ตำแหน่งพระ หิ้งพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ระบบฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ

ฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ ตำแหน่งพระ สิ่งสักดิ์สิทธิ์

หลักการตั้งตำแหน่งพระ หิ้งพระ โต๊ะหมู่บูชา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สามารถทำได้หลายแนวทางขึ้นกับว่าจะใช้หลักการใด หากเป็นความนิยมทางศาสนาก็อาจเป็นอย่างหนึ่ง ทางฮวงจุ้ยก็อาจเป็นอีกหลักการหนึ่ง ซึ่งในบทความนี้เราจะกล่าวถึงหลักการในฮวงจุ้ยระบบบ้านแปดทิศว่า ตั้งฮวงจุ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทิศใดเพื่อส่งเสริมตัวบุคคล

ในระบบฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ จะมีการแบ่งตัวบุคคลออกเป็น 8 กลุ่ม เรียกว่า รหัสบุคคล มีตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 9 ( ไม่มี เลข 5) โดยคุณสามารถใช้โปรแกรมช่วยคำนวณรหัสบุคคลได้ที่ http://www.fengshuiinter.com/node/147

ตำแหน่งที่นิยม ตั้งพระ หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมบุคคลตามรหัส ได้แก่

บุคคลรหัส 1 อยู่ในทิศเหนือ

บุคคลรหัส 2 อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้

บุคคลรหัส 3 อยู่ในทิศตะวันออก

บุคคลรหัส 4 อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้

บุคคลรหัส 6 อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

บุคคลรหัส 7 อยู่ในทิศตะวันตก

บุคคลรหัส 8 อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

บุคคลรหัส 9 อยู่ในทิศใต้

ที่กล่าวมา เป็นเรื่องของการหาตำแหน่ง หรือ location 

ส่วนจะหันหน้าพระไปทางทิศตามความนิยมแบบคนไทยนั้นเป็นเรื่องของทิศทาง หรือ direction ซึ่งหากจัดให้ดีแล้ว เราก็จะสามารถจัดให้ถูกที่ถูกทิศทางได้

วิธีนี้เป็นหลักแนวทางตัวเลือกแนวทางหนึ่ง ที่คุณสามารถนำมาพิจารณาตามความเหมาะสมในการจัดตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามหลักฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 
ฮวงจุ้ยบ้าน: 

Comments

ตำแหน่ง กับ ทิศทาง เป็นคนละเรื่องกันครับ เช่น คุณยืนอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้าน อันนี้เป็นเรื่องของตำแหน่ง คุณหันหน้าไปทางทิศตะวันตก อันนี้เป็นเรื่องของทิศทาง หากมารวมกัน ก็ไม่ขัดแย้ง คือ คุณอยู่ตรงไหนก็ตาม คุณก็สามารถหันหน้าไปได้ทุกทิศอยู่แล้ว ดังนั้น พระถ้าตั้งในตำแหน่งตะวันออกเฉียงเหนือ จะหันหน้าไปทางตะวันออก ตามหลักนิยมก็สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับว่าบ้านคุณจะเอื้ออำนวยให้หันไปแล้วดูสวยงามหรือเปล่า ถ้าไม่สวยงามก็อาจต้องปรับทิศหันให้เหมาะสม เรื่องผังบ้าน ตรวจและแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านทั้งหลังนั้น ต้องขออภัย ไม่ได้เป็นเรื่องทำง่ายๆดังเจ้าของบ้านหลายๆท่านคิด มีปัจจัยในการพิจารณาเยอะ ทั้งองศาทิศทางบ้านและดวงชะตาผู้อยู่อาศัยก็ต้องนำมาประกอบกัน ซึ่งใช้เวลานาน ... เกินความสามารถที่เราจะช่วยเหลือสมาชิกทุกคนให้เสมอภาคเท่าเทียมกันได้

ที่บอกว่าทิศตะวันออกหันหน้าหรือหลัง

คำถามไม่ค่อยชัดเจนนัก ถ้าหมายถึงค่านิยมทั่วไปของชาวพุทธแต่โบราณจะสร้างพระ หันหน้าไปทิศตะวันออก เป็นส่วนใหญ่
ถ้าหมายถึง ฮวงจุ้ยในบทความ จะเน้นเรื่องพื้นที่เป็นหลัก ส่วนทิศหันก็เอาตามค่านิยมทั่วไปได้