ไห่

ไห่ หรือ การให้ร้าย


ในระบบดวงจีน เรื่องไม่ดี ในอันดับรองๆลงมาจากการชง มีลักษณะหนึ่งที่เรียกว่า ไห่ หรือ การให้ร้าย ซึ่งในจุดนี้ บุคคลทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่คุ้นเคย หรือ ไม่ค่อยรู้จัก

12earth5.jpg

โปรแกรม 12 ราศีดิน


จากรุป เป็นภาพนำมาจากโปรแกรม 12 ราศีดิน ในเว็บฮวงจุ้ยอินเตอร์