผมเกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2525 ปีจอ ครับ จะออกรถประมาณเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน เป็นรถเก๋งสีเงินครับ ไม่ทราบว่ามีฤกษ์ดีวันไหนบ้างครับ แต่อาจจะไม่ได้ไปรับรถเองไม่ทราบว่ามีปัญหาหรือไม่ครับ รบกวนด้วยครับ E-mail: somphotkrung.k@egat.co.th หรือ k_krung_g@hotmail.com , k_krung_g@yahoo.com  ขอบคุณมากครับ

พอดีเกิด 5 พ.ย.2518

สามีเกิด 4 ธ.ค. 2519

มีลูกชายคนโตเกิด 7 มิ.ย.2551

ตั้งใจมีลูกสาวอีกคน ถ้ามีตอนนี้แล้วเกิดปีหน้าเป็นปีขาล

จะมีปัญหาอะ ไรหรือเปล่าคะ จะชงกับพ่อกับแม่หรือป่าว

... รบกวนซินแสตอบด้วยค่ะ

ทางเมล์ tippawan54k@hotmail.com

 

     รบกวนขอฤกษ์คลอดบุตรชาย ประมาณ 25-30 มิถุนายน 2552 นี้ค่ะ

      ของคุณพ่อ เกิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ปี เถาะค่ะ

      ขอคุณแม่   เกิดวันที่ 15 สิงหาคม 2517 ปี ขาล ค่ะ

     รบกวนท่านซินแส ดูวันให้หน่อยนะค่ะ ฤกษ์ผ่า ด้วยค่ะ

     ที่ email yayalovery @hotmail.com

    ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่าน

ขอฤกษ์คลอดลูกชาย ในเดือนสิงหา ค่ะ

อยากรบกวนขอฤกษ์ วัน และ เวลา เกิดของลูกชาย ตั้งแต่ประมาณ กลาง - ปลายเดือนสิงหาคม 2552 ค่ะ

คุณพ่อ เกิด 24 พ.ย.2518

คุณแม่ เกิด 8 พ.ย.2518 เวลา 3.34 น.

E-mail: thitiyan@hotmail.com

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

อยากทราบฤกษ์ลงเสาเอก เสาโทค่ะ (ไม่ทราบยังใช้กันอยู่รึเปล่า) แล้วต้องใช้วันเดือนปีเกิดของผู้อาศัยประกอบไหมคะ

ได้อ่านคำถามย้อนหลัง ก็ทำให้ทราบว่ายังคงมีการหาฤกษ์ลงเสาเอกอยู่ แต่เหมือนกับจะต้องหาข้อมูลจากการหาฤกษ์แบบไทยๆ เลยสงสัยว่า ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลของตำราจีน-ไทยมีอะไรคล้ายคลึงและแตกต่างกันบ้างคะ (ส่วนตัว-อะไรดีก็ใช้หมดเลยค่ะ) หากตอบทางอีเมล์ส่งที่ kktry@thaimail.com ขอบคุณค่ะ

ฤกษ์การลงเสาเอก แบบจีน คือ ฤกษ์กระทบธรณี หรือเปิดหน้าดินเพื่อเปิดพลังงานของธรณี มีการใช้อยู่เป็นปกติ เพียงแต่ไม่ใช่ฤกษ์ที่คนทั่วไปจะใช้กันบ่อยๆ

คนๆหนึ่งจะมีการสร้างบ้านสักกี่ครั้งในชีวิต จึงไม่มีประโยชน์สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน และการคำนวณใช้ทั้ง ดวงชะตา และทิศทาง มาคำนวณหาค่อนข้างซับซ้อน ... ยังต้องใช้ฮวงจุ้ยในการกำหนดตำแหน่งของเสาด้วย ยากเกินไปสำหรับบุคคลทั่วไป

ข้อมูลในเว็บจะเน้นกับฤกษ์ที่ทุกๆคน นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเป็นหลักครับ


Thank You
 

ขอฤกษ์ผ่าคลอดลูกชายค่ะ ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2009 ค่ะ พ่ิอเกิดวันที่ 13 มิ.ย. 2519 แม่เกิดวันที่ 12 เม.ย. 2519 รบกวนตอบกลับที่ bookkoncept@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ค่ะ เจ้าของบ้านเพศ ญ เกิด 13/8/2525 (เป็นเจ้าของบ้านเพียงในนาม)สะดวกย้ายบ้านตั้งแต่พฤศจิกายน 2552

ขอบคุณครับ

มีข้อสงสัย 2 คำถาม รบกวนด้วยนะคะ 1. วันขึ้นบ้านใหม่ กับวันตั้งตี้จูเอียะ เป็นวันเดียวกันได้หรือไม่ 2. ตามฤกษ์ที่ได้บอกมานั้น ควรดูฤกษ์อะไรเช่นดูที่ฤกษ์ร่ำรวย หรือออกรถใหม่ เป็นต้น ที่เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ หรือการตั้งตีจูเอียะที่สุด ปล. 1. พอดีไม่มีฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่บอก เลยไม่แน่ใจว่าควรดูที่ไหน 2. มีแผนจะย้ายบ้านแระมาณเดือนกันยา ตุลาโดยเจ้าบ้านเป็นหญิง เกิดวันที่ 12 สิงหาคม 2522 เวลา 16.47 ที่กรุงเทพคะ

1. โดยทั่วไปอนุโลมทำได้ แต่บางคนก็แยก โดยดูจากปฏิทินว่า วันนั้นทำอะไรได้บ้าง

2. ฤกษ์ต้องหามาจากพื้นฐานของฤกษ์ก่อน เช่น ดูดิถีธาตุ หลบอสูร หลบทิศแตก หลบดวงชง แล้วจึงค่อยหาวันที่เป็นมงคล เช่น วันธงไชย วันเทียงเต็ก

ใช้โปรแกรมนี้ช่วยก็ได้ http://www.fengshuiinter.com/node/1512

ขอฤกษ์วัน เวลาดี ผ่าคลอดลูกชายค่ะ กำหนดผ่าคลอดอยู่ในช่วง 01 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไปค่ะ คุณแม่เกิด วันศุกร์ 03 พฤษภาคม 2517 คุณพ่อเกิด วันพูธกลางคืน 27 กุมภาพันธ์ 2518 ลูกชายคนโต เกิดวันพฤหัส 20 ธันวาคม 2550 คุณหมอช่วยตอบ ผ่านทาง email: myminna@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

บ้านเราอยู่กัน 5 คนค่ะ 1. เกิด 1 สิงหาคม 2519 ชาย วันอาทิตย์ เกิดกรุงเทพฯ 2. เกิด 26 พฤษภาคม 2520 หญิง วันพฤหัส เกิดกรุงเทพฯ 3. เกิด 10 ตุลาคม 2484 หญิง วันศุกร์ เกิดบุรีรัมย์ 4. เกิด 15 ตุลาคม 2483 ชาย วันอังคาร เกิดบุรีรัมย์ 5. เกิด 7 ตุลาคม 2548 ชาย วันศุกร์ เกิดกรุงเทพฯ บ้านใหม่เป็นทาวเฮ้าส์ 3 ชั้น หน้าบ้านทิศเหนือ - หลังบ้าน ทิศใต้ บ้านเลขที่ 2/22 รบกวนด้วยนะคะ อยากได้ฤกษ์ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552 นี้ค่ะ อีกนิดค่ะ ที่บ้านใหม่นี้จะใช้ทำธุรกิจค้า-ขาย น้ำมันหล่อลื่นด้วยนะคะ e-mail : kt_lube@hotmail.com

ทางเว็บฮวงจุ้ยอินเตอร์ ไม่ได้ทำธุรกิจรับบริการหาฤกษ์ แต่ให้ความรู้เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถหาฤกษ์ที่ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง

การล้างปรับสภาพ ไม่ต้องใช้ฤกษ์ครับ สามารถกระทำได้ตามความสะดวก หรือ ฤกษ์สะดวก

สามารถผูกดวงโดยใช้โปรแกรม โปรแกรม ผูกดวง ดวงจีน ดวงชะตา รุ่น 2 และอ่านบทความ

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552 สามารถทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ได้หรือไม่ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2552 สามารถทำพิธ๊ขึ้นบ้านใหม่ได้หรือไม่

หมอนัดผ่าตัดได้ตั้งแต่วันที่ 14/12/52 ถึงวันที่ 21/12/52 แม่เกิด ศุกร์ 24/10/2518 ปีเถาะ พ่อเกิด อาทิตย์ 08/09/2517 ปีขาล

เกิดวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2525 ปีจอ เวลา 13.37 ชื่อ น.ส.พัณณิตา เงินเจริญ ร้านขายเวชสำอาง ครีมหน้าขาวใส ของสวยๆงามๆต่างๆ และหน้าร้านขายไอติมด้วยค่ะ jibee191082@hotmail.com ขอบพระคุณมากๆค่ะ

รบกวนอัพเดทวันมงคลในหน้านี้ของเดือน กันยายน 2553 ให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ หรือ hanbininves@gmail.com

ชื่อ ณปภัช คล้ายแก้ว เกิดวันพฤหัสบุดี ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2523 จองรถยารีส สีขาวไว้ อยากได้ฤกษ์เวลาออกรถนะค่ะ อยากได้ฤกษ์ที่ดีที่สุด ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 53 napapat-1980@hotmail.com ขอขอบคุณมาก

นาย จุมพล เปลาเล เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2526 ปีกุน อายุ 27 ปี สีรถ ที่จะออก ISUZU D-MAX สีบอร์นเงิน ขอฤกษ์ออกรถปลายเดือน เมษาครับ E-mail Chumpol777@hotmail.com ช่วยแนะนำด้วยครับ

เรียนคุณซินแส, เนื่องจากคุณแม่ผมเป็นคนจีนที่ไม่ได้เรียนสูง และไม่รู้ว่าเมื่อคลอดบุตร ต้องรีบแจ้งที่อำเภอ ท่านแจ้งว่าผมเกิดวันที่ 31 มีนาคม 2500 แต่เมื่อถามคุณแม่ ท่านบอกว่าผมเกิดวันที่ 11 เดือน 11 ปีวอก หรือปีพ.ศ. 2499 ผมเคยถามวันเกิดกับพระที่วัดปรินายก พระองค์นั้นบอกว่าผมเกิดเดือนธันวาคม 2499 ผมจึงยังไม่รู้ว่าผมเกิดวันที่เท่าไรของเดือนธันวาคม 2499 ที่จะตรงกับวันที่ 11 เดือน 11 ปีวอก (แบบจีน) ผมขอรบกวนถามแค่นี้ครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ ช่วยตอบทางอีเมล์ suthachivasuradej@live.com

สามารถดูได้จากปฎิทิน100 ปี หรือ โปรแกรมที่แจก แจก ฟรี ปฏิทิน 100 ปี จันทรคติแบบจีน

ผมชื่อ ธนัญชัย เกิดวันที่ 5 เมษายน 2518 ขอฤกษ์ดีย้ายเข้าบ้านใหม่ช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 เป็นต้นไปถึงสิ้นปีครับ บ้านใหม่เลขที่ 99/179 รบกวนที่ thanan_thunder@yahoo.com ขอบคุณครับ

ใช้2คนอะครับ กะออกสีขาวอะครับ mazda2 สี่ประตูครับ นายชวิน ปะละนัชสุข 2สิงหาคม 2530 เกิดนครสวรรค์ อ.เมืิอง ต.ปากน้ำโพ นางสาวอาภา ไตรศิริพานิช 6กุมภาพันธ์ 2529 เกิดโคราช อเมือง พอดีรีบใช้รถอะครับหาวันดีๆยังไม่ได้เลยดู ๆไว้ ก็ 24/6/2553 ครับไม่รู้ดีไม่แต่อยากเปลี่ยนวันละรู้สึกว่าไม่ว่างอะครับ ขอขอบคุณมากนะครับ chawinner@hotmail.com

ขอฤกษ์ออกรถเดือน ก.ย. , ต.ค.๕๓ ด้วยคับ เกิดวันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๒๘ แฟนเกิด ๑๗ พ.ค. ๒๕๒๙ ตอนนี้จองแล้วคับรอไฟแนนท์อนุมัติคับ

ผมอยากจะปลูกบ้านอยากจะรบกวนขอฤกษ์ปลูกบ้านครับ ทำสัญญาไปลแ้วครับหาฤกษ์ปลูก ผม นายคมกฤษณ์ วังตระกูล เกิดวันจันทร์ 4 พ.ค. 2524 ครับ

กำหนดผ่า26พ.ย.-3ธ.ค.2553ค่ะ คุณพ่อเกิด วันเสาร์ที่18 ธันวาคม 2514 คุณแม่เกิดวันจันทร์ที่18 ตุลาคม 2519

เรียน ท่านอาจารย์ผู้ทรงเกียรติ
เพื่อขอฤกษ์ช่วงวันเวลาทำเด็กหลอดแก้วที่รพ.จุฬา ตั้งแต่ 16 เมย. - 5 มย. 2555 ครับ
พ่อเกิด วันพุธกลางคืนที่ 18 กค. 2506
แ่ม่เกิด วันอาทิตย์ที่ 18 พค. 2512
ปราโมทย์ อีเมล์ totoinsure.co.ltd@gmail.com

ดิถีธาตุไฟ เกิดปีขาล ค่ะ อยากได้ฤกษ์โอนบ้านเดือนพฤศจิกายน 2557
และ ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ของปี 2558ค่ะ
คือซื้อบ้านทิศเหนือ
วันเกิด คือ 19 มีนาคม 2505

ววันขาล ในเดือน7/60 คือวันอะไรบ้างค้ะ นับแล้วงง มากเลย

การจะดูวันขาล หรือวันนักษัตรต่างๆนั้น มีวิธีง่ายๆทำได้ดวยตัวเองทุกคน

โดยใช้โปรแกรม ผูกดวงที่แจกฟรี ออนไลน์ใช้ฟรี ใส่วันที่ในปัจจุบัน กดคำนวณ

ดูที่ช่องล่าง ของหลักวัน คือ วันนักษัตร ของวันนั้นครับ

พอรู้วันหนึ่ง ก็นับต่อไปได้ว่าวันไหนเป็นวันขาล เรียงตามลำดับปกติ ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง ไปจนถึง จอ กุน

ลองทำดูกันครับ