ธาตุนับอิม ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

ฮวงจุ้ย นับอิม

ธาตุนับอิม ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

จากบทความ พลังงานฟ้าดิน 60 คู่ เราได้ทราบถึงแนวทางการจับคู่ของพลังงานฟ้าดินออกเป็น 60 คู่ เรียกกันว่า 60กะจื้อ หรือ 60 นับอิม นับอิมเป็นธาตุปฏิสนธิที่เกิดจากพลังฟ้าดินมาจับคู่สัมพันธ์กัน ซึ่งจะมีการใช้งานมากในระบบฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

เช่น กะจื้อ เดิม กะคือธาตุไม้ จื้อคือธาตุน้ำ พอจับคู่นับอิม มีพลังธาตุปฏิสนธิใหม่ กลายเป็นนับอิมธาตุทอง

นับอิมจะมีทั้งหมด 30 ชุด ใน 1ชุด จะมีธาตุ 2 คู่ รวมทั้งหมดเป็น 60 คู่

1.กะจื้อ-อิกทิ่ว ?? - ?? ทองในทะเล
2. เปี้ยอิ้ง-เต็งเบ้า ?? - ?? ไฟในเตา
3.โบ่วซิ้ง-กี้จี๋ ?? - ?? ไม้ในป่าใหญ่
4.แกโง่ว-ซิงบี่ ?? - ?? ดินข้างทาง
5.หยิ่มซิม-กุ่ยอิ้ว ?? - ?? ทองคมดาบ
6.กะสุก-อิกไห ?? - ?? ไฟบนภูเขา
7.เปี้ยจื้อ-เต็งทิ่ว ?? - ?? น้ำในห้วย
8.โบ่วอิ้ง-กี้เบ้า ?? -?? ดินกำแพงเมือง
9.แกซิ้ง-ซิงจี๋ ?? - ?? ทองตะกั่ว
10.หยิ่มโง่ว-กุ่ยบี่ ?? - ?? ไม้ต้นหลิว
11.กะซิม-อิกอิ้ว ?? - ?? น้ำในบ่อ
12.เปี้ยสุก-เต็งไห ?? - ?? ดินบนบ้าน
13. โบ่วจื้อ-กี้ทิ่ว ?? - ?? ไฟอสุนีย์
14.แกอิ้ง-ซิงเบ้า ?? - ?? ไม้ต้นสน
15.หยิ่มซิ้ง-กุ่ยจี๋ ?? - ?? น้ำสายยาว
16.กะโง่ว-อิกบี่ ?? - ?? ทองในทราย
17.เปี้ยซิม-เต็งอิ้ว ?? -?? ไฟเนินเขา
18.โบ่วสุก-กี้ไห ?? - ?? ไม้ที่ราบ
19.แกจื้อ-ซิงทิ่ว ??-?? ดินฝาผนัง
20.หยิ่มอิ้ง-กุ่ยเบ้า ?? - ?? ทองคำเปลว
21.กะซิ้ง-อิกจี๋ ?? - ?? ไฟในโคม
22.เปี้ยโง่ว-เต็งบี่ ?? -?? น้ำบนฟ้า
23.โบ่วซิม-กี้อิ้ว ?? - ?? ดินในทุ่ง
24.แกสุก-ซิงไห ?? - ?? ทองปิ่นปักผม
25.หยิ่มจื้อ-กุ่ยทิ้ว ?? - ?? ไม้ต้นหม่อน
26.กะอิ้ง-อิกเบ้า ?? -?? น้ำในคลอง
27.เปี้ยซิ้ง-เต็งจี๋ ?? - ?? ดินกลางทราย
28.โบ่วโง่ว-กี้บี่ ?? - ?? ไฟบนฟ้า
29.แกซิม-ซิงอิ้ว ??- ?? ไม้ทับทิม
30.หยิ่มสุก-กุ่ยไห ?? - ?? น้ำทะเล

ธาตุนับอิม มีการใช้ครบถ้วนในทาง ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ซึ่งจะเป็นระบบของตัวมันเอง

 

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: