ฮวงจุ้ยอินเตอร์ / ก้าวขึ้นปีที่ 12 กับ กลุ่มเว็บ ฮวงจุ้ย โดย อ.เทพ เกษมพรรณราย

ฮวงจุ้ย ผังหลอซู

ฮวงจุ้ย ผังหลอซู เป็นพื้นฐานที่สำคัญในหลักวิชาฮวงจุ้ย

กำเนิด ผังหลอซู

ผังหลอซู มีตำนานกล่าวถึงคล้ายๆกับการเกิด ผังเหอถู กล่าวคือ พบจุดดำ จุดขาว วางเรียงอยู่บนหลังเต่ายักษ์ที่ริมแม่น้ำ

loshu.jpg

นักวิชาการสมัยใหม่ เชื่อกันว่าตำนานนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนสมัยนั้น เกิดความเชื่อถือและยอมรับนับถือในความสำคัญของผังนี้ โดยอาศัยแนวทางความสำเร็จของผังเหอถู ที่เคยใช้ได้ผลมาก่อน มาทำซ้ำในแนวทางเดียวกัน

ความสำคัญของ ผังหลอซู

นักวิชาการ สันนิษฐานว่า ผังหลอซูนี้เป็นผังที่ให้กำเนิด ผังหลังฟ้า ซึ่งนำมาใช้ในด้านฮวงจุ้ยอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะวิชาฮวงจุ้ยดาว9ยุค จะมีการใช้เป็นหลักสำคัญ

 • เมื่อนำตัวเลขในแนวตั้ง หรือ แนวนอน รวมเข้าด้วยกัน จะได้เลขรวมเท่ากับ 15 เสมอ
 • เมื่อวนธาตุทวนเข็มนาฬิกา จะพบความสัมพันธ์ของธาตุในแนวการควบคุม หรือ การพิฆาต
  • ดิน พิฆาต น้ำ
  • น้ำ พิฆาต ไฟ
  • ไฟ พิฆาต ทอง
  • ทอง พิฆาต ไม้
  • ไม้ พิฆาต ดิน

ฮวงจุ้ย ผังก่อนฟ้า

ฮวงจุ้ย ผังก่อนฟ้า ผังแห่งพลังธรรมชาติ

ผังก่อนฟ้า เป็น ผังพลังงานฮวงจุ้ย พื้นฐานอันดับแรกในด้าน ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ที่ควรทราบ

heavenb.jpg

จากรูปลักษณ์คร่าวๆ โดยการนำ ข่วย หรือ กั้ว ทั้งแปดจาก โป๊ยข่วย มาวางเรียงกันในทิศทั้งแปด โดยการเรียงจากบนลงล่าง คือ

 • ชุดแรก เรียงข่วย เคี้ยง ต๋วย ลี้ จิ้ง วางลงมาทางด้านซ้าย จากบนลงล่าง
 • ชุดสอง เรียงข่วย สุ่ง คั่ม กึ่ง คุง วางลงมาทางด้านขวา จากบนลงล่าง

 

การเรียงข่วย

เราจะได้ว่า

 • ทิศใต้ คือ ข่วยเคี้ยง
 • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ คือ ข่วยต๋วย
 • ทิศตะวันออก คือ ข่วยลี้
 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ข่วยจิ้ง
 • ทิศเหนือ คือ ข่วยคุง
 • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ ข่วยกึ่ง
 • ทิศตะวันตก คือ ข่วยคั่ม
 • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ ข่วยสุ่ง

 

ผังก่อนฟ้า เทียบได้กับผังพลังธรรมชาติ หรือผังแห่งทฤษฎี เป็นผังที่มักจะพบเห็นตามหล่อแก หรือ ตามโป๊ยข่วยทั่วไป

โปรแกรมผังพลังงาน

ตามรุปข้างบน เป็นรุปที่นำมาจากส่วนหนึ่งของ โปรแกรมผังพลังงาน ของทางเว็บฮวงจุ้ยอินเตอร์

 1. โดยเมื่อคลิกที่คำว่า ผังก่อนฟ้า จะเกิดการเคลื่อนย้ายข่วยมาเรียงตัวกัน ตามแบบผังหลังฟ้า ในแนวตั้ง
 2. เมื่อคลิกซ้ำ ที่คำว่า ผังก่อนฟ้า อีกครั้ง จะเกิดการเรียงข่วยในทิศทาง ตามแนวนอน ซึ่งเป็นทิศทางที่คนส่วนมากคุ้นเคยกัน
 3. เมื่อคลิกซ้ำ ที่คำว่า ผังก่อนฟ้า อีกครั้ง จะเรียงข่วยกลับไปในแนวตั้งอีกครั้งหนึ่ง

ฮวงจุ้ยแปดความสำเร็จ

ฮวงจุ้ยแปดความสำเร็จ

การจัดลำดับ

สำนักฮวงจุ้ยในระดับที่สูงขึ้นมา ซึ่งเราสามารถจัดอันดับให้เป็นขั้นที่2

เป็นวิชาฮวงจุ้ยที่เกิดขึ้นมาในยุคหลัง เป็นที่นิยมในกลุ่มคนตะวันตกและคนยุคใหม่ที่เริ่มสนใจฮวงจุ้ย โดยมุ่งเน้นที่ความง่ายในการศึกษา และง่ายในการทำความเข้าใจ โดยมุ่งเน้นว่าชีวิตนั้นต้องการอะไร ใช้เป้าหมายความต้องการความสำเร็จของชีวิต มาเป็นเกณฑ์

หลักวิชาการ

สำนักนี้มีแหล่งกำเนิดในประเทศฮ่องกง ใช้วิธีทำให้คนเข้าใจฮวงจุ้ยอย่างง่ายๆ โดยแบ่งบ้านออกเป็น 8 พื้นที่ คือ ทิศเหนือ ใต้ ออก ตก ออกเฉียงเหนือ ออกเฉียงใต้ ตกเฉียงใต้ ตกเฉียงเหนือ ในแต่ละตำแหน่งจะมีอิทธิพลต่อเรื่องความต้องการในชีวิตอย่างหนึ่ง บ้านนั้นเปรียบเหมือนร่างกายมนุษย์ แต่ละส่วนก้มีหน้าที่แตกต่างกัน ความต้องการทั้ง 8 อย่างของมนุษย์ คือ

8aspiration.jpg
 1. ทิศเหนือ เป็น มุมอาชีพ ฐานะแห่งระดับชั้นในสังคม
 2. ทิศออกเฉียงเหนือ เป็น มุมสติปัญญา หรือ มุมการศึกษา
 3. ทิศตะวันออก เป็น มุมครอบครัว
 4. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็น มุมร่ำรวย โชคลาภ ความมั่งคั่ง เกี่ยวกับ เงินทองและความรวย
 5. ทิศใต้ เป็น มุมชื่อเสียง และ บารมี
 6. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็น มุมความรัก และ การแต่งงาน
 7. ทิศตะวันตก เป็น มุมบุตรหลาน แห่งการกำเนิด ก่อเกิด (เด็ก)
 8. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็น มุมผู้อุปถัมภ์ หรือ มุมผู้อุปการะ

การจัดวาง ผังบ้าน

ให้นำผังบ้าน วางทาบลงในแผนผังของ โป๊ยข่วย ( ปากัว ปากั้ว )

8aspiration2.jpg

จากรูปตัวอย่าง จะพบว่า ประตูหน้าบ้าน อยู่ในมุมอาชีพ ส่วนมุมบุตรหลาน และ มุมผู้อุปถัมภ์ ของผังบ้านนี้แหว่ง หรือ ขาดหายไป

ความหมายของทิศ

ไม่มีใครรู้เลยว่าถึงเหตุผลว่า ทำไมทิศต่างๆมีความเกี่ยวเนื่องกับความต้องการในชีวิตต่างๆอย่างไร ภายหลังมีคนพยายามที่จะอ้างถึง แปดข่วยของปากั้ว หรือ โป๊ยข่วย (eight trigrams ของ Ba Gua: น้ำ, ภูเขา, สายฟ้า, ลม , ไฟ, ดิน , บึงน้ำ, และ สวรรค์ )

ทิศเหนือ

ทิศเหนือ คือ ข่วยน้ำ น้ำเกี่ยวเนื่องกับความฉลาดและอันตราย ในการก้าวขึ้นสู่ระดับของสังคมต้องใช้สติปัญญาเพื่อประสบความสำเร็จ ถ้าชี่ไม่ส่งเสริมอาจหมายถึงการตกระดับ ในพื้นที่นี้ใช้ฮกลกซิ่วเป็นสิ่งกระตุ้นส่งเสริม ( เทพความสุข เทพความร่ำรวย เทพ อายุยืน )

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นข่วยภูเขา ภูเขาเป็นตัวแทนของลูกชายคนเล็ก พื้นที่นี้เป็นจุดมองเรื่องสำเร็จการศึกษา การกระตุ้นพื้นที่นี้ใช้ พู่กัน4แท่ง หรือ หอคอยเซรามิค

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันออก เป็นข่วยสายฟ้า สายฟ้าเป็นตัวแทนของลูกชายคนโต ในอดีตลูกชายคนโตต้องแบกรับความรับผิดชอบของครอบครัว การกระตุ้นพื้นที่นี้ใช้ ต้นไม้

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นข่วยลม ลมเป็นตัวแทนของลูกสาวคนโต ในอดีตสำหรับครอบครัวยากจนถ้าต้องการรวยจะมีวิธีเพียงอย่างเดียวคือ ให้ลูกสาวแต่งงานกับชายที่ร่ำรวย ในข่วยนี้มีการแนะนำว่าสามารถทำให้ได้ลาภลอยมีกำไรถึง 300 % การกระตุ้นพื้นที่นี้ใช้กบสามขาที่คาบเหรียญไว้ในปาก หรือ ใช้ไม้ผูกกับพวงเหรียญสตางค์

ทิศใต้

ทิศใต้ เป็นข่วยของไฟ เป็นพื้นที่ของนกหงษ์แดง พื้นที่นี้ที่จะนำมาซึ่งการสรรเสริญหรือการนินทา การกระตุ้นพื้นที่นี้ใช้วัตถุที่มีสีแดงจำนวนมาก

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นข่วยดิน ดินแทนด้วยแม่ ความรักของแม่ถือว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่ารักใดๆ และยังหมายถึงการแต่งงานได้ด้วย ดังนั้นการเพิ่มความรักในชีวิตจะกระตุ้นพื้นที่นี้ด้วยรูปของเป็ดคู่

ทิศตะวันตก

ทิศตะวันตก เป็นข่วยของบึงทะเลสาบ ทะเลสาบหมายถึงลูกสาวคนเล็ก หรือ เมียน้อย ในอดีตเหตุผลหนึ่งที่ผู้ชายมีภรรยาน้อยคือเพื่อการมีลูกให้มากขึ้น การกระตุ้นพื้นที่นี้ใช้เทพกวนอิมปางที่นำเด็กทารกหลายๆคน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นข่วยสวรรค์ เป็นตัวแทนของพ่อหรือจักรพรรดิ์ การกระตุ้นพื้นที่นี้ใช้พวงของห้าจักรพรรดิ์ หรืออาจใช้กิเลนคู่แทนก็ได้

วิชาของสำนักนี้สามารถเรียนภายในเวลาหนึ่งชั่วโมง แล้วไปซื้อเข็มทิศก็มาเป็นซินแสฮวงจุ้ยได้ ในฮ่องกงมีคนจำนวนมากเลือกวิธีง่ายๆโดยศึกษาวิชาจากสำนักนี้ วิชานี้ก็ถือว่าเป็นวิชาฮวงจุ้ยแต่เป็นฮวงจุ้ยขั้นพื้นๆ มีความสัมพันธ์ห่างๆกับปากัว

( วิชานี้ไม่ใช่ วิชา ฮวงจุ้ย บ้านแปดทิศ ที่บางท่านอาจจะรู้มาบ้าง สำนักบ้านแปดทิศจะมีพูดถึงในตอนต่อๆไป)

ฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ บ้านทิศตะวันตก

ฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ สำหรับบ้านทิศตะวันตก

ปฏิกริยาฮวงจุ้ยในแปดทิศทางของบ้าน

ทิศบ้าน ตะวันตก มีปฏิกริยา ที่เกิดกับกระแสทิศทางทั้ง 8ทิศ สำหรับ บ้านหันหลังพิง ทิศตะวันตก เป็นดังนี้

h7.jpg

บ้านทิศนี้จัดอยู่ในกลุ่มขั้วพลังที่เรียกว่า กลุ่ม ราศีตะวันตก โดยมีปฏกริยาฮวงจุ้ยในทิศต่างๆของบ้านเป็นดังต่อไปนี้

 • ทิศใต้ เป็นปฏิกริยา ผีสิง
 • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นปฏิกริยา หมอเทพ
 • ทิศตะวันตก เป็นปฏิกริยา ประธาน
 • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นปฏิกริยา รุ่งเรือง
 • ทิศเหนือ เป็นปฏิกริยา โทษภัย
 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นปฏิกริยา อายุ
 • ทิศตะวันออก เป็นปฏิกริยา สูญสิ้น
 • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปฏิกริยา อสูร

ความหมายของ แปดดาว แปดปฏิกริยา

4 พลังให้คุณ ( มงคล )

ประธาน ( ฮกอุ่ย ) หมายถึง อำนาจ บารมี ความมั่งคั่ง

รุ่งเรือง ( แซขี่ ) หมายถึง ชื่อเสียง ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ความกระตือรือล้น

อายุ ( เอี่ยงนี้ ) หมายถึง ความมั่นคง ความยั่งยืน ความสามัคคี การประชาสัมพันธ์

หมอเทพ ( เทียงอุย ) หมายถึง สุขภาพแข็งแรง ความมั่นคง

4 พลังให้โทษ ( อัปมงคล )

สูญสิ้น ( เจาะเหมี่ย ) หมายถึง การสูญเสีย อุบัติเหตุ โรคแทรกซ้อน

อสูร ( หลักสัวะ ) หมายถึง ความเดือดร้อน ปัญหาการสมรส การถูกปองร้าย การอิจฉาริษยา

โทษภัย ( ฮัวไห่ ) หมายถึง การให้ร้าย การฟ้องร้อง การแตกความสามัคคี

ผีสิง ( โหงวกุ้ย ) หมายถึง ความวุ่นวาย ปัญหามากมายที่มาโดยไม่คาดคิด

ฮวงจุ้ยบ้าน: 

Pages