ฮวงจุ้ย และ ดาวทั้งแปด

== พลังดาวในระบบ ฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ == ----

ตามหลักวิชาของระบบฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ คำว่า ดวงดาว ในทางฮวงจุ้ยจะหมายถึง ชี่ที่พลังเฉพาะด้าน ชี่มีความใกล้ชิดกับชีวิตของเรา ถึงแม้ดวงดาวแต่ละดวงจะมีพลังของธาตุใดธาตุหนึ่งใน 5 ธาตุแต่เราไม่สามารถแทนพลังดาวด้วยวัตถุสิ่งของเช่น ต้นไม้ ชิ้นโลหะ สายน้ำ เปลวไฟหรือก้อนดิน เพราะดวงดาวนั้นจะเหมือนมีชีวิต มีบุคคลิคคล้ายกับมนุษย์

แปดดาว หรือ พลังทั้ง 8 ชนิด ที่ใช้ในระบบบ้านแปดทิศ เกิดจากการเปลี่ยนพลังหยินหยางของข่วยบ้าน แต่ละดาวจะมีลักษณะเฉพาะ โดยเรียกตามชื่อดังนี้

Sheng Qi ? เป็นดาวมงคลอันดับ1 ชื่อดาวหมายถึงการเริ่มของชีวิต มีพลังงานเคลื่อนไหวสั่นสะเทือนสูงมาก พลังงานนี้มีเพียงพอที่จะทำให้ชีวิตมีทัศนคติที่ดี ด้วยพลังอันนี้ถ้าไปอยู่ประตูเข้าหลักของบ้านจะทำให้คนในบ้านไปในทางที่ดี ทำงานหนักและสามารถสร้างความร่ำรวยและชื่อเสียง ดาวดวงนี้มีพลังของธาตุไม้

Tian Yi ? เป็นดาวมงคลอันดับ2 ชื่อของดาวหมายถึง หมอเทพ หมอเทพยดา หรือ หมอเทวดา พลังนี้จะดุแลสุขภาพของมนุษย์ รวมทั้งสุขภาพด้านกายและความคิด นั้นหมายถึงการนำมาซึ่งความโชคดี โดยเริ่มจากการมีสุขภาพที่ดีและความคิดที่ดี ดาวนี้มีพลังของธาตุดิน

Yan Nian ? เป็นดาวมงคลอันดับ3 ชื่อดาวหมายถึงการมีอายุยืนนาน การมีสุขภาพดีและอายุยืนนาน ในทางลัทธิเต๋ากล่าวถึงความสำคัญของความรักและเซ็กส์ที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีและการมีอายุยืน ดังนั้นในทางฮวงจุ้ยดาวนี้หมายถึง ดอกไม้แห่งความรัก ดาวดวงนี้มีพลังธาตุทอง

Fu Wei ? เป็นดาวมงคลอันดับ4 ชื่อดาวเกี่ยวกับลักษณะการโค้งตัว งอตัว ลองนึกถึงภาพว่า สิงห์โตอยู่ในถ้ำของมันและโค้งตัวพร้อมจัดการกับผู้บุกรุก เป็นท่าที่มีความมั่นคงอย่างมาก (ท่าสิงโตนั่งคำราม) แต่เป็นสภาพที่ป้องกันตัวเอง ดาวดวงนี้มีพลังของธาตุไม้

Jue Ming ? เป็นดาวที่ร้ายอันดับ1 เป็นดาวที่มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เป็นอันตรายต่อ อาชีพ ทรัพย์สินและสุขภาพ ดาวนี้เป็นพลังของธาตุทอง

Wu Gui ? เป็นดาวร้ายอันดับ2 ชื่อหมายถึง ห้าปีศาจ เป็นลางร้ายเรื่องความร้อนแรงสูง สามารถนำพาความวิบัติมาสู่บ้าน ถ้าเกิดภาวะที่เหมาะสมแล้วดาวดวงนี้สามารถก่อให้เกิดความหายนะต่อฐานะการเงิน ดาวดวงนี้เป็น ไฟโดยธรรมชาติ

Liu Sha ? เป็นดาวอันตรายอันดับ3 ชื่อหมายถึง อสูรทั้งหก ดาวดวงนี้จะก่อเกิดความหายนะแก่ความรัก หรือทำให้เกิดปัญหาด้านความรัก ดาวนี้เป็นน้ำโดยธรรมชาติ

Huo Hai ? เป็นดาวอันตรายอันดับ4 ชื่อหมายถึง ความโชคร้าย เป็นสิ่งที่ยากจะควบคุมในธรรมชาติ ดาวนี้เป็นดินโดยธรรมชาติ

การรู้คุณสมบัติของดาวเหล่านี้ เราจะรู้ว่าในพิ้นที่ต่างๆให้ผลอย่างไร การใช้พื้นที่ที่มีพลังของดาวเหล่านี้จะทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีๆและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีในชีวิต ครึ่งหนึ่งของบ้านจะเป็นมงคล และอีกครึ่งบ้านจะไม่ดี ซึ่งเป็นหลักการของความสมดุลย์ ในบ้านทุกหลังจะมีพื้นที่ที่เป็นมงคลและพื้นที่ไม่มงคลเสมอ ไม่มีบ้านใดที่จะมีพื้นที่มงคลล้วนๆ สิ่งที่เราต้องรู้คือการจะเลือกใช้งานในพื้นที่มงคลให้เกิดประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการใช้งานสำคัญกับพื้นที่ไม่มงคล การผสมผสานจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับทิศทางประกอบด้วย ซึ่งเราจำเป็นต้องรู้ถึงเรื่อง ทิศทาง และรหัสดาวประจำบุคคล ตามวิชา ฮวงจุ้ยสำนักบ้านแปดทิศ ด้วย