ไตรภาคี

ไตรภาคี หรือ ซาฮะ


ปฏิกริยาที่สำคัญมาก ของกลุ่มพลังงาน 12 ราศีดิน คือ ไตรภาคี หรือ ซาฮะ เป็นลักษณะของสามพลังรวมเป็นหนึ่ง

โดยจะแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ

  • ไตรภาคี ธาตุไฟ
  • ไตรภาคี ธาตุทอง
  • ไตรภาคี ธาตุน้ำ
  • ไตรภาคี ธาตุไม้

 

ไตรภาคีธาตุไฟ

12earth2-1.jpg

ไตรภาคีธาตุทอง

12earth2-2.jpg

ไตรภาคีธาตุน้ำ

12earth2-3.jpg

ไตรภาคีธาตุไม้

12earth2-4.jpg

โปรแกรม 12 ราศีดิน


จากรุป เป็นภาพนำมาจากโปรแกรม 12 ราศีดิน ในเว็บฮวงจุ้ยอินเตอร์