ฮวงจุ้ยจิตสัมผัส

ฮวงจุ้ย โดยการใช้จิต ในการสัมผัสพลัง

สำนักจิตสัมผัส หรือ ประสาทสัมผัส เมื่อพิจารณาตามหลักวิชาการนั้น ถูกจัดอยู่ในระดับพื้นฐานอันดับแรกของโหราศาสตร์ ฮวงจุ้ย หรือ อาจเรียกว่า ขั้นที่1 เพราะใช้ความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าหลักวิชาการ

แนวทางของหลักวิชา ฮวงจุ้ยจิตสัมผัส

สำนักนี้ใช้หลักการความรู้สึก คนส่วนใหญ่มักจะบอกได้ทันทีว่าบ้านมีฮวงจุ้ยดีหรือไม่ทันที่ที่เขาได้เห็นบ้าน เราสามารถรู้สึกถึงพลังที่มีอยู่ในบ้านทันทีที่เราได้เดินเข้าบ้านนั้น ซินแสบางคนสอนนายหน้าขายบ้านให้นำเด็กทารกไปด้วยเวลาไปดุบ้าน ถ้าเด็กร้องไห้แสดงว่าบ้านนั้นมีฮวงจุ้ยที่ไม่ดี ถ้าเด็กมีความสุขแสดงว่าบ้านนั้นมีฮวงจุ้ยที่ดี เนื่องจากเด็กทารกจะอ่อนไหวและรับรู้ชี่ได้ดี หลักการมีเหตุผลน่าเชื่อถือ

หลังจากสะสมประสบการณ์ในการดูบ้านหลายหลัง ซินแสสำนักสัมผัสนี้ได้รับการฝึกให้รู้สึกถึงชี่ มีความแม่นยำในการรับรู้ชี่สูงกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป เราไม่สามารถปฎิเสธได้ว่านี่ก็เป็นวิชาฮวงจุ้ยอย่างหนึ่ง เป็นตามหลักวิชาว่า สิ่งสวยงามคือชี่ที่ดี จึงเป็นการฝึกฝนสายตาและประสาทสัมผัสให้รับรู้ชี่ได้ดี