ดวงชะตา ตอน 2 เทียบน้ำหนัก เดือน วัน ยาม

ชั่งน้ำหนักดวงชะตา เพื่อทำนายดวง

ต่อเนื่องจากบทความ ดูดวง ดวงจีน โดยการชั่งน้ำหนักดวง เราได้น้ำหนักของปีเกิดไปแล้ว ต่อไปเราจะหานำหนักของ เดือนเกิด วันเกิด เวลาเกิด เพื่อนำมารวมน้ำหนักทั้งหมดและทำนายดวงชะตาต่อไป

เทียบน้ำหนักเดือน 

เดือนตามจันทรคติ
น้ำหนัก
1
6 สลึง
2
7 สลึง
3
1 ตำลึง 8 สลึง
4
 9 สลึง
5
 5 สลึง
6
1 ตำลึง 6 สลึง
7
 9 สลึง
8
 1 ตำลึง 5 สลึง
9
 1 ตำลึง 8 สลึง
10
  8 สลึง
11
  9 สลึง
12
  5 สลึง

 
 
ข้อควรระวัง : เดือนที่ใช้ ต้องเป็นเดือนจันทรคติแบบจีน
 

เทียบน้ำหนักวัน 

วันที่ แบบจันทรคติจีน
น้ำหนัก
1
5 สลึง
2
1 สลึง
3
8 สลึง
4
1 ตำลึง 5 สลึง
5
1 ตำลึง 6 สลึง
6
1 ตำลึง 5 สลึง
7
8 สลึง
8
1 ตำลึง 6 สลึง
9
8 สลึง
10
1 ตำลึง 6 สลึง
11
9 สลึง
12
1 ตำลึง 7 สลึง
13
8 สลึง
14
1 ตำลึง 7 สลึง
15
1 สลึง
16
8 สลึง
17
9 สลึง
18
1 ตำลึง 8 สลึง
19
5 สลึง
20
1 ตำลึง 5 สลึง
21
1 ตำลึง
22
9 สลึง
23
8 สลึง
24
9 สลึง
25
1 ตำลึง 5 สลึง
26
1 ตำลึง 8 สลึง
27
7 สลึง
28
8 สลึง
29
1 ตำลึง 6 สลึง
30
6 สลึง

  

เทียบน้ำหนักเวลา

 

ยาม
น้ำหนัก
23.00 - 24.59 น.
1 ตำลึง  6 สลึง
01.00 - 02.59 น.
6 สลึง
03.00 - 04.59 น.
7 สลึง
05.00 - 06.59 น.
1 ตำลึง           
07.00 - 08.59 น.
9 สลึง
09.00 - 10.59 น.
1 ตำลึง  6 สลึง
11.00 - 12.59 น.
1 ตำลึง         
13.00 - 14.59 น.
8 สลึง
15.00 - 16.59 น.
8 สลึง
17.00 - 18.59 น.
9 สลึง
19.00 - 20.59 น.
6 สลึง
21.00 - 22.59 น.
6 สลึง

 
รวมน้ำหนัก
 
เมื่อเราทราบตารางการเทียบน้ำหนักดวง ปี เดือน วัน เวลา แล้ว เราจะนำน้ำหนักมารวมกันทั้งหมดว่าได้เท่าไร
 
เช่น จากตัวอย่างของคนที่เกิด วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2529

เมื่อแปลงค่าเป็นจันทรคติแบบจีน ได้เป็น วันที่ 10 เดือน 5 ปีขาล พ.ศ.2529

ปีขาล 2529 หนัก = 6 สลึง
เดือน 5 หนัก = 5 สลึง
วันที่ 10 หนัก = 1 ตำลึง 6 สลึง
เวลา สมมุติ 10.30 น = 1 ตำลึง 6 สลึง

ในเบื้องต้น เราจะได้น้ำหนัก 2 ตำลึง 23 สลึง ซึ่งเราจะต้องแปลง 23 สลึงให้เป็นตำลึง

ในอดีตสมัยเรียน ทุกคนเคยท่องจำ 4 สลึง เป็นหนึ่งบาท / 4 บาทเป็น 1 ตำลึง คือ 16 สลึงเป็น 1 ตำลึง ซึ่งมาตรานี้เป็นของไทย ไม่สามารถมาใช้ในสูตรนี้ได้ เราจะต้องใช้สูตรจีน คือ

10 สลึง = 1 ตำลึง

ดังนั้น 23 สลึง จะเป็น 2 ตำลึง 3 สลึง

สุดท้าย เราจะได้ 2 ตำลึง 23 สลึง = 4 ตำลึง 3 สลึง

เราจะนำ 4 ตำลึง 3 สลึง ไปเทียบคำทำนายแบบสำเร็จรูป ซึ่งจะอยู่ในส่วนบทความต่อไป
 

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: