ฮวงจุ้ยอินเตอร์ / ก้าวขึ้นปีที่ 12 กับ กลุ่มเว็บ ฮวงจุ้ย โดย อ.เทพ เกษมพรรณราย

นับอิม ชุด 2 ฮวงจุ้ย ซาฮะสี่เก็ก

นับอิมชุดที่2 ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก

6.กะสุก-อิกไห ?? - ?? ไฟบนภูเขา

 

7.เปี้ยจื้อ-เต็งทิ่ว ?? - ?? น้ำในห้วย

 

8.โบ่วอิ้ง-กี้เบ้า ?? -?? ดินกำแพงเมือง

9.แกซิ้ง-ซิงจี๋ ?? - ?? ทองตะกั่ว

10.หยิ่มโง่ว-กุ่ยบี่ ?? - ?? ไม้ต้นหลิว

นับอิมโหงวเฮ้ง หรือ ห้าธาตุนับอิม มีบทบาทในการใช้งานทั้งด้าน ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม โดยเฉพาะฮวงจุ้ยในระบบซาฮะสี่เก็กจะมีการใช้งานมากทั้ง วงฟ้า วงดิน วงคน 60มังกร 72มังกร 120มังกร (ฮุงกิม)

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 

ฮวงจุ้ยดาว9ยุค หลักฮวงจุ้ย การแบ่งบ้านและใส่ดาวในผังบ้าน

กระดาน วิเคราะห์ ฮวงจุ้ย: 

marsian_w : 2006-03-11, 09:16:26?? ?ชื่อกระทู้: การแบ่งบ้านและใส่ดาวในผังบ้าน

หลังจากวัดทิศหน้าหัน หรือ ทิศหลังพิงแล้ว
(ทิศหน้าหัน = ทิศหลังพิง +/- 180 องศา)
เราต้องทำการเดินดาวใส่ในผังบ้าน
มี 3 ขั้นตอนใหญ่ๆคือ
1. หาจุดศูนย์กลางบ้าน
2. แบ่งทิศจากผังบ้าน
3. ใส่ดาวภูเขา ดาวน้ำ ดาวฐานลงไปในทิศที่แบ่งไว้
ซึ่งการเดินดาวสามารถใช้โปรแกรมฟรีช่วยคำนวณโดยดาวน์ดหลดได้ที่ลิงค์ โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค + ปีจร + เดือนจร http://fengshuiinter.com/node/785

การหาจุดศูนย์กลางบ้าน
คือการหาจุด CG หรือ จุดที่เป็นใจกลางของบ้าน
พิจารณาดังรูป

ฮวงจุ้ย การแบ่งศูนย์กลางบ้าน

 

รูป a สามเหลี่ยม แบ่งครึ่งแต่ละด้าน ลากเส้นจากจุดแบ่งครึ่ง ไปยังมุมด้านตรงข้าม ทำทั้ง 3 ด้าน จุดตัดคือจุดกึ่งกลาง
รูป b วงกลม จุดศูนย์กลางคือจุดกึ่งกลาง
รูป c วงรี จุดศูนย์กลางคือจุดกึ่งกลาง
รูป d สี่เหลี่ยมจตุรัส แบ่งครึ่งแต่ละด้าน ลากเส้นจากจุดแบ่งครึ่ง ไปยังด้านตรงข้าม ทำทั้ง 4 ด้าน จุดตัดคือจุดกึ่งกลาง
รูป e สี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งครึ่งแต่ละด้าน ลากเส้นจากจุดแบ่งครึ่ง ไปยังด้านตรงข้าม ทำทั้ง 4 ด้าน จุดตัดคือจุดกึ่งกลาง
รูป f สี่เหลี่ยมคางหมู แบ่งเป็นสี่เหลี่ยม และ สามเหลี่ยม หาจุดกึ่งกลางของทั้งสองรูป ลากเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางทั้งสองรูป หาจุดที่ทำให้สมดุลย์โดยการชั่งน้ำหนัก
จุดที่สมดุลย์คือจุดกึ่งกลางของพื้นที่รวม
รูป g รูปเหลี่ยมต่างๆ แบ่งเป็นสี่เหลี่ยม 2 รูป
รูป h รูปเหลี่ยมต่างๆ แบ่งเป็นสี่เหลี่ยม 3 รูป คำนวณหา 2 รูปแรก (ตามรูป g) ได้ 1 รูปใหม่ คำนวณรูปใหม่ (g) กับรูปที่เหลือ
การหาจุดที่ทำให้สมดุลย์โดยการชั่งน้ำหนัก โดยแทนในสูตร
ระยะ X จากจุดศูนย์กลางรูปที่ Y = ระยะระหว่างจุดกึ่งกลาง 2 รูป * พื้นที่รูป Z / (พื้นที่รูป Y + พื้นที่รูป Z)
จุดที่สมดุลย์คือจุดกึ่งกลางของพื้นที่รวม วัดจากจุดจุดศูนย์กลางรูปที่ 1 เป็นระยะ X

หมายเหตุ
1. กรณีบ้านเว้าแหว่งหรือยื่นเล็กน้อย ถือว่าส่วนที่เว้าแหว่งมีเต็ม และไม่ต้องสนใจส่วนที่ยื่นเกิน
2. พิจารณาเฉพาะในกำแพงตัวบ้าน ไม่รวมรั้ว ไม่รวมระเบียง
3. ผังบ้านต้องได้สัดส่วนตามจริง

2. แบ่งทิศจากผังบ้าน
ต้องใช้แผ่นแสดงทิศ

วงกลมแบ่งทิศฮวงจุ้ย

-นำแผ่นแสดงทิศวางบนผังบ้าน ให้จุดศูนย์กลางอยู่บนจุดที่หาได้
-หมุนให้ทิศที่อ่านได้อยู่หลังบ้าน
-แบ่งบ้านเป็น 8 มุม คือ ออก(อ) ออกเฉียงใต้(อ/ต) ใต้(ต) ตะวันตกเฉียงใต้(ต/ต)
ตะวันตก(ตต) ตะวันตกเฉียงเหนือ(ต/น) เหนือ(น) ตะวันออกเฉียงเหนือ(อ/น)

การวางผงับ้านฮวงจุ้ย

 

3. การใส่ดาวภูเขา ดาวน้ำ ดาวฐานลงไปในทิศที่แบ่งไว้
สามารถหาได้จาก
นอกจากใส่ทิศแล้ว
(ต้องใส่องศาของหลังพิง หรือ องศาหน้าหันตามโปรแกรมเพื่อคำนวณให้ถูกต้อง
องศาหน้าหัน = องศาหลังพิง +/- 180 องศา)

ทั้งนี้ต้องทราบปี (บางปีต้องรู้เดือนด้วย) ดังนี้
-ปีที่สร้างบ้าน
-ปีที่ตกแต่งต่อเติมบ้านเกิน 1 ใน 3
-ปีที่ทาสีภายในภายนอกทั้งบ้าน
-ปีที่เปลี่ยนหลังคา
-ปีที่เปลี่ยนประตู
โดยใช้ปีของเหตุกาณ์ที่เกิดหลังสุด
ถ้าไม่แน่ใจ ทำแต่ละแบบ และวิเคราะห์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อยืนยันผังที่ถูกต้อง

-ทำการใส่ดาวที่เหินได้ตามมุมทั้ง 8 และ ตรงกลาง รวม 9 ตำแหน่ง

การแบ่งผงัดาว

พิจารณาความหมายคร่าวๆตาม
-อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาชัยภูมิภายนอกร่วมกับดาวเหิรประจำบ้าน
และดาวประจำปีดาวประจำเดือนด้วย

-ทั้งนี้หากไม่แน่ใจ โดยเฉพาะกรณีแปลกๆ ควรติดต่อผู้รู้ครับ

ต่อไปก็ต้องศึกษา
-การทำงานของดาวภูเขา ดาวน้ำ ดาวฐาน
-ความเกี่ยวข้องของดาวบ้านกับ ดาวปี ดาวเดือน ดาววัน ดาวยาม
-การทำงานของดาวกรณีอยู่ในยุคและกรณีพ้นยุค
-การแก้ไขดาวร้าย
-การเสริมดาวดี
ตามลำดับต่อไป

หมายเหตุ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิชาฮวงจุ้ยระบบดาว 9 ยุค พิจารณาดาวเหิรเป็นหลัก
ทั้งนี้ยังมีวิชาฮวงจุ้ยสายหลักอื่นๆ อีกเช่นกัน

มีเรื่องหนึ่งที่น่าจะต้องพิจารณาด้วย

ถ้าองศาหลังพิง อยู่ใกล้เส้นแบ่ง24ทิศหรือบนเส้นแบ่ง 24 ทิศ
หมายถึง +/- 1 องศาจากเส้นแบ่ง 24 ทิศ
ถือเป็นองศาตกร่อง

ต้องเดินดาวประจำบ้านโดยใช้ระบบดาวเอียง

หมายเหตุ กึ่งกลางทิศบางทิศ ถือเป็นองศาตกร่อง เช่นกัน แต่เข้าใจว่าเดินดาวเหมือนเดิม

รบกวนผู้รู้มาขยายความวิธีการเดินดาวเอียง กับ กรณีตกร่องกลางทิศ ว่าเดินดาวต่างกันไหม
(สงสัย ตัวอย่าง หลังพิง195 องศาจะตกร่อง แบบกลางทิศ ซะด้วย

 

cool
มือใหม่

เข้าร่วมเมื่อ: Feb 25, 2005
ตอบ: 705


 
ตอบ: 2006-04-07, 12:44:11?? ?ชื่อกระทู้:   

ขอบคุณคุณ marsian ที่แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆครับ 
คำพูด:
หมายเหตุ กึ่งกลางทิศบางทิศ ถือเป็นองศาตกร่อง เช่นกัน แต่เข้าใจว่าเดินดาวเหมือนเดิม

รบกวนผู้รู้มาขยายความวิธีการเดินดาวเอียง กับ กรณีตกร่องกลางทิศ ว่าเดินดาวต่างกันไหม
(สงสัย ตัวอย่าง หลังพิง195 องศาจะตกร่อง แบบกลางทิศ ซะด้วย

ขออนุญาติสรุปให้นะครับ เพราะผ่านมานานแล้วคงไม่มีใครตอบ

เมื่อไรก็ตามที่เรามีข้อสงสัย เราต้องย้อนกลับไปพิจารณาหลักการพื้นฐาน ( back to the basic ) ในกรณีนี้คือ สาเหตุและที่มาของดาวเอียง

- จะพบว่ากรณีตกร่องกลางทิศไม่เกี่ยวกับหลักการของดาวเอียง ดังนั้นจึงเป็นที่มาของคำตอบว่า เดินดาวตรงธรรมดา

ถ้าจะพิจารณาต่อไปในมุมกว้างว่า แล้วเกี่ยวอะไรกับองศาตกร่อง ...

- จะพบว่า ไม่เกี่ยวกับวงดิน ไม่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยระบบดาว 9 ยุค ... แต่เป็นการตกร่องวงฟ้าของฮวงจุ้ยระบบซาฮะ ที่เรียกว่า เทียงปั้วคงฮ้ง มี 12 ตำแหน่งองศา เป็นการนำซาฮะมาบางส่วนมาช่วยพิจารณาในดาว 9 ยุค .... เหมือนกับการหลบทิศไตรอสูร ที่มาของไตรอสูรก็คือฮวงจุ้ยซาฮะเช่นกัน เพียงแต่ประวัติและผลบันทึกของซาฮะมีมานานจนซินแสจำนวนมาก ถึงแม้ไม่ใช้แต่ก็ไม่กล้าละเลย

กลับไปข้างบน
   
'); //-->
 
 
 

 
marsian_w
มือใหม่

เข้าร่วมเมื่อ: Jun 10, 2005
ตอบ: 109


 
ตอบ: 2006-04-08, 10:10:16?? ?ชื่อกระทู้:   

ขอบคุณครับ ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว 
กลับไปข้างบน
   
'); //-->
 
 
 

 

นับอิม ชุด1 ฮวงจุ้ย ซาฮะสี่เก็ก

ธาตุนับอิม ซึ่งมีการใช้ใน ฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก ชุดที่ 1

1.กะจื้อ-อิกทิ่ว ?? - ?? ทองในทะเล

2 เปี้ยอิ้ง-เต็งเบ้า ?? - ??  ไฟในเตา

3.โบ่วซิ้ง-กี้จี๋ ?? - ?? ไม้ในป่าใหญ่

4.แกโง่ว-ซิงบี่ ?? - ?? ดินข้างทาง

5.หยิ่มซิม-กุ่ยอิ้ว ?? - ?? ทองคมดาบ

นับอิมโหงวเฮ้ง หรือ ห้าธาตุนับอิม มีบทบาทในการใช้งานทั้งด้าน ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม โดยเฉพาะฮวงจุ้ยในระบบซาฮะสี่เก็กจะมีการใช้งานมากทั้ง วงฟ้า วงดิน วงคน 60มังกร 72มังกร 120มังกร (ฮุงกิม)

เคล็ดวิชาฮวงจุ้ย: 

ฮวงจุ้ย ผังหลังฟ้า

ฮวงจุ้ย ผังหลังฟ้า

ผังแห่งพลังงานประยุกต์

ฮวงจุ้ย ผังหลังฟ้า เป็น ผังพลังงาน พื้นฐานในด้าน ฮวงจุ้ย อีกผังหนึ่งที่ควรทราบ

heavena.jpg

เป็นการนำ ข่วย หรือ กั้ว ทั้งแปดจาก โป๊ยข่วย มาปรับปรุงการเรียงใหม่ โดยมีการเรียงตัวดังนี้

ตำแหน่งการจัดเรียงผัง

 • ทิศใต้ คือ ข่วยลี้
 • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ คือ ข่วยสุ่ง
 • ทิศตะวันออก คือ ข่วยจิ้ง
 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ข่วยกึ่ง
 • ทิศเหนือ คือ ข่วยคั่ม
 • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ ข่วยเคี้ยง
 • ทิศตะวันตก คือ ข่วยต๋วย
 • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ ข่วยคุง

เป็นผังที่จัดทำขึ้นภายหลังผังก่อนฟ้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 • หากเทียบ ผังก่อนฟ้า เป็นผังด้านทฤษฎี ผังหลังฟ้า นี้จะเปรียบเหมือนผังด้านปฏิบัติการ
 • หากเทียบ ผังก่อนฟ้า เป็นผังวิทยาศาสตร์ ผังหลังฟ้า นี้จะเปรียบเหมือนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ การนำวิทยาศาสตร์มาใช้งานอีกต่อหนึ่ง

 

โปรแกรมผังพลังงานฮวงจุ้ย

ตามรุปข้างบน เป็นรุปที่นำมาจากส่วนหนึ่งของ โปรแกรมผังพลังงาน ของทางเว็บฮวงจุ้ยอินเตอร์

 1. โดยเมื่อคลิกที่คำว่า ผังหลังฟ้า จะเกิดการเคลื่อนย้ายข่วยมาเรียงตัวกัน ตามแบบผังหลังฟ้า ในแนวตั้ง
 2. เมื่อคลิกซ้ำ ที่คำว่า ผังหลังฟ้า อีกครั้ง จะเกิดการเรียงข่วยในทิศทาง ตามแนวนอน ซึ่งเป็นทิศทางที่คนส่วนมากคุ้นเคยกัน
 3. เมื่อคลิกซ้ำ ที่คำว่า ผังหลังฟ้า อีกครั้ง จะเรียงข่วยกลับไปในแนวตั้งอีกครั้งหนึ่ง

Pages