พลังงานฟ้าดิน 60 คู่ ( 60 กะจื้อ)

 

ราศีฟ้าและราศีดิน ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของโหราศาสตร์จีนที่ผู้ศึกษาทุกคนควรทราบ

ราศีฟ้า คือ สัญญลักษณ์หรือตัวอักษรที่ใช้แทน “ พลังงานจากฟ้า ”

ราศีดิน คือ สัญญลักษณ์หรือตัวอักษรที่ใช้แทน “ พลังงานจากดิน ”

ในภาษาจีน ราศีฟ้า คือ ? ? (เทียงกัง) ราศีดิน คือ ? ? ( ตี่จี)

ในภาษาอังกฤษ จะใช้ ราศีฟ้า คือ Stem และราศีดิน คือ Branch

ในภาษาไทย อาจเรียก เทียงกัง-ตี่จี ได้หลายแบบ เช่น ราศีฟ้า-ราศีดิน ราศีบน-ราศีล่าง ต้นฟ้า-กิ่งดิน
 

คำว่าต้นฟ้า-กิ่งดิน จะแปลความหมายในแนวเดียวกับภาษาอังกฤษคือ Stem and Branch ลำต้นและกิ่งของต้นไม้ โดยจะให้ภาพพจน์และการอธิบายความหมาย ตลอดจนรายละเอียดต่างๆเน้นไปทางเทียบกับต้นไม้ ซึ่งค่อนข้างจะห่างจาก ภาพความเป็นจริงของ เทียงกัง-ตี่จี

? ? (เทียงกัง) -? เทียง คือ ฟ้า ? กัง คือ การกระทำ

? ? ( ตี่จี) -? ตี่ คือ ดิน? จี คือ การสนับสนุน

ความสำเร็จ มาจากการกระทำของฟ้าและการสนับสนุนของดิน

หากมองในภาพของธรรมชาติที่ถูกต้อง คือ

• พลังฟ้า เป็นบทบาทของการกระทำจากพลังงาน 5 รูปแบบ ( ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ ) 2 ชนิด ( อิม เอี้ยง ) รวมเป็น 10 พลังงานฟ้า หรือ ที่คนทั่วไปเริ่มรู้จักกันในชื่อของ ดิถีธาตุ หรือ ธาตุที่แทนตัวบุคคล คือ กะ อิก เปี้ย เต็ง โบ่ว กี้ แก ซิง ยิ้ม กุ่ย

• พลังดิน เป็นบทบาทของการตอบสนอง ตามหลักการของกฎแห่งแรง Action กับ Reaction หรือเรียกว่า แรงกริยา กับ แรงปฏิกริยา โดยเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยด้านเวลา ตำแหน่ง และวิธีการตอบสนองต่อพลังจากฟ้า เกิดเป็น 12 พลังงานดิน หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อของ 12 ราศี ที่เป็นปีเกิดของตัวบุคล คือ ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน

ธาตุของทั้ง 10 พลังฟ้า เป็นดังนี้

?กะ ธาตุไม้

?อิก ธาตุไม้

?เปี้ย ธาตุไฟ

?เต็ง ธาตุไฟ

?โบ่ว ธาตุดิน

?กี้ ธาตุดิน

?แก ธาตุทอง

?ซิง ธาตุทอง

?ยิ้ม ธาตุน้ำ

?กุ่ย ธาตุน้ำ

ธาตุของทั้ง 12 พลังดิน เป็นดังนี้

?จื้อ หรือ ที่รู้จักกันทั่วไป คือ ปีชวด ธาตุน้ำ

?ทิ่ว หรือ ปีฉลู ธาตุดิน

?เอี้ยง(อิ้ง) หรือ ปีขาล ธาตุไม้

?เบ้า หรือ ปีเถาะ ธาตุไม้

?ซิ้ง หรือ ปีมะโรง ธาตุดิน

?จี๋ หรือ ปีมะเส็ง ธาตุไฟ

?โง่ว หรือ ปีมะเมีย ธาตุไฟ

?บี่ หรือ ปีมะแม ธาตุดิน

?ซิม หรือ ปีวอก ธาตุทอง

?อิ้ว หรือ ปีระกา ธาตุทอง

?สุก หรือ ปีจอ ธาตุดิน

?ไห หรือ ปีกุน ธาตุน้ำ

หลัก 10 ราศีฟ้า 12 ราศีดิน จะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปคุ้นเคยใกล้ชิด มีครบถ้วนทั้ง ฤกษ์ยาม  ฮวงจุ้ย และ ดวงชะตา ( ภาคฟ้า ภาคดิน ภาคมนุษย์ ) และโดยทั่วไปมีการกล่าวถึงกันบ่อย เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสำนักฮวงจุ้ยซาฮะสี่ไต่เก็ก ซึ่งเป็นฮวงจุ้ยสำนักใหญ่และได้รับความเชื่อถือมากสำนักหนึ่ง

ชุดของพลังฟ้า และ ชุดของพลังดิน จะจับคู่กันตามหลักวิชาดวงจีน ได้ 60 คู่

  1??   2 ??  3 ??  4 ??  5 ??  6 ??   7 ??  8 ??   9 ?? 10 ??
11?? 12 ?? 13?? 14?? 15?? 16?? 17?? 18?? 19?? 20??
21?? 22?? 23?? 24?? 25?? 26?? 27?? 28?? 29?? 30??
31?? 32?? 33?? 34?? 35?? 36?? 37?? 38?? 39?? 40??
41?? 42?? 43?? 44?? 45?? 46?? 47?? 48?? 49?? 50??
51?? 52?? 53?? 54?? 55?? 56?? 57?? 58?? 59?? 60??

การครบรอบปีเกิดที่แท้จริงของจีน จึงหมายถึงการที่บุคคลนั้นอายุครบ 60 ปี เช่น ถ้าบุคคลนั้นเกิดปี??กะโง่ว กว่าที่จะมีปี??กะโง่วเวียนมาอีกครั้งจะใช้เวลา 60 ปี ซึ่งถือเป็นการครบรอบปีเกิดที่แท้จริง

 

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: