อิมเอี้ยง นับอิม ฤดูกาล

 

สำหรับนับอิม โบ่วซิ้ง-กี้จี๋ ?? - ?? ไม้ในป่าใหญ่ ตามภาพนักปราชญ์จีนในอดีต ( ช่วงปี 475 BCE - 221 BCE ปีก่อนคริสต์ศักราช ) ได้เคยอธิบายภาพประกอบเกี่ยวกับ 60 นับอิมเทียบกับพลังอิมเอี้ยงและฤดูกาลไว้ดังนี้

พลังเอี้ยง เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ซิ้ง?และจี๋? คือ เดือนเมษายน และ เดือนพฤษภาคม เมื่อกำหนดพลังเส้นอิมเอี้ยงจากฉักลักษณ์ 6 เส้น เมษายนจะมีพลังอิม1เส้น พลังเอี้ยง 5 เส้น เกือบจะเป็นพลังเอี้ยงสูงสุด เมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคม จะเป็นพลังเอี้ยงทั้ง 6 เส้น

เมื่อมีดินดี น้ำดี แสงอาทิตย์ดี จะทำให้ต้นไม้ในเจริญงอกงามอย่างรวดเร็วกลายเป็นป่า ถึงแม้ในช่วงซิ้งและจี๋พลังชี่ของไม้จะถดถอยเหมือนท่อนซุงที่หล่นลงจากเขา แต่ไม้ในป่ายังมีความงอกงาม สามารถสร้างผลประโยชน์ได้
?? โบ่วซิ้ง เปรียบเทียบ คือ ป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจตัดไม้
?? กี้จี๋ เปรียบเทียบ คือ ต้นดอกไม้ป่าที่ขึ้นบนเขา

 

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: