ไตรทิศ

ไตรทิศ ซาฮุ้ย


หนึ่งในปฏิกริยาของกลุ่มพลังงาน 12 ราศีดิน คือ ไตรทิศ หรือ ซาฮุ้ย

12earth1.jpg
เป็นการรวมพลังของทิศทาง 3 พลังรวมเป็นหนึ่ง (ตามรูป)

โปรแกรม 12 ราศีดิน


จากรุป เป็นภาพนำมาจากโปรแกรม 12 ราศีดิน ในเว็บฮวงจุ้ยอินเตอร์