ฮวงจุ้ยอินเตอร์ / ก้าวขึ้นปีที่ 12 กับ กลุ่มเว็บ ฮวงจุ้ย โดย อ.เทพ เกษมพรรณราย

ฮวงจุ้ยดาว9ยุค การแบ่ง 24 ทิศใน ฮวงจุ้ยดาวเก้ายุค

ฮวงจุ้ย 24 ทิศทาง

ฮวงจุ้ยดาว9ยุค การแบ่ง 24 ทิศใน ฮวงจุ้ยดาวเก้ายุค

เรื่องของระบบทิศทาง โดยปกติทั่วไปในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปจะใช้กัน 8 ทิศทาง คือ เหนือ ใต้ ออก ตก และทิศเฉียงทั้ง 4 คือ ออกเฉียงเหนือ ออกเฉียงใต้ ตกเฉียงเหนือ ตกเฉียงใต้ ซึ่งในทางฮวงจุ้ยก็ใช้ 8 ทิศใหญ่ๆแบบนี้เช่นเดียวกัน เพียงแต่ฮวงจุ้ยจะนิยมการแบ่งให้ละเอียดมากขึ้นเป็น 24 ทิศทาง โดยแบ่ง 1 ทิศใหญ่ออกเป็น 3 ส่วน

8 ทิศใหญ่ แบ่งย่อยทิศละ 3 ส่วน จึงกลายเป็น 24 ทิศย่อย ที่นิยมใช้กันในระบบฮวงจุ้ย เช่น ฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงดาวเก้ายุค ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก สำหรับคนที่ไม่ถนัดตัวอักษรจีน สามารถจำเป็นตัวเลขได้ เช่น

ทิศเหนือจะแบ่งเป็น ทิศเหนือ1 ทิศเหนือ2 ทิศเหนือ3 มีขนาดองศาเท่าๆกัน และ นับตัวเลขตามเข็มนาฬิกา เป็นการนับแบบมาตราฐานสากลที่ทั่วโลกนิยมใช้กัน

ทิศใต้ จะแบ่งเป็น ใต้1 ใต้2 และ ใต้3 นับตามเข็มนาฬิกา

ทั้ง 8 ทิศใหญ่ ใช้หลักการแบ่งแบบเดียวกัน

เช่น ถ้าบอกว่า บ้านหันทิศเหนือ2 ก็มีความหมายเดียวกับ บ้านหันทิศจื้อในทางฮวงจุ้ย

หลังบ้านทิศเหนือ1 ทิศหยิ่ม? องศา 337.5 -352.5 องศา
หลังบ้านทิศเหนือ2 ทิศจื้อ? องศา 352.5 – 7.5 องศา
หลังบ้านทิศเหนือ3 ทิศกุ่ย? องศา 7.5 – 22.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ1 ทิศทิ่ว? องศา 22.5 – 37.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ2 ทิศกึ่ง ? องศา 37.5 – 52.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ3 ทิศอิ้ง ? องศา 52.5 – 67.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออก1 ทิศกะ ? องศา 67.5 – 82.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออก2 ทิศเบ้า ? องศา 82.5 – 97.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออก3 ทิศอิก ?องศา 97.5 – 112.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงใต้1 ทิศซิ้ง ? องศา 112.5 – 127.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงใต้2 ทิศสุ่ง ?องศา 127.5 – 142.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงใต้3 ทิศจี๋ ?องศา 142.5 – 157.5 องศา
หลังบ้านทิศใต้1 ทิศเปี้ย? องศา 157.5 – 172.5 องศา
หลังบ้านทิศใต้2 ทิศโง่ว ? องศา 172.5 – 187.5 องศา
หลังบ้านทิศใต้3 ทิศเต็ง ? องศา 187.5 – 202.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตกเฉียงใต้1 ทิศบี่ ? องศา 202.5 – 217.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตกเฉียงใต้2 ทิศคุง ? องศา 217.5 – 232.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตกเฉียงใต้3 ทิศซิม ? องศา 232.5 – 247.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตก1 ทิศแก ? องศา 247.5 – 262.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตก2 ทิศอิ้ว ? องศา 262.5 – 277.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตก3 ทิศซิง ? องศา 277.5 – 292.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ1 ทิศสุก ?องศา 292.5 – 307.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ2 ทิศเคี้ยง ? องศา 307.5 – 322.5 องศา
หลังบ้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ3 ทิศไห ? องศา 322.5 – 337.5 องศา

บุคคลที่สนใจเรื่องฮวงจุ้ย ควรให้ความสำคัญกับการวัดองศาฮวงจุ้ยในระบบ 24 ทิศทาง เพราะมีการใช้กันมาก
เมื่อเราเข้าใจการแบ่งองศา ออกเป็น 24 ทิศทางแล้ว ในบทความต่อไป เราจะได้ทราบเกี่ยวกับการคำนวณกระแสพลังงานฮวงจุ้ยระบบดาว 9 ยุค ต่อไป
 

ฮวงจุ้ยลิ่วฝา 6 กฎบัญญัติ

ฮวงจุ้ยลิ่วฝา กฎ 6ข้อ

ฮวงจุ้ยลิ่วฝา 6 กฎบัญญัติ

จากบทความสำนักฮวงจุ้ย มีสำนักหนึ่งที่เราไม่เคยกล่าวถึง และมีบางท่านสอบถามมาคือ สำนักฮวงจุ้ย 6 กฎบัญญัติ หรือ เฉวียนคงลิ่วฝา หรือ ลิ่วฟ่า

เป็นสำนักฮวงจุ้ยสำนักหนึ่ง ในระบบเฮี้ยงคง (เหี่ยงคง หรือ เฉวียนคง xuan kong )

สำนักฮวงจุ้ยเฮี้ยงคง 6 เคล็ดวิธี คือ xuan kong liu fa ลิ่วฝา หรือ ลิ่วฟ่า คำว่า ลิ่ว แปลว่า หก (นับจำนวนเท่ากับหก) ฝา คือ กฎ ข้อบัญญัติ หลักการ  จึงเรียกว่า 6 หลัก 6 เคล็ดวิธี หรือ 6 ข้อบัญญัติ แต่หากเรียกทับศัพท์ว่า ลิ่วฝา ก็น่าจะง่ายดี

โดยสำนักลิ่วฝา ได้นำหลักการฮวงจุ้ยระบบเฮี้ยงคงมาจัดแบ่งให้ชัดเจนเป็น กฎ หรือ หลักการ 6 ข้อ

  1. หลักเฮี้ยงคง   เวลาและสถานที่ การกำหนดไท่จี๋
  2. หลักพลังอิมเอี้ยง  ชายและหญิง สนับสนุนก่อเกิด
  3. หลักการ มังกรทอง กำหนดทิศทางใน 8 ยุค ( ไม่มียุค 5 )
  4. หลักการ ลำดับดวงดาว ของดาวเหนือ
  5. หลักการ ประตูเมือง
  6. หลักการ ดาวประจำปี หรือ เรียกว่า ไท่ส่วย

ดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวถึงต่อไป

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 

นับอิม ชุด 2 ฮวงจุ้ย ซาฮะสี่เก็ก

นับอิมชุดที่2 ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

6.กะสุก-อิกไห ?? - ?? ไฟบนภูเขา

 

7.เปี้ยจื้อ-เต็งทิ่ว ?? - ?? น้ำในห้วย

 

8.โบ่วอิ้ง-กี้เบ้า ?? -?? ดินกำแพงเมือง

9.แกซิ้ง-ซิงจี๋ ?? - ?? ทองตะกั่ว

10.หยิ่มโง่ว-กุ่ยบี่ ?? - ?? ไม้ต้นหลิว

นับอิมโหงวเฮ้ง หรือ ห้าธาตุนับอิม มีบทบาทในการใช้งานทั้งด้าน ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม โดยเฉพาะฮวงจุ้ยในระบบซาฮะสี่เก็กจะมีการใช้งานมากทั้ง วงฟ้า วงดิน วงคน 60มังกร 72มังกร 120มังกร (ฮุงกิม)

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 

ฮวงจุ้ยดาว9ยุค หลักฮวงจุ้ย การแบ่งบ้านและใส่ดาวในผังบ้าน

กระดาน วิเคราะห์ ฮวงจุ้ย: 

marsian_w : 2006-03-11, 09:16:26?? ?ชื่อกระทู้: การแบ่งบ้านและใส่ดาวในผังบ้าน

หลังจากวัดทิศหน้าหัน หรือ ทิศหลังพิงแล้ว
(ทิศหน้าหัน = ทิศหลังพิง +/- 180 องศา)
เราต้องทำการเดินดาวใส่ในผังบ้าน
มี 3 ขั้นตอนใหญ่ๆคือ
1. หาจุดศูนย์กลางบ้าน
2. แบ่งทิศจากผังบ้าน
3. ใส่ดาวภูเขา ดาวน้ำ ดาวฐานลงไปในทิศที่แบ่งไว้
ซึ่งการเดินดาวสามารถใช้โปรแกรมฟรีช่วยคำนวณโดยดาวน์ดหลดได้ที่ลิงค์ โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค + ปีจร + เดือนจร http://fengshuiinter.com/node/785

การหาจุดศูนย์กลางบ้าน
คือการหาจุด CG หรือ จุดที่เป็นใจกลางของบ้าน
พิจารณาดังรูป

ฮวงจุ้ย การแบ่งศูนย์กลางบ้าน

 

รูป a สามเหลี่ยม แบ่งครึ่งแต่ละด้าน ลากเส้นจากจุดแบ่งครึ่ง ไปยังมุมด้านตรงข้าม ทำทั้ง 3 ด้าน จุดตัดคือจุดกึ่งกลาง
รูป b วงกลม จุดศูนย์กลางคือจุดกึ่งกลาง
รูป c วงรี จุดศูนย์กลางคือจุดกึ่งกลาง
รูป d สี่เหลี่ยมจตุรัส แบ่งครึ่งแต่ละด้าน ลากเส้นจากจุดแบ่งครึ่ง ไปยังด้านตรงข้าม ทำทั้ง 4 ด้าน จุดตัดคือจุดกึ่งกลาง
รูป e สี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งครึ่งแต่ละด้าน ลากเส้นจากจุดแบ่งครึ่ง ไปยังด้านตรงข้าม ทำทั้ง 4 ด้าน จุดตัดคือจุดกึ่งกลาง
รูป f สี่เหลี่ยมคางหมู แบ่งเป็นสี่เหลี่ยม และ สามเหลี่ยม หาจุดกึ่งกลางของทั้งสองรูป ลากเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางทั้งสองรูป หาจุดที่ทำให้สมดุลย์โดยการชั่งน้ำหนัก
จุดที่สมดุลย์คือจุดกึ่งกลางของพื้นที่รวม
รูป g รูปเหลี่ยมต่างๆ แบ่งเป็นสี่เหลี่ยม 2 รูป
รูป h รูปเหลี่ยมต่างๆ แบ่งเป็นสี่เหลี่ยม 3 รูป คำนวณหา 2 รูปแรก (ตามรูป g) ได้ 1 รูปใหม่ คำนวณรูปใหม่ (g) กับรูปที่เหลือ
การหาจุดที่ทำให้สมดุลย์โดยการชั่งน้ำหนัก โดยแทนในสูตร
ระยะ X จากจุดศูนย์กลางรูปที่ Y = ระยะระหว่างจุดกึ่งกลาง 2 รูป * พื้นที่รูป Z / (พื้นที่รูป Y + พื้นที่รูป Z)
จุดที่สมดุลย์คือจุดกึ่งกลางของพื้นที่รวม วัดจากจุดจุดศูนย์กลางรูปที่ 1 เป็นระยะ X

หมายเหตุ
1. กรณีบ้านเว้าแหว่งหรือยื่นเล็กน้อย ถือว่าส่วนที่เว้าแหว่งมีเต็ม และไม่ต้องสนใจส่วนที่ยื่นเกิน
2. พิจารณาเฉพาะในกำแพงตัวบ้าน ไม่รวมรั้ว ไม่รวมระเบียง
3. ผังบ้านต้องได้สัดส่วนตามจริง

2. แบ่งทิศจากผังบ้าน
ต้องใช้แผ่นแสดงทิศ

วงกลมแบ่งทิศฮวงจุ้ย

-นำแผ่นแสดงทิศวางบนผังบ้าน ให้จุดศูนย์กลางอยู่บนจุดที่หาได้
-หมุนให้ทิศที่อ่านได้อยู่หลังบ้าน
-แบ่งบ้านเป็น 8 มุม คือ ออก(อ) ออกเฉียงใต้(อ/ต) ใต้(ต) ตะวันตกเฉียงใต้(ต/ต)
ตะวันตก(ตต) ตะวันตกเฉียงเหนือ(ต/น) เหนือ(น) ตะวันออกเฉียงเหนือ(อ/น)

การวางผงับ้านฮวงจุ้ย

 

3. การใส่ดาวภูเขา ดาวน้ำ ดาวฐานลงไปในทิศที่แบ่งไว้
สามารถหาได้จาก
นอกจากใส่ทิศแล้ว
(ต้องใส่องศาของหลังพิง หรือ องศาหน้าหันตามโปรแกรมเพื่อคำนวณให้ถูกต้อง
องศาหน้าหัน = องศาหลังพิง +/- 180 องศา)

ทั้งนี้ต้องทราบปี (บางปีต้องรู้เดือนด้วย) ดังนี้
-ปีที่สร้างบ้าน
-ปีที่ตกแต่งต่อเติมบ้านเกิน 1 ใน 3
-ปีที่ทาสีภายในภายนอกทั้งบ้าน
-ปีที่เปลี่ยนหลังคา
-ปีที่เปลี่ยนประตู
โดยใช้ปีของเหตุกาณ์ที่เกิดหลังสุด
ถ้าไม่แน่ใจ ทำแต่ละแบบ และวิเคราะห์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อยืนยันผังที่ถูกต้อง

-ทำการใส่ดาวที่เหินได้ตามมุมทั้ง 8 และ ตรงกลาง รวม 9 ตำแหน่ง

การแบ่งผงัดาว

พิจารณาความหมายคร่าวๆตาม
-อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาชัยภูมิภายนอกร่วมกับดาวเหิรประจำบ้าน
และดาวประจำปีดาวประจำเดือนด้วย

-ทั้งนี้หากไม่แน่ใจ โดยเฉพาะกรณีแปลกๆ ควรติดต่อผู้รู้ครับ

ต่อไปก็ต้องศึกษา
-การทำงานของดาวภูเขา ดาวน้ำ ดาวฐาน
-ความเกี่ยวข้องของดาวบ้านกับ ดาวปี ดาวเดือน ดาววัน ดาวยาม
-การทำงานของดาวกรณีอยู่ในยุคและกรณีพ้นยุค
-การแก้ไขดาวร้าย
-การเสริมดาวดี
ตามลำดับต่อไป

หมายเหตุ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิชาฮวงจุ้ยระบบดาว 9 ยุค พิจารณาดาวเหิรเป็นหลัก
ทั้งนี้ยังมีวิชาฮวงจุ้ยสายหลักอื่นๆ อีกเช่นกัน

มีเรื่องหนึ่งที่น่าจะต้องพิจารณาด้วย

ถ้าองศาหลังพิง อยู่ใกล้เส้นแบ่ง24ทิศหรือบนเส้นแบ่ง 24 ทิศ
หมายถึง +/- 1 องศาจากเส้นแบ่ง 24 ทิศ
ถือเป็นองศาตกร่อง

ต้องเดินดาวประจำบ้านโดยใช้ระบบดาวเอียง

หมายเหตุ กึ่งกลางทิศบางทิศ ถือเป็นองศาตกร่อง เช่นกัน แต่เข้าใจว่าเดินดาวเหมือนเดิม

รบกวนผู้รู้มาขยายความวิธีการเดินดาวเอียง กับ กรณีตกร่องกลางทิศ ว่าเดินดาวต่างกันไหม
(สงสัย ตัวอย่าง หลังพิง195 องศาจะตกร่อง แบบกลางทิศ ซะด้วย

 

cool
มือใหม่

เข้าร่วมเมื่อ: Feb 25, 2005
ตอบ: 705


 
ตอบ: 2006-04-07, 12:44:11?? ?ชื่อกระทู้:   

ขอบคุณคุณ marsian ที่แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆครับ 
คำพูด:
หมายเหตุ กึ่งกลางทิศบางทิศ ถือเป็นองศาตกร่อง เช่นกัน แต่เข้าใจว่าเดินดาวเหมือนเดิม

รบกวนผู้รู้มาขยายความวิธีการเดินดาวเอียง กับ กรณีตกร่องกลางทิศ ว่าเดินดาวต่างกันไหม
(สงสัย ตัวอย่าง หลังพิง195 องศาจะตกร่อง แบบกลางทิศ ซะด้วย

ขออนุญาติสรุปให้นะครับ เพราะผ่านมานานแล้วคงไม่มีใครตอบ

เมื่อไรก็ตามที่เรามีข้อสงสัย เราต้องย้อนกลับไปพิจารณาหลักการพื้นฐาน ( back to the basic ) ในกรณีนี้คือ สาเหตุและที่มาของดาวเอียง

- จะพบว่ากรณีตกร่องกลางทิศไม่เกี่ยวกับหลักการของดาวเอียง ดังนั้นจึงเป็นที่มาของคำตอบว่า เดินดาวตรงธรรมดา

ถ้าจะพิจารณาต่อไปในมุมกว้างว่า แล้วเกี่ยวอะไรกับองศาตกร่อง ...

- จะพบว่า ไม่เกี่ยวกับวงดิน ไม่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยระบบดาว 9 ยุค ... แต่เป็นการตกร่องวงฟ้าของฮวงจุ้ยระบบซาฮะ ที่เรียกว่า เทียงปั้วคงฮ้ง มี 12 ตำแหน่งองศา เป็นการนำซาฮะมาบางส่วนมาช่วยพิจารณาในดาว 9 ยุค .... เหมือนกับการหลบทิศไตรอสูร ที่มาของไตรอสูรก็คือฮวงจุ้ยซาฮะเช่นกัน เพียงแต่ประวัติและผลบันทึกของซาฮะมีมานานจนซินแสจำนวนมาก ถึงแม้ไม่ใช้แต่ก็ไม่กล้าละเลย

กลับไปข้างบน
   
'); //-->
 
 
 

 
marsian_w
มือใหม่

เข้าร่วมเมื่อ: Jun 10, 2005
ตอบ: 109


 
ตอบ: 2006-04-08, 10:10:16?? ?ชื่อกระทู้:   

ขอบคุณครับ ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว 
กลับไปข้างบน
   
'); //-->
 
 
 

 

Pages