ฮวงจุ้ย รหัสบุคคล

ฮวงจุ้ย รหัสบุคคล

แนวคิด

ฮวงจุ้ยวิชาสำนักบ้านแปดทิศ หรือ แปดทำเล นี้เน้นเรื่องของความเหมาะสม สอดคล้องเข้ากันได้ ของบุคคลและตัวบ้าน และ ระหว่างตัวบุคคลด้วยกันเอง

คนๆหนึ่งอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับบ้านหลังหนึ่ง คนๆหนึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับคู่ครองของตนเอง เรื่องเหล่านี้เราสามารถรู้ด้วยวิธีการดังนี้

บ้าน จะแทนด้วย รหัสบ้าน โดยดูจากทิศทางหลังบ้าน

บุคคล จะแทนด้วยรหัสบุคคล โดยดูจากปีเกิด

วิธีการคำนวณ รหัสบุคคล เพื่อใช้ในฮวงจุ้ย


คำนวณจากปีเกิดของตัวบุคคล โดยปีเกิดจะคำนวณตามปฎิทินสุริยคติของจีน ซึ่งเริ่มจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์การเริ่มต้นแห่งฤดูใบไม้ผลิ ได้มีการค้นหาสูตรการคำนวณรหัสบุคคล ให้สามารถคำนวณได้ง่ายๆ โดยคำนวณจากปีเกิด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ขั้นตอน1 บวกทุกหลักของตัวเลขเข้าด้วยกัน 1 + 9 + 6 + 0 = 16.

ขั้นตอนที่2 บวกทุกตัวเลขเข้าด้วยกันจนกว่าจะได้เลขหลักเดียว 1 + 6 = 7.

ขั้นตอนที่3

 • สำหรับผู้ชาย ให้เอาไปลบออกจาก 11 ..... 11 - 7 = 4. เบอร์นี้จะเป็นรหัสบุคคล ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้ชาย
 • สำหรับผู้หญิง ให้เอาเบอร์ข้อ2 มาบวก4 .......... 7 + 4 = 11 ถ้าหากเบอร์ที่ได้เป็นเลข2 หลัก ให้นำมาบวกกันให้ได้เลขหลักเดียว 1 + 1 = 2 ก็จะได้รหัสประจำบุคคลสำหรับหญิง

 

รหัสดาวประจำตัวบุคคล จะมีเลขตั้งแต่ 1 ถึง 9 แต่อย่างไรก็ดีเรามี ขว่ยในปากัวแค่ 8 ข่วยเพราะไม่มีข่วยเบอร์ 5 ดังนั้นมีกฎที่ว่า ถ้ารหัสบุคคลเท่ากับ 5 สำหรับหญิงให้ใช้รหัสแทนด้วย 8 และชายให้ใช้รหัสแทนคือ 2

การจัดกลุ่มและการตีความหมาย


ราศีตะวันออก /ราศีตะวันตก

เมื่อได้รหัสบุคคลแล้ว จะสามารถแบ่งบุคคลออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ๆ คือ

รหัส 1, 3, 4, 9 เรียกว่าเป็นกลุ่มราศีทิศตะวันออก รหัส 2, 6, 7, 8 เรียกว่าเป็นกลุ่มราศีทิศตะวันตก

ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ กล่าวว่า บ้านกลุ่มราศีตะวันตกเหมาะกับบุคคลราศีตะวันตก บ้านราศีตะวันออกเหมาะกับกลุ่มคนราศีตะวันออก บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะเข้ากันได้ดี

กฎตายตัวอันนี้ ทำให้ง่ายต่อการปฎิบัติและคำนวณได้

ในความง่ายของสำนักนี้ มีระบบกำหนดทิศหน้าบ้านและหลังบ้าน หน้าบ้านคือทิศประหลักที่หันไป

ธาตุ

ในแต่ละรหัส ยังสามารถกำหนดธาตุ และทิศ คือ

 1. 1 = น้ำ ทิศเหนือ
 2. 2 = ดิน ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 3. 3 = ไม้ ทิศตะวันออก
 4. 4 = ไม้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 5. 6 = ธาตุทอง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 6. 7 = ธาตุทอง ทิศตะวันตก
 7. 8 = ดิน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 8. 9 = ไฟ ทิศใต้

บุคคลตามปากัว

เราคงจำกันได้ถึงปากัวว่า มีรายละเอียดดังนี้

 1. 6 แทนด้วย พ่อ
 2. 2 แทนด้วย แม่
 3. 3 แทนด้วย ลูกชายคนโต
 4. 4 แทนด้วย ลูกสาวคนโต
 5. 1 แทนด้วย ลูกชายคนกลาง
 6. 9 แทนด้วย ลูกสาวคนกลาง
 7. 7 แทนด้วย ลูกสาวคนเล็ก
 8. 8 แทนด้วย ลูกชายคนเล็ก

เราจะเห็นว่า พ่อแม่และลูกคนเล็ก จะเป็นกลุ่มราศีตะวันตก ส่วนลูกคนอื่นๆจะเป็นกลุ่มราศีตะวันออก

อุปนิสัย

นอกจากนี้อาจมีการสอนพลิกแพลงออกไป โดยใช้รหัสบุคคลกับ แปดจุดหมายชีวิต และกล่าวว่า

 1. รหัส 1 เป็น บุคคล มีนิสัยชอบทำมาหากิน
 2. รหัส 2 เป็น บุคคลเป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหว โรแมนติค
 3. รหัส 3 เป็น บุคคลเป็นคนรักครอบครัว
 4. รหัส 4 เป็น บุคคลเป็นคนที่คิดถึงเรื่องเงิน หาเงินเก่ง
 5. รหัส 6 เป็น บุคคลเป็นคนใจบุญ
 6. รหัส 7 เป็น บุคคลเป็นคนรักเด็กหรือทำตัวแบบเด็กๆ
 7. รหัส 8 เป็น บุคคลเป็นคนฉลาด
 8. รหัส 9 เป็น บุคคลมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก