คำถามที่พบบ่อย

ถาม/ตอบ คำถามที่พบบ่อย


Q. (question) แนวทางการเรียนการสอนของเว็บเป็นอย่างไร ?

A. (answer) เป็นแนวทางการศึกษาฮวงจุ้ยที่ต่างประเทศทำมานานแล้ว เรียกว่า correspondence course เป็นวิธีการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบหนึ่ง โดยผู้เข้ารับการศึกษาจะได้รับไฟล์ตำราบทเรียน (โดยการดาวน์โหลดไฟล์บทเรียน) ที่อธิบายอย่างละเอียดพร้อมภาพประกอบ หากไม่เข้าใจในส่วนใด สามารถสอบถามเกี่ยวกับบทเรียนผ่านทาง webboard ที่จัดไว้เป็นพิเศษเฉพาะนักศึกษา หรือ สอบถามผ่านทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ โดยเราไม่จำกัดจำนวนคำถาม หรือระยะเวลาในการเรียน

การสอนแบบนี้ เรียกได้ว่าเป็น การสอนตัวต่อตัว อธิบายข้อสงสัยเป็นรายบุคคล เพียงแต่เป็นการเรียนจากบ้านโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นไป ขอบเขตการตอบคำถาม เน้นในการช่วยอธิบายความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเป็นหลัก  ไม่รวมการวิเคราะห์จัดฮวงจุ้ยบ้านของผู้เข้าศึกษาเป็นรายบุคคล ( มีตัวอย่างการวิเคราะห์ให้ศึกษาในห้องเรียนซึ่งมีจำนวนเพียงพอแล้ว)


Q. (question) สามารถเริ่มเรียนได้เมื่อไร ?

A. (answer) สามารถเริ่มเรียนได้ทันทีที่คุณพร้อม ไม่มีการกำหนดวันเริ่มเรียน หรือเวลาเริ่มเรียน เพียงแต่อัตราค่าอบรมในอนาคตอาจจะปรับสูงขึ้น


 


Q. ( question) ทางเว็บจะมีการเปิดสอนโดยใช้สถานที่ทั่วไป เช่น ห้องสัมนาในโรงแรม หรือไม่ ?

A. ( answer)

จุดเริ่มต้นในการสอนผ่านเว็บนั้นมาจากความต้องการของสมาชิกเว็บจำนวนหนึ่ง และทางเราเห็นว่าเป็นวิธีที่สามารถกระจายความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่แท้จริงไปในแนวกว้าง ไม่จำกัดเรื่องเวลา ไม่จำกัดระยะทาง ในประเทศไทยยังไม่มีใครเคยทำมาก่อน ถือว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาฮวงจุ้ยในอีกแนวทางหนึ่ง ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้ารับศึกษาทั้งจากในกรุงเทพ จังหวัดต่างๆ รวมถึงต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา

Update : กำหนดการสอน สามารถติดตามได้ในเว็บฮวงจุ้ยอินเตอร์

 


Q. (question) ทางเว็บจะมีการเปิดสอนฮวงจุ้ยขั้นสูงหรือไม่ ?

A. (answer) หลักสูตรฮวงจุ้ยในปัจจุบัน เป็นหลักสูตรฮวงจุ้ยระบบดาว 9 ยุค ที่รวบรวมตั้งแต่ขั้นต้น กลาง และสูง (ตามมาตราฐานทั่วไป) เข้าไว้ในหลักสูตรเดียวจึงไม่มีการแบ่งแยกหลักสูตรออกมาเป็นขั้นต่างๆ ในอนาคตหากมีการเปิดสอนเพิ่มจะเป็นแนวทางการเพิ่มเติมความรู้ในฮวงจุ้ยระบบอื่นที่นอกเหนือจากดาว 9 ยุค

 


Q. (question) หากเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จะอ่านตำรา ebook ได้หรือไม่?

A.  ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา เมื่อเปลี่ยนเครื่องคอมใหม่ หรือมีเหตุสุดวิสัยใดๆ ทางเราอนุโลมให้รหัสใหม่ฟรีมาโดยตลอด เพียงแต่ขอความร่วมมือให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเพียงครั้งละเครื่องเดียว โดยเลือกเอาเครื่องคอมที่สะดวกในการใช้งานมากที่สุด

ความจริงหลักสากลตามปกติ เมื่อเปลี่ยนเครื่องคอมใหม่ จะหมดสิทธิ์ในการขอรับรหัสใหม่

ที่ผ่านมาหลายปีนั้น ทางเราอนุโลมให้มาโดยตลอด จนนักศึกษามองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราให้ และไม่ตั้งใจศึกษา

นับแต่ 15 พ.ย. 56 เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาทุกท่าน เมื่อเปลี่ยนคอมใหม่ ถือว่าหมดสิทธิ์ในการขอรหัส


Q. (question) ทำไมถึงไม่กำหนดระยะเวลาเรียน ?

A. (answer) ตามหลักสูตรที่มีการสอนในต่างประเทศ จะกำหนดระยะเวลาเรียน หรืออาจกำหนดจำนวนคำถาม อย่างใดอย่างหนึ่ง ... แต่ทางเราไม่ได้กำหนดในจุดเหล่านี้ เนื่องจาก

  • บุคคลแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เร็ว ช้า แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงไม่กำหนดจำนวนคำถาม
  • ในชีวิตจริงหลายๆคนมีภาระกิจการงานประจำ เมื่อห่างไปนานๆก็จะหลงลืม พอถึงเวลาจะมีโอกาสใช้งานก็หาผู้แนะนำได้ยาก ดังนั้นเราจึงไม่กำหนดระยะเวลา เพื่อให้ผู้ศึกษามีโอกาสกลับมาขอคำแนะนำได้ แต่ทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องอ่านบทเรียนบททวนด้วย

Q. (question) ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานความรู้ภาษาจีน ขนาดไหน ต้องศึกษาเพิ่มติม หรือไม่ ถ้าไม่มีเลยจะศึกษาทางฮวงจุ้ย เรียนได้หรือไม่ ?

A. (answer)ภาษาจีน ถ้าไม่รู้เลยก็สามารถเริ่มเรียนได้ เพราะเน้นตำแหน่งองศาของเข็มทิศเป็นหลัก ในบทเรียนจะมีให้จำตัวอักษรหลัก คือ ราศีฟ้า 10 ตัวอักษร และราศีดิน 12 ตัวอักษร และข่วย 8 ตัวอักษร ให้ค่อยๆจำไป เพราะเป็นสิ่งผู้ศึกษาฮวงจุ้ยทุกคนควรทราบ


Q. (question) จบหลักสูตรแล้ว สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม และใช้งานในชีวิตประจำวัน ได้หรือไม่ หรือต้องศึกษาเพิ่มเติม จากสักนักฮวงจุ้ยต่าง ๆ อีก ?

A. (answer)ในหลักสูตรเน้นให้แต่ละคน กลับไปพิจารณาบ้านของตนเอง แล้วนำมาถามจึงเป็นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยตรง ... ส่วนการจะนำไปประกอบอาชีพเสริมนั้น ในเบื้องต้นไม่ควรรีบร้อน เหมือนคุณไปเรียนทำอาหาร คุณก็ต้องหัดทำอาหารให้คนในบ้าน เพื่อนบ้าน คนที่รู้จักลองชิมไปเรื่อยๆ จนมั่นใจว่าคุณเองสามารถทำอาหารได้อร่อยจริงที่จะไปทำเป็นอาชีพได้

วิชาฮวงจุ้ยนั้นมีประวัติมายาวนานหลายพันปี วิชาก็มีมากมาย หากตามศึกษาทุกวิชา ใช้เวลาทั้งชีวิตก็อาจจะเรียนไม่หมด จึงขึ้นกับตัวผู้ศึกษาเป็นหลักว่า ความพอเพียงของแต่ละคนอยุ่ที่จุดไหน


Q. (question) มีความสนใจเรียนทางอินเตอร์เน็ตค่ะ ตอนนี้ใช้เครื่อง Apple Macbook ไม่ทราบจะมีปัญหาในการรับข้อมูลหรือเปล่าค่ะ ?

A. (answer) บทเรียนจะต้องเปิดอ่านด้วยโปรแกรม Internet explorer ซึ่งปกติจะติดมาพร้อมกับ ระบบ Window.. ที่ผ่านมาเคยมีผู้ใช้เครื่อง mac แต่สามารถลงโปรแกรม Internet explorer ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน ( ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ applemac จะแนะนำคุณได้ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง )

ถ้าไม่สามารถลงโปรแกรม Internet explorer ... ไม่แนะนำให้ลงทะเบียนเรียน

ถ้าสามารถลงโปรแกรม Internet explorer เพื่อความแน่นอน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ทดสอบไปเปิดดูก่อนว่าสามารถเปิดอ่านได้หรือไม่  ดาวน์โหลดโดยคลิกที่ลิงค์ http://www.fengshuiinter.com/download/mac.zip


 

 

 

Comments

1. ต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านใดก่อนเริ่มเรียน 2. ถ้าไม่มีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาก่อนจะเริ่มต้นอย่างไร 3. จากข้อ 2. จะริ่มต้นเรียนที่นี้ ทางอินเตอร์เน็ตได้เลยหรือไม่ ขอคำตอบด่วนด้วย เพราะอยากใช้สิทธิ 2,300 บาท

1. ต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านใดก่อนเริ่มเรียน

?ขอให้อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ ก็ถือว่ามีพื้นฐานเพียงพอแล้ว

2. ถ้าไม่มีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาก่อนจะเริ่มต้นอย่างไร

?เริ่มอ่านจากเล่ม 1 ไปตามลำดับจนถึงเล่ม 4 ซึ่งจะเริ่มจากพื้นฐานตั้งต้น ... ถึงแม้จะเคยศึกษาฮวงจุ้ยมาก่อน ก็ต้องเริ่มอ่านจากพื้นฐาน เล่ม 1 เช่นกัน เนื่องจากเราใช้หลักฮวงจุ้ยในระบบพลังงาน ซึ่งหลักการพิจารณาธาตุทั้ง5 และรายละเอียดอื่นๆ จะแตกต่างจากที่สอนกันทั่วไปพอสมควร ดังนั้นทุกคนควรปรับพื้นฐานให้ตรงกันก่อนด้วยการเล่มตั้งต้น เล่ม 1

?3. จากข้อ 2. จะริ่มต้นเรียนที่นี้ ทางอินเตอร์เน็ตได้เลยหรือไม่

ถ้าคุณพร้อม สามารถเริ่มเรียนได้

สวัสดีครับอาจารย์... ผมได้ติดตามผลงานของอาจารย์มาตลอดครับ อาจารย์ครับ ถ้าหากผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนเลย จะเริ่มต้นดูฤกษ์ยาม อย่างไรบ้าง เพื่อน ๆ ผมก็อยากทราบเหมือนกัน... จาก ช้าง

หลายๆคนที่เริ่มสนใจในโหราศาสตร์จีน ส่วนใหญ่จะกลัวเกี่ยวกับ อุปสรรค ของภาษาจีน ว่าไม่สามารถอ่านได้ ... ความจริง คือ มีคนทั่วโลก หลายชาติ หลายภาษา ศึกษาโหราศาสตร์จีนได้ โดยอ่านภาษาจีนไม่ออก เขียนภาษาจีนไม่ได้ แต่ใช้สัญญลักษณ์อื่นแทน เช่น H1 แทน ? กะ / E1 แทน ? จื้อ มีเหตุผล 2 ประการ เกี่ยวกับพื้นฐานภาษาจีน ในการศึกษา ฤกษ์ยาม และ ฮวงจุ้ย คือ 1. ตัวอักษรจีน ที่ต้องจำในเบื้องต้น มีเพียง 22 ตัว จำภาพเป็นตัวๆ เป็นการจำภาพสัญญลักษณ์ ยังไม่ใช่เป็นการศึกษาภาษาจีนอย่างจริงจัง 2. อักษรจีน มีพื้นฐานมาจากภาพของสิ่งนั้นๆ เช่น กะ ? คือ ภาพของต้นไม้ยืนต้น ... หากได้รับการแนะนำเทคนิคที่ถูกต้อง ก็จะสามารถจดจำอักษรทั้ง 22 ตัว พร้อมความหมายของอักษรนั้น ได้อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว อักษรจีน จึงไม่ใช่อุปสรรคในการศึกษา ฤกษ์ยาม และ ฮวงจุ้ย ดังที่หลายๆคนกลัวกัน ส่วนการดูฤกษ์ยามนั้น ต้องทราบพื้นฐานและหลักวิชาการของการหาฤกษ์ยาม

รบกบวนช่วยส่งปฏิทินจีน ฤกษ์เปิดโรงกลึง เพื่อทำบุญเลี้ยงพระเพล ขอบคุณค่ะ

การแจ้งรหัสคอม 10 หลัก เป็นเพียงการทำให้คุณรับรหัสเปิดเรียนได้รวดเร็ว

ในกรณีไม่ทราบรหัส 10 หลัก จะทำให้คุณเสียเวลารอรับรหัสเปิดบทเรียนนานขึ้นเท่านั้น

วิธีการดู ลองอ่านจากขั้นตอนการสมัคร http://www.fengshuiinter.com/node/31

โหลดโปรแกรมจาก?http://www.fengshuiinter.com/node/167?เปิดบนเครื่องคอมจะพบตัวเลข 10 ตัว

หรือโทรหาผมตอนที่คุณออนไลน์อยู่หน้าจอ จะบอกวิธีให้ เพื่อคุณสามารถทำตามขั้นตอนที่ผมจะแนะนำ

ดิฉันกับแฟนสร้างบ้านใหม่ด้วยกัน อยากทราบว่าประตูรั้วบ้านตรงกับประตูตัวบ้านจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

มีความสนใจเรียนทางอินเตอร์เน็ตค่ะ ตอนนี้ใช้เครื่อง Apple Macbook ไม่ทราบจะมีปัญหาในการรับข้อมูลหรือเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ

บทเรียนจะต้องเปิดอ่านด้วยโปรแกรม Internet explorer ซึ่งปกติจะติดมาพร้อมกับ ระบบ Window.. ที่ผ่านมาเคยมีผู้ใช้เครื่อง mac แต่สามารถลงโปรแกรมInternet explorer ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน( ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ applemac จะแนะนำคุณได้ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง )

ถ้าไม่สามารถลงโปรแกรม Internet explorer ... ไม่แนะนำให้ลงทะเบียนเรียน

ถ้าสามารถลงโปรแกรม Internet explorer เพื่อความแน่นอน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ทดสอบไปเปิดดูก่อนว่าสามารถเปิดอ่านได้หรือไม่  ดาวน์โหลดโดยคลิกที่ลิงค์ http://www.fengshuiinter.com/download/mac.zip

 

มีความสนใจเรียนทางอินเตอร์เน็ต ตอนนี้ใช้เครื่อง IPad ไม่ทราบพอจะทราบไหมว่ามี โปรแกรมตัวไหนทีเปิดไฟล์ได้บ้าง เนื่องจากมีขนาดเล็กสามารถศึกษาได้ตลอด อ่านแล้วไม่ปวดตา ผมได้้สมัครเรียนแล้วครับและโอนเงินทางATM ได้ไหมครับ แล้วจะถ่ายรูปสลิบส่งกลับทางเมล์ครับ
ขอบคุณครับ

ebook ได้ออกแบบมาใช้งานบนระบบวินโดส์ครับ โดยการดึงโปรแกรม IE ของ Windows มาใช้งาน ... IPad ไม่เคยศึกษาครับ แต่คาดว่าจะใช้ไม่ได้ ให้ลองโหลดโปรแกรมทดสอบเครื่อง mac ตามลิงค์ข้างบนดูครับ ถ้าสามารถเปิดโปรแกรมดูได้ ก็สามารถใช้งานได้ครับ ... ถ้า notebook ที่ใช้ windows สามารถใช้งานได้ครับ

การโอนเงินสามารถโอนทาง ATM แล้วถ่ายรูปแจ้งได้ครับ ไม่มีปัญหาครับ

ใบสมัครได้รับเรียบร้อยแล้วครับ

อยากทราบว่าโดยส่วนใหญ่ที่อาจาร์ยเคยผ่านมา คนทั่วไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนคะกว่าจะเข้าใจจนสามารถดูฮวงจุ้ยของตนเองได้ ถ้าเริ่มอ่านตำราทั้งวันต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนหรือเป็นปีคะถึงจะเข้าใจจนสามารถดูด้วยตนเองได้
ขอบคุณค่ะ

โดยปกติ หากแบ่งเวลาสัปดาห์ละครั้ง ควรจะจบภายใน 3 เดือน หากใช้เวลามากขึ้นก็จบได้เร็วขึ้น

ที่เคยพบมา มีตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป  แล้วแต่ตัวบุคคล แตกต่างกันไป ... บางคนเรียนรู้เรื่องแล้วก็ทิ้ง หายไปหลายปี กลับมาอีกทีลืมหมด น่าโดนไม้เรียวตี ก็มีไม่น้อย ... ปัจจัยสำคัญจึงขึ้นกับคนเรียนเป็นหลักว่า ตั้งใจจริง และ สนใจเรียนรู้ในศาสตร์ฮวงจุ้ยจริงหรือไม่

วิชาที่สอนทางอินเตอร์เน็ต จะมีเพียงแขนงเดียว คือ ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ซึ่งเป็นที่นิยมสอนกันทั่วไป และซินแสส่วนมากนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

เมื่อสมัครเรียน จะได้หนังสือ ตำรา แล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในฮวงจุ้ย เช่น หล่อแก จะมีส่งมาให้ไหมค่ะ

สวัสดีครับ แนะนำทยอยอ่านรายละเอียด ในกลุมบทความทั้งหมด คือ http://fengshuiinter.com/node/1

เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการศึกษา จะมีวิธีการเรียนแตกต่างจากทั่วไป

* ตำรา จะเป็น ebook ดาวน์โหลดไปอ่านในคอม ซึ่งไม่ว่าอยู่ในประเทศใดก็สามารถเรียนได้

* หล่อแก ดาว 9 ยุค มีเป็นไฟล์ ดาวน์โหลดไปพิมพ์เองได้

* เข็มทิศ ในระบบดาว9ยุค ใช้เข็มทิศที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือ หรือ ร้านอุปกรณ์ทหาร ซึ่งมีราคาในหลักร้อย ... ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้หล่อแกแบบที่มีขายกันทั่วไป  ... ราคาหล่อแกที่ซินแสใช้งานกันจริง มีมูลค่าสูงกว่าค่าเรียนที่ตั้งไว้หลายเท่าตัว บางหล่อแกมีมูลค่าอันละหลายหมื่นบาท ... ถ้าจะนำหล่อแกที่ซินแสใช้งานจริงมาแจก คงต้องปรับค่าเรียนเป็นหลักหมื่นบาท

จุดเด่นของหลักสูตรของเรา คือ เนื้อหาซึ่งเป็นแก่นของวิชา มีความละเอียดครบถ้วน สามารถโทรศัพท์มาปรึกษาสอบถามเป็นการส่วนตัวได้ตลอดจนสามารถจัดฮวงจุ้ยด้วยตนเองได้  ... มีคนจำนวนมากที่เคยเรียนฮวงจุ้ยมาก่อน เมื่อมาเรียนกับทางเรา ล้วนพูดเหมือนกันคือ คุ้มค่าและราคาถูกมากเมื่อเทียบกับที่พวกเขาเคยเรียนมา

 

เรียน  ท่านอาจารย์เทพ  เกษมพรรณราย  ที่เคารพอย่างสูง
     ผมเป็นลูกศิษย์ท่านมาหลายปีแล้วครับ  ล่าสุดหลายปีแล้วตำราที่อยู่ในเครื่อง ไม่สามารถย้ายมาเครื่องใหม่ได้
เพราะเครื่องเก่าผมเปิดใช้งานทุกวัน  จนมันหมดอายุแล้ว  ผมใช้เครื่องใหม่มาสักระยะหนึ่งแล้ว  ผมจะมาทบทวนบทเรียน จึงทำไม่ได้
ได้อ่านบทความที่ท่านอาจารย์เขียนไว้ว่า  หากจะขอรหัสใหม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะคิดเท่าไร แล้วติดต่อท่านอาจารย์อย่างไร   เพราะความรู้ที่ได้จากท่านอาจารย์มีค่ามากกว่าเงิน  ทรัพย์มีไว้ใช้  ความรู้มีไว้ช่วยคนได้ 
ด้วยความเคารพอย่างสูง
อนุชาติ  วุฒิพรพงษ์
Kimleewu@gmail.com

ตอบคุณ anuchart

1. ขอถามคุณว่า ผมเคยเขียนไว้ที่ในบทความไหนว่า หากจะขอรหัสใหม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ... ตลอดเวลา 10 กว่าปี ที่ผ่านมา ผมไม่เคยเรียกร้องเงินพิเศษอะไรจากนักศึกษาเลย 

* นักศึกษาคนไหนเรียนแล้วจัดฮวงจุ้ยไม่ได้ก็ช่วยวิเคราะห์จัดฮวงจุ้ยให้โดยไม่เคยคิดเงินเพิ่มสักบาทเดียว

ผมเลิกสอน ยังมีศักดิ์ศรีกว่าไปเรียกเก็บเงินจากนักศึกษา

2. คำถามที่คุณถามว่า คิดเท่าไร ... คำตอบ คือ ไม่สนใจคิดเงินใดๆ และผมได้ตัดสินใจ ปิดหลักสูตร เลิกสอน ไปแล้ว 1 ปีกว่าๆ เมื่อ 24 พ.ย. 2557 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://fengshuiinter.com/node/1357

3. การติดต่อผมนั้น ได้เขียนไว้ให้ชัดเจน และเขียนไว้นานมาแล้ว ในเว็บไซต์ฮวงจุ้ยอินเตอร์ ที่ http://fengshuiinter.com/node/2925 ณ ปัจจุบัน ยังสามารถติดต่อได้ตามปกติ