ฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์ VS วิทยาศาสตร์ทางฮวงจุ้ย

แนวคิดหรือมุมมองในแนวใหม่ ด้านวิทยาศาตร์กับฮวงจุ้ย ที่คนรักฮวงจุ้ยควรอ่านว่าจะช่วยพัฒนาฮวงจุ้ยไปอย่างไร ไม่ให้ฮวงจุ้ยกลายเป็นวิทยาศาสตร์ปลอม ( Pseudoscience )

บทความนี้เราจะครอบคลุมหัวข้อ 

  • ธรรมชาติ ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ปลอม
  • ฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์ ( scientific fengshui ) และ วิทยาศาสตร์ทางฮวงจุ้ย แตกต่างกันอย่างไร
  • ตัวอย่างการทดลองทางวิทยาศาสตร์และสมมุติฐาน ที่เกี่ยวเนื่องกับการอธิบายหลักของฮวงจุ้ย
  • ลักษณะเฉพาะตัวของวิชาวิทยาศาสตร์
  • ฮวงจุ้ยแท้ ธรรมชาติ ความลึกลับ ความงมงาย

เราจะเริ่มต้นจากสิ่งที่มีขอบเขตใหญ่และเจาะลงส่วนย่อยลงไปเรื่อยๆ สิ่งที่ใหญ่ที่สุด ผมขอเรียกว่า อภิธรรมชาติ คือ ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ รวมสรรพสิ่งทั้งที่มนุษย์สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้เข้าไว้ด้วยกัน สิ่งที่มนุษย์สัมผัสได้เรามักเรียกว่าธรรมชาติ  และสิ่งที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้เรามักเรียกว่า สิ่งเหนือธรรมชาติ 

สิ่งที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้มีมากมาย เนื่องจากขีดจำกัดด้านการรับรู้ของมนุษย์เอง แต่ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นจะไม่มี เช่น คลื่นเสียงที่สัตว์ได้ยินแต่มนุษย์รับฟังไม่ได้ ตลอดจนเรื่องของจิต วิญญาณซึ่งเป็นคลื่นพลังงานที่มนุษย์ทั่วไปสัมผัสไม่ได้ ... ความจริงแล้วสิ่งเหนือธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ตามปกติทั่วไปแต่มนุษย์สัมผัสไม่ได้เท่านั้น

ตั้งแต่โลกเริ่มมีมนุษย์ มนุษย์เริ่มศึกษาความเป็นไปของธรรมชาติ เพื่อจะปรับตนเองให้สอดคล้องหรือใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของศาสตร์ต่างๆมากมาย รวมถึง ฮวงจุ้ย และวิทยาศาสตร์ ทั้งคู่ก็คือศาสตร์ที่พยายามศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของธรรมชาติต่างๆ ฮวงจุ้ยจึงเป็นเรื่องของการศึกษาธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องของการศึกษาธรรมชาติเช่นเดียวกัน

หากแบ่งโลกออกเป็นซีกตะวันออก และตะวันตก

  • ด้านตะวันออกจะเน้นหนักไปด้านปรัชญาและจิตใจ+จิตวิญญาณ ซึ่งฮวงจุ้ยกำเนิดในฝั่งโลกตะวันออก
  • ส่วนด้านตะวันตกจะเน้นหนักไปด้านวัตถุ ซึ่งวิทยาศาสตร์กำเนิดในโลกฝั่งตะวันตก

ทั้งฝ่ายตะวันออกและตะวันตกล้วนต่างพยายามศึกษาธรรมชาติด้วยกันทั้งสองฝ่าย โดยวิธีศึกษาที่คล้ายกันได้แก่ การเก็บข้อมูล การตั้งสมมุติฐานคาดการณ์ การทดลอง สรุปผล สุดท้ายได้ทฤษฎีหรือวิชาการของตนเอง คำว่า "วิชาการของตนเอง" ระบุเด่นชัดว่า แต่ละฝ่ายมีเอกลักษณ์ ความเป็นตัวตนของตนเอง ฮวงจุ้ยก็คือฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์ แต่ด้วยเป็นวิชาที่ต่างศึกษาธรรมชาติอันเดียวกันจึงมีบางส่วนที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้

ที่กล่าวมาคือหน้าแรกของบทความ บทความนี้มีทั้งหมด 12 หน้า ซึ่งการนำขึ้นเว็บในรูปแบบ pdf ไฟล์จะสะดวกทั้งผู้อ่านและผู้เขียน คุณสามารถอ่านส่วนที่เหลือ 11 หน้า ได้จากไฟล์แนบที่ท้ายบทความนี้ 

 

File attachments: 
ดาวน์โหลด: 

Comments

อยากรู้

ขอบคุณคาบ