ดวงชะตา ตอน 3 ทำนายน้ำหนักดวง

ทำนายน้ำหนักดวงชะตา

จากบทความ ดวงชะตา ตอน 2 เทียบน้ำหนัก เดือน วัน ยาม เราจะได้น้ำหนักรวมของดวงชะตา ปี เดือน วัน ยาม ของบุคคล จากนั้นเราจะนำมาเทียบคำทำนายดังนี้ 

กลุ่ม 2 ตำลึง

 

น้ำหนัก
คำทำนาย
2 ตำลึง 2 สลึง
ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อต้องมี ความขยันหมั่นเพียร ขวนขวาย ดิ้นรน และประหยัดอดออม หากท่านเกิดความท้อแท้ใจ เกียจคร้าน หรือมั่วแต่รอคอยโชคชะตาเมื่อใดท่านก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จดั่งใจหวังได้
 
2 ตำลึง 3 สลึง
ชีวิตของท่านจะประสบกับความมีชื่อเสียงเกียรติยศพอประมาณ ท่านจะประสบความเร็จตามที่คิดหวังได้ก็ต่อเมื่อต้องใช้สติปัญญาในการคิดไตร่ตรอง ใคร่ครวญให้ดีก่อนที่คิดทำการใดๆ ประกอบกับท่านควรจะต้องหมั่นสร้างกุศลผลบุญไว้เป็นทุนเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตในวันข้างหน้าด้วย ประการสุดท้ายท่านจะต้องขยันและต่อสู้ ดิ้นรน ขวนขวาย จึงจะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีๆ กลับมา
 
2 ตำลึง 4 สลึง
ในช่วงวัยเด็ก ท่านจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน สุขภาพอ่อนแอ แต่เนื่องจากท่านได้สร้างสมบุญไว้แต่ชาติปางก่อน ทำให้ชีวิตของท่านในภพนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีผู้อุปถัมภ์คอยส่งเสริมเพิ่มพูนฐานะให้แก่ท่านด้วย วิถีชีวิตของท่านจึงค่อนข้างสมบูรณ์พูนสุข น่าอิจฉายิ่ง
 
2 ตำลึง 5 สลึง
วิถีชีวิตท่านตั้งแต่เกิดมาต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่เสมอ ท่านจะประสบความสำเร็จได้ด้วยการขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้ ด้วยความมานะพยายามนั้น ชีวิตท่านจึงจะราบรื่นสมหวังและไม่ลำบาก
 
2 ตำลึง 6 สลึง
ท่านเป็นคนที่ต้องขวนขวาย ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง เงินทองกว่าจะได้มาไม่ใช่ของง่าย ดังนั้น ท่านต้องต่อสู้ ดิ้นรน ขยันขันแข็ง เท่านั้น จึงจะประสบความสำเร็จได้ สำหรับเรื่องการศึกษาเล่าเรียนก็ต้องอาศัยความเพียรพยามยามอย่างมากจึงจะสัมฤทธิ์ผล ขอเพียงแต่ท่าน อย่าท้อถอยจงมุมานะต่อไป ในบั้นปลายชีวิตท่านจะพบแต่ความสุข สมหวังแน่นอน
 
2 ตำลึง 7 สลึง
ชีวิตท่านค่อนข้างอาภัพ อับโชควาสนา หาผู้อุปถัมภ์ค้ำชูยาก ต้องพึ่งพาตนเองแต่เพียงอย่างเดียว อย่าไปหวังให้ผู้อื่นช่วยเหลือ สำหรับการงานอาชีพของท่านไม่เหมาะสมที่จะทำการค้า จะพลอยให้ทุนหายกำไรหด ชีวิตท่านต้องใช้ความอดทน ขยันหมั่นเพียร และมานะพยายาม เมื่อล้มแล้วต้องลุกและสู้ต่อไปอย่าถอย จึงจะสามารถฟันฝ่าวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ แต่ในบั้นปลายชีวิตของท่าน ท่านจะประสบ
ความสุข สมหวังอย่างราบรื่นทีเดียว
 
2 ตำลึง 8 สลึง
ชีวิตท่านมักจะจับจ่ายใช้สอย ฟุ่มเฟือย ไม่มีเงินเก็บออม หากท่านไม่ปรับเปลี่ยนนิสัย ก็จะไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ ท่านไม่ควรสร้างบาปกรรมทั้งมวล หมั่นทำบุญทำกุศล จะสามารถช่วยพลิกฟื้นชะตาชีวิตใหม่ที่ดีให้แก่ท่านได้
 
2 ตำลึง 9 สลึง
ชีวิตท่านจะอ่อนแอ และขี้โรคในวัยเด็ก แต่เมื่อถึงวัยหนุ่มสาวจะมีสุขภาพแข็งแรง ท่านเป็นคนมีพลังความคิด พลังสติปัญญาที่จะฟันผ่ากับอุปสรรคทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จได้ ขอให้ท่านรู้จักประหยัด มัธยัสถ์ อดออม จะนำมาซึ่งความสุขในครอบครัว ชะตาชีวิตของท่านจะได้บุตรที่ดีนำความภาคภูมิใจมาให้ครอบครัวและตัวท่านเอง
 

 

กลุ่ม 3 ตำลึง

 

น้ำหนัก
คำทำนาย
3 ตำลึง
ชีวิตของท่านค่อนข้างจะยากจนขัดสนใจช่วงตอนต้น แต่บั้นปลายชีวิตของท่านจะพบกับความสุข สดใส คงเป็นเพราะท่านเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยเหนื่อยหน่ายท้อถอย ต้องต่อสู้ขวนขวาย ศึกษาเล่าเรียนตลอดเวลา ท่านเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นทำอะไรทำจริง รู้จักประหยัดอดออม ไม่ใคร่จะหลงใหลได้ปลื้มไปกับความรัก โลภ โกรธ หลง จนเกินพอดี ผลบุญกุศลที่ท่านประกอบกรรมดีจะนำพาให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขตลอดไป
 
3 ตำลึง 1 สลึง
วิถีชีวิตของท่านจะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยจิตใจที่เข็มแข็งพึ่งพาตัวเองเป็นที่ตั้ง และต้องถือคติประจำใจว่า "ชีวิตควรตั้งอยู่บนความไม่ประมาท" รวมทั้งต้องเสริมบุญบารมีด้วยการให้ จะส่งผลให้มีบริวารที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อท่าน และชีวิตจะประสบแต่ความร่มเย็น เป็นสุขทั้งกายและใจตลอดไป
 
3 ตำลึง 2 สลึง
วิถีชีวิตท่านต้องอดทน ต่อสู้ ดั่งคำว่า "ชีวิตยังไม่สิ้นต้องดิ้นไป" อย่าเพิ่งท้อแท้ เบื่อหน่าย ขอเพียงหมั่นสร้างกุศล ผลบุญ มีความมานะอดทนไว้ ในช่วงวัยหนุ่มสาวอย่าหลงระเริงไปในทางโลกีย์ รับรองชีวิตบั้นปลายท่านจะหันเหไปสู่สิ่งที่ดีอย่างคาดไม่ถึงเลย
 
3 ตำลึง 3 สลึง
ชีวิตของท่านในวัยเด็กค่อนข้างยากจน ลำบากมาก ต่อเมื่อเติบโตขึ้นท่านต้องทำจิตใจให้เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นมุมานะ ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท พร้อมทั้งหมั่นสร้างสมบุญบารมีอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ท่านได้รับรางวัลชีวิตในบั้นปลาย ซึ่งจะอุดมไปด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ เงินทอง นั่นเอง
 
3 ตำลึง 4 สลึง
ชีวิตของท่านเหมือนถูกฟ้าลิขิตให้เกิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์ แต่มีจิตใจที่ผูกพันกับโลกธรรม มากกว่า หากท่านได้รับการบวชเรียนแล้ว ชีวิตจะก้าวเข้าสู่จุดสูงส่งในตำแหน่งของสงฆ์แน่นอน แต่หากท่านยังคงเป็นฆราวาส ก็จะทำให้เป็นผู้ที่ฝักใฝ่แต่เรื่องของบุญกุศล จิตใจโอบอ้อมอารี ชีวิตบั้นปลายจะมีแต่ความสุขสงบ
 
3 ตำลึง 5 สลึง
ชีวิตของท่านเป็นผู้ที่เกิดมาบนกองเงิน กองทอง มีทรัพย์สินมรดกที่บรรพบุรุษสะสมสร้างไว้รองรับ ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยทุกข์ยากแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากบุญบารมีที่ท่านสั่งสมไว้แต่ชาติปางก่อน หากท่านดำรงตนด้วยจิตใจอันประเสริฐ มีคุณธรรม ยิ่งจะชักนำความสุขสดใสให้เข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ตัดสินใจเข้าสู้ทางธรรมครองเพศบรรพชิตแล้ว วิถีชีวิตก็จะยิ่งสดใสยิ่งกว่าแก้วเจียระไนทีเดียว
 
3 ตำลึง 6 สลึง
ชีวิตท่านเกิดมามีบุญวาสนาหนุนนำดวงชะตา มีทรัพย์สมบัติศฤงคารไม่ขัดสน ถ้าหากท่านหมั่นทำบุญ บริจาคทาน มีจิตใจเมตตาการุณา จะยิ่งเป็นสะพานทอดไปสู่ความสุขความเจริญในชีวิต มีโชคลาภสารพัดไม่ขัดสนเลย
 
3 ตำลึง 7 สลึง
ชีวิตท่านเกิดมาลำบากไม่น้อย ต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก อีกทั้งต้องพลัดพรากจากภูมิลำเนาถิ่นเกิดเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพ หากท่านเป็นคนหนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอยรู้จักเก็บออม สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของตัวเอง โดยไม่ต้องรอคอยโชควาสนาที่สวรรค์ประทานมาให้ ท่านก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสุขสมหวังในบั้นปลายได้ เช่นกัน
 
3 ตำลึง 8 สลึง
ชีวิตขอท่านเกิดมาราบรื่นทั้งชีวิตส่วนตัวและเรื่องหน้าที่การงาน ท่านเป็นบุคคลที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับบุญญาบารมีที่สร้างสมเอาไว้แต่ปางก่อน ทำให้ชีวิตของท่านอุดมไปด้วยชื่อเสียง เกียรติยศ เป็นที่รักใคร่ชอบพอของบุคคลทั่วไปด้วยความนับถือ ศรัทธา อีกทั้ง ทรัพย์สมบัติจะเพิ่มพูนตามมาในภายหลังด้วย
 
3 ตำลึง 9 สลึง
ในวัยเด็กจนถึงหนุ่มสาวชีวิตจะพบกับความยากจนลำบากตลอด แต่ขอให้ท่านตั้งใจจริงมีความมุมานะพยายามเป็นตั้ง ก็จะสามารถพานพบกับความสำเร็จได้ ชีวิตของท่านถือว่าเป็นตัวอย่างของ "คนสู้ชีวิต" อย่างแท้จริง ในปั้นปลายจะมีชื่อเสียงเกียติคุณเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป จงภูมิใจในความเป็นตัวของท่านเองเถิด
 

 

กลุ่ม 4 ตำลึง

 

น้ำหนัก
คำทำนาย
4 ตำลึง
ท่านเกิดมาเป็นผู้รักการศึกษาเล่าเรียน มักจะได้ดีทางด้านวิชาการ เป็นผู้รอบรู้เยี่ยงนักปราชญ์ การประกอบอาชีพที่ถูกโฉลก คือ การเป็นครูบาอาจารย์ ชีวิตของท่านควรคบหากับบัณฑิตจะได้ช่วยสร้างสวรรค์ แนวคิดให้แก่สังคมส่วนรวม ผู้คนรอบข้างมักจะนับถือนอบน้อมต่อท่าน เงินทอง ทรัพย์สิน และหน้าที่การงาน รวมทั้งบริวารจะอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
 
4 ตำลึง 1 สลึง
วิถีชีวิตของท่านเกิดมาเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ จะประกอบธุรกิจการงานสิ่งใดจะมีผู้อุปถัมภ์ ค้ำชู ที่สนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดี อุดมไปด้วยเงินและยศศักดิ์ มีแต่คนรักใคร่ชมชอบ ผู้คนในสังคมให้ความยอมรับนับถือ ชีวิตส่วนใหญ่พบแต่ความสุขกายสบายใจ แต่ให้ระวังเมื่อประสบความสำเร็จแล้ว อย่าได้ประมาทต้องหมั่นสร้างกรรมดีและบุญกุศลไว้ตลอด อย่าตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา ชีวิตบั้นปลายจึงจะพบกับความสุขที่แท้จริง
 
4 ตำลึง 2 สลึง
วิถีชีวิตท่านปานกลาง แต่ระวังอย่าลุ่มหลงในโลกีย์ วิสัย จะนำพาภัยมาสู่ชีวิตทำให้ตกต่ำ ท่านต้องรู้จักมีน้ำใจนักกีฬา แพ้ชนะ รู้อภัย และบำเพ็ญทานบารมีอย่าได้ขาด จึงจะนำความสุขสบายใจมาสู่ครอบครัว เมื่อตั้งหลักฐานได้แล้วก็ควรบำเพ็ญทานต่อไปเท่าที่ทุนทรัพย์จะเอื้ออำนวย สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญนำพาท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้
 
4 ตำลึง 3 สลึง
วิถีชีวิตของท่านมีปัญญาเสมือนหนึ่งอาวุธประจำตัว เป็นแสงสว่างส่องทางให้ชีวิตประสบแต่ความเจริญก้าวหน้ามากกว่าใครๆ ขอเพียงให้ท่านประพฤติดี ปฏิบัติชอบ รักษาความซื่อสัตย์ มั่นคงในคำมั่นสัญญาไว้ ผู้คนรอบข้างจะศรัทธานับถือ ชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จและมีความมั่นคง หากท่านหมั่นประพฤติแต่คุณงามความดี จะส่งผลให้มีผู้ใหญ่ คอยอุปการะ สนับสนุนช่วยเหลือตลอดไป
 
4 ตำลึง 4 สลึง
ชีวิตของท่านจะเจริญได้ต้องปรับจิตใจตนเองให้มีความมั่นคง หนักแน่นเข้าไว้อย่าคลอนแคลนไปกับแรงเสียดทานรอบตัว ให้ถือคติธรรมที่ว่า "ยกหินดีกว่ายกนุ่น" นอกจากนี้ ยังใคร่ขอเตือนสติไว้ว่าจะประกอบการงานใดอย่าทำตัวให้เด่นจะเป็นภัยแก่ตัวเอง หากชีวิตช่วงใดประสบเคราะห์กรรมหรือพลาดพลั้งไป อย่าไปกล่าวโทษใครให้ถือเป็นบทเรียน และหันเข้าหาทางพระธรรมเข้าช่วยจะทำให้ทุกข์ของท่านคลี่คลายได้
 
4 ตำลึง 5 สลึง
ท่านเป็นคนสู้ชีวิตทีเดียวและควรใช้คติ "รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดคน" เมื่อถึงคราวคับขันจะต้องใช้สติปัญญาแก้ปัญหา และเข้มแข็งไม่ควรอ่อนไหวไปกับอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องใคร่ครวญปัญหาและใช้สติแก้ไข อีกทั้งในชีวิตท่านไม่ควรหลงติดกับอบายมุข เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงแล้ว
 
4 ตำลึง 6 สลึง
ชะตาชีวิตของท่านถือว่าเป็นชะตาที่ดีชะตาหนึ่งทีเดียว ชีวิตของท่านค่อนข้างราบรื่นสดใส ไม่อาภัพอับจน มีผู้คนมากมาย นับหน้าถือตา เนื่องจาก ท่านได้สั่งสม บุญญาบารมีไว้แต่ชาติปางก่อน ท่านจะเป็นผู้ที่มีหลักฐานบ้านเรือนที่อบอุ่น มีความสุขไร้ทุกข์ภัยจะคิดอ่านประกอบทำการงานใดก็ก้าวไกลไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะดวงชะตาของท่านถ้าเดินทางไกลแล้วจะให้โชคให้คุณเป็นทวีคูณ ส่งผลให้สำเร็จสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา ที่สำคัญเมื่อท่านมีอายุมากขึ้น ท่านก็จะมีวิถีชีวิตที่สมบูรณ์ สุขสบายยิ่งขึ้นตามไปด้วย
 
4 ตำลึง 7 สลึง
ดวงชะตาชีวิตของท่านค่อนข้างต้องทำงานหนักอย่างเหนื่อยล้า และบางครั้งก็เกิดความเบื่อหน่าย แต่ขอให้ท่านยึดถือคติว่า "ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยาชูกำลัง" เมื่อล้มแล้วก็ต้องลุก ไม่ทุกข์ไม่ท้อใจ ก็จะทำให้ท่านฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ และหากท่านขยันหมั่นเพียรและต่อสู้ต่อไป ท่านจะพบกับความสุขได้ในบั้นปลาย
 
4 ตำลึง 8 สลึง
วิถีชีวิตของท่านจะต้องดิ้นรนขวนขวายในช่วงวัยหนุ่มสาว แต่จะสบายยามแก่เฒ่า ท่านต้องรู้จักช่วยเหลือตนเอง อย่าหวังพึ่งพิงผู้อื่นไปตลอด ชีวิตของท่านวันข้างหน้าก็จะพบกับความสุขได้ไม่ยากนัก
 
4 ตำลึง 9 สลึง
วิถีชีวิตของท่านสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี หากไม่หลงในเรื่องของโลกีย์ ไม่ว่าจะเป็นสุรา นารี พาชี กีฬาบัตร โดยเฉพาะเจ้าชะตาเพศชาย พึงระวังไว้ว่าอิสตรี อาจนำพาความทุกข์ใจมาสู่ท่านได้ นอกจากนี้ ควรระวังและดูแลสุขภาพให้ดีมิฉะนั้นโรคร้ายอาจถามหาได้
 

 
 

กลุ่ม 5 ตำลึง

 
 

น้ำหนัก
คำทำนาย
5 ตำลึง
ดวงชะตาของท่านเปรียบเสมือนนกน้อย ค่อยๆ สร้างรัง สร้างหลักฐานเป็นผู้ที่มีความอดทน และสามารถยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง มีสมองและสองมือไว้ฟันฝ่าอุปสรรค ภายภาคหน้าจะก่อให้เกิดผลดี ครอบครัวเป็นสุขและอบอุ่น ลูกหลานอุดมสมบูรณ์และสามัคคีกลมเกลียวกันดี
 
5 ตำลึง 1 สลึง
ดวงชะตาของท่านจะดีเลิศหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรเป็นหลัก ควรปรับตัว ทำใจ ไม่กลัว ความลำบาก ยากจน และไม่รอคอยโชคชะตา จะทำให้ชีวิตเดินไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้ ประกอบกับหากทำแต่ความดี มีจิตใจที่ใฝ่ธรรมะ ปราศจากความเห็นแก่ตัว ท่านจะได้รับรางวัลล้ำค่าในบั้นปลายของชีวิตทีเดียว
 
5 ตำลึง 2 สลึง
วิถีชีวิตของท่านมักจะต้องมีการวิตกทุกข์ร้อน ด้วยเรื่องของการงานอยู่เสมอ กิจการที่กระทำอยู่อาจไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ดังนั้น จึงต้องพยายามใคร่ครวญหาเหตุแห่งความทุกข์ และทางดับทุกข์นั้นด้วยปัญญาของท่านเอง ชะตาชีวิตของท่านอยู่ในขั้นไม่อดอยากทุกข์ร้อนเรื่องการครองเรือน หรือการกินอยู่ แต่จิตใจมักร้อนรนเป็นทุกข์ตลอดเวลา ดังนั้น ควรฝึกจิตให้สงบ และพยายามแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบ จะช่วยให้ท่านพบความสุขได้เช่นกัน
 
5 ตำลึง 3 สลึง
ดวงชะตาของท่านนับว่าดีทีเดียว ชีวิตราบรื่น ขอเพียงแต่ในช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงชะตากำลังรุ่งโรจน์ และอุดมด้วยชื่อเสียง เกียรติยศ หรือได้ผลกำไรจากการประกอบการงาน จงอย่าลืมตัว หรือลุ่มหลงในลาภยศ สรรเสริญ จะนำพามาซึ่งเสียงต่อว่า นินทาจากบุคคลรอบด้าน และนำความร้อนรุ่มกลุ้มใจมาสู่ตนเอง
 
5 ตำลึง 4 สลึง
ท่านจัดว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด ถือว่าเป็นผู้ที่มีวิชาเปรียบเสมือนอาวุธ และเครื่องมือที่สำคัญในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายในชีวิต และช่วยในการหาทรัพย์สมบัติด้วย หากท่านดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ก็จะยังช่วยทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จรวดเร็วขึ้น ยิ่งหากหมั่นเพียรบำเพ็ญเสริมสร้างบารมี ใจบุญสุนทาน จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวประสบแต่ความสุขตลอดไป
 
5 ตำลึง 5 สลึง
ท่านเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์ มั่นคง อุดมไปด้วยบริวารที่จะขันอาสาทำกิจการงานให้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ท่านเป็นผู้ที่สั่งสมบารมีมาแต่ปางก่อน เปรียบได้ดุจขุนเขากว้างใหญ่ ซึ่งไม่เคยหมั่นไหวต่อพายุลมที่โหมกระนำเข้ามาแต่อย่างใด ชะตาชีวิตท่านจะมั่นคง และอุดมไปด้วยยศถาบันดาศักดิ์ มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่สิ้นสุด
 
5 ตำลึง 6 สลึง
ชะตาชีวิตของท่านมักจะส่งเสริม และผลักดันให้ท่านเป็นผู้เคร่งครัดและฝักใฝ่ในธรรมะ ชีวิตมักจะพบกับความสุขสงบไม่ต้องประสบกับทุกข์ภัย ท่านจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตนเอง และจะได้รับการยกย่องจากผู้คนในสังคม ชีวิตจะพรั่งพร้อมด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ มีบุญญาบารมี และมีแต่ผู้คนรักใคร่ ขอเพียงแต่ท่านจงแบ่งปันความสุข สบาย ของท่านให้ผู้คนรอบข้างบ้างก็จะยิ่งทำให้ท่านสูงส่งโดดเด่นต่อไปตลอดกาล
 
5 ตำลึง 7 สลึง
ท่านเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการทำความดี มีจิตใจเมตตา กรุณา และอุดมไปด้วยลูกน้องบริวาร ชีวิตของท่านจะเจริญรุ่งเรือง ทั้งหน้าที่การงาน มีลาภ ยศ ปรากฏเลื่องลือไกล ท่านจะประกอบกิจการงานสิ่งใดจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกฝ่ายเปรียบเสมือน ฟ้าดินเมตตาท่าน คอยเกื้อกูลอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้จะมีลูกหลานที่นำความภาคภูมิใจมาให้ และจะเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในภายภาคหน้า
 
5 ตำลึง 8 สลึง
ชะตาชีวิตของท่านจะประสบความสุข สำเร็จได้จะต้องเป็นผู้ที่รักและใฝ่รู้ใฝ่เรียน และหากเพียรหาวิชาความรู้ เพื่อเป็นอาวุธส่งเสริมสติปัญญา และการประกอบอาชีพการเงินเท่านั้น ท่านไม่ควรรอคอยโชควาสนา ที่เลื่อนลอยแต่อย่างใด มิฉะนั้นชีวิตของท่านจะไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้แต่อย่างใด
 
5 ตำลึง 9 สลึง
ท่านเป็นบุคคลที่มีโชค อำนาจ วาสนา และบุญญาบารมี ชีวิตอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ มีความเจริญรุ่งเรื่องเหนือผู้คนมากมาย พรั่งพร้อมไปด้วยบริวาร และผู้คนทุกชนชั้นที่จะเคารพนบนอบท่านตลอดเวลา หากท่านเดินทางไปที่ใดศัตรูหมู่อมิตรก็จะยอมศิริราบแต่โดยดี ดังนั้น จึงควรจะเพิ่มพูนบารมีให้สูงส่งต่อไปเพื่อชื่อเสียงเกียรติภูมิตลอดกาล
 

 
กลุ่ม 6 ตำลึง
 

น้ำหนัก
คำทำนาย
6 ตำลึง
ท่านเกิดมาเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ตั้งแต่วัยเยาว์ ชีวิตของท่านจะไม่มีวันล้มลุกคลุกคลานเด็ดขาด วิถีชีวิตของท่านจะพร้อมพรั่งไปด้วยญาติมิตร บริวาร และยศถาบรรดาศักดิ์ หากท่านรับราชการเป็นฝ่ายบู๊หรือแม่ทัพนายกอง จะสามารถพิชิตอริราชศัตรูให้ราบคาบไปทุกแห่งหน ท่านถูกส่งมาให้กำเนิดอยู่เหนือคน เหนือธรรมทั้งปวง สมควรจะได้รับการจารึกและสรรเสริญไว้ในแผ่นดิน
 
6 ตำลึง 1 สลึง
ท่านเป็นบุคคลที่แกร่งกล้าสามารถ มีจิตใจกล้าหาญ เยี่ยงนักรบ ชีวิตของท่านจะไม่มีวันตกต่ำ หรือหันเข้าสู่ทางอบายมุขอย่างเด็ดขาด หากท่านได้สร้างสมคุณงามความดี และช่วยทำนุบำรุงศาสนาแล้วไซร้ จะมีแต่ผู้คนเคารพนบนอบ จะทำธุรกิจการงานใดก็ก้าวหน้า รับราชการก็จะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป
 
6 ตำลึง 2 สลึง
ท่านเป็นคนมีบุญบารมีสูงส่ง ชีวิตจะได้ดำรงศักดิ์สูงส่งสมกับความดีความสามารถ หากเป็นนักรบจะเป็นคนใจกล้าชอบอาสาศึก มีจิตใจฮึกเหิม สามารถตะลุยข้าศึกให้พ่ายแพ้พินาศ ไปได้ในพริบตา หากประกอบกิจการค้าเป็นพ่อค้าวาณิชก็จะทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จ จัดว่าเป็นมืออาชีพตัวจริง ชีวิตของท่านเป็นเสมือนแบบอย่างให้คนรุ่นหลังเอาเยี่ยงอย่าง
 
6 ตำลึง 3 สลึง
ชีวิตของท่านเกิดมามีโชคชะตาคอยค้ำชู ให้สูงส่ง แต่ห้ามหมกมุ่นใน รูป รส กลิ่นเสียง และโลกีย์วิสัย มิฉะนั้น จะนำภัยพิบัติ มาสู่ชีวิตได้โดยไม่รู้ตัว ทั้งอาจจะเสียรู้ให้แก่คนใจคด หากเป็นชายจงละเว้นความเจ้าชู้ มิฉะนั้น ดวงชะตาจะตกอับเพราะผู้หญิงเป็นพิษ และควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุราเมรัย เนื่องจาก จะเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทั้งปวง และชีวิตจะตกต่ำลงได้
 
6 ตำลึง 4 สลึง
ชีวิตท่านจัดว่าเป็นผู้ที่มีวาสนาสูงคนหนึ่ง แต่ภูมิปัญญายังไม่เป็นเลิศ เนื่องจาก ขาดความเฉลียวฉลาดและความย้ำคิดในบางครั้ง ซึ่งอาจทำให้บางช่วงของชีวิตเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ควรครองตนโดยการหันหน้าเข้าหาวัดสร้างสมบุญกุศล จะช่วยพยุงและค้ำชูให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้น
 
6 ตำลึง 5 สลึง
วิถีชีวิตของท่านเกิดมาก็นับว่ามีโชคดี และมีบุญยิ่งนักแล้ว ทุกอย่างจะราบรื่น หากท่านหมั่นทำบุญกุศล และมีจิตใจโอบอ้อมอารี มีจิตที่คิดจะให้และแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ จะทำให้ชีวิตของท่านพบแต่ความร่มเย็นและเป็นสุขตลอดกาล
 
6 ตำลึง 6 สลึง
ชีวิตคนเราทุกคน เกิดมาย่อมมีโชคชะตาที่ดีร้ายแตกต่างกันไป เป็นของธรรมดาของโลก ท่านเองเมื่อพบปัญหาอุปสรรคหรือขวากหนามในชีวิต อย่าได้มัวเศร้าโศก เสียใจ ท้อแท้ หรือสิ้นหวัง ให้เข้มแข็ง ใช้สติปัญญา และความสามารถในการแก้ไขปัญญาชีวิต พึงระลึกไว้เสมอว่า วันนี้ล้ม พรุ่งนี้ลุก วันนี้ผิดพลาด พรุ่งนี้เราจะฉลาดในการแก้ไข สักวันชีวิตท่านก็จะประสบแต่ความสุข สมหวังต่อไป
 
6 ตำลึง 7 สลึง
ท่านเกิดมาเพียบพร้อมไปด้วยความสุขความสมบูรณ์ ด้วยทรัพย์สินและเงินทองมีผู้คนนับหน้าถือตา มีสติปัญญาอันเฉียบแหลม จะกระทำการสิ่งใดก็ย่อมประสบผลสำเร็จ ดังนั้น ขอให้ท่านหมั่นประกอบการกุศลอย่าได้ขาด จะดำรงชีวิตไว้ด้วยความไม่ประมาท เนื่องจาก ชีวิตของมนุษย์เราย่อมมีขึ้นมีลงเหมือนกระแสน้ำ ดังนั้น ต้องดำรงตนอยู่ในศิลธรรมอันดี จงอย่าย่างกายเข้าใกล้พวกประจบสอพลอ และยกย่อปอปั้นโดยเด็ดขาด
 
6 ตำลึง 8 สลึง
ชีวิตของท่านจะสุขสมบูรณ์ได้ ต้องหมั่นฝึกจิตไม่ให้ลุ่มหลงในกิเลสตัณหา และอย่ามีจิตใจริษยา อาฆาต เคียดแค้นผู้อื่น หมั่นฝึกจิตให้มีแต่ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมจะเป็นเกราะกำบังสร้างแนวทางชีวิตของท่านให้มีแต่ความสุขนิจนิรันดร
 
6 ตำลึง 9 สลึง
ท่านเกิดมามีชีวิตเพียบพร้อมบนกองเงินกองทอง จะคิดหวังสิ่งใดย่อมสมปรารถนา ชีวิตของท่านมีโอกาสดีๆ กว่าผู้อื่น จึงควรเสียสละและหยิบยื่นความสุขเล็กๆ น้อยๆ ให้เขาบ้าง เพื่อเป็นการสร้างบุญไว้เกื้อหนุนชีวิตทั้งภพนี้ และภพหน้า อีกทั้งยังจะทำให้ท่านเป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไป จะทำธุรกิจการงานใดก็สำเร็จราบรื่นแต่โดยดี
 

 

กลุ่ม 7 ตำลึง

 

น้ำหนัก
คำทำนาย
7 ตำลึง
ชีวิตท่านช่างแสนประเสร็จ เลิศเลอ สมบูรณ์แบบ อะไรอย่างนั้น เป็นคนมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธา นบน้อม ตลอดเวลา ขอท่านจงอย่าหลงระเริง และตักตวงเอาแต่ความสุขแต่เพียงลำพัง จงคิดแบ่งปันความหวัง ให้แก่ เพื่อมนุษย์ผู้อื่นบ้าง เพื่อสร้างผลบุญไว้เป็นกองทุนเลี้ยงชีวิตให้มีความสุขตลอดไป
 
7 ตำลึง 1 สลึง
ท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่เกิดมาแล้วเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ ทรัพย์สมบัติชีวิตไม่เคยพบกับคำว่า "ขัดสน" ประกอบธุรกิจการงานใดก็ราบรื่นทุกเรื่องไป มีผู้คนเคารพนบนอบยกย่อง อีกทั้ง อุดมไปด้วยลาภและยศศักดิ์ที่ยิ่งใหญ่ เพียบพร้อมไปด้วยสรรพโชค ชีวิตจะมีกินมีใช้ไปตลอดกาล ลูกน้องบริวารก็มากมาย ซึ่งล้วนแต่มีความกตัญญูรู้คุณ และรักใคร่ในตัวท่าน พร้อมทั้งเต็มใจที่จะทำงานให้อย่างสุดชีวิต ขอเพียงแต่ท่านห่างไกลจากพวกประจบสอพลอ ซึ่งจะคอยแต่นำความน่ารำคาญใจมาให้ท่านเท่านั้นเอง
 

 

 

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: